Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Menadžment u sportu

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Statističke metode

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Antropomotorika

(Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Antropomotorika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Istorija sporta

(Predavanja)

 

 

 

 

Istorija sporta

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Sport i zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sport i zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*  (Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

(Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Kineziološke transformacije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Fitness

(Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Fitness

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr. Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

(Predavanja)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Kineziologija

(Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Kineziologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

.

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

(Predavanja)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Sport i društveni sistem*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Sportski trening*

(Predavanja)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sportski trening*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Pravo i sport

(Predavanja)

 

 

 

Sudnica

Pravo i sport

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Poslovne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

(Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Psihologija sporta

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mendžment ljudskih resursa

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mendžment ljudskih resursa

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Marketing

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness* (Predavanja)

 

 

 

Sudnica

Sportski turizam i wellness* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Istraživanje tržišta*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Liderstvo u sportu*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Liderstvo u sportu*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. I

Mendžment sportskih takmičenja Vježbe

 

 

 

 

 

Mendžment sportskih organizacija Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Mendžment sportskih organizacija Vježbe

 

 

 

 

 

PR u sportu

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

PR u sportu

 Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Planiranje i programiranje u sportu

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

 

 

 

 

 

Kinezimetrija

Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kinezimetrija

Vježbe

 

 

 

 

 

Sredstva oporavka u sportu Predavanja

Prof.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet muzike

Sredstva oporavka u sportu

Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti