Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  (Predavanja)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I 

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike*

(Predavanja)

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike*

(Vježbe)

Doc. dr Smiljana Bijelović

 

 

 

 

Tehnička mehanika

(Predavanja)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  (Predavanja)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije* 

(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  (Predavanja)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Marketing u saobraćaju  (Predavanja)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode

(Predavanja)

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet informatike

Statističke metode

(Vježbe)

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica  (Predavanja)

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

(Predavanja)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica* (Predavanja)

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*  (Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura  (Predavanja)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Saobraćajna sredstva i infrastruktura  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

(Predavanja)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje  (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje  (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja (Predavanja)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Projektni menadžment (Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Spoljnotrgovinsko poslovanje  (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

(Predavanja)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Baze podataka* 

(Vježbe)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju*

(Predavanja)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Kvalitet usluga u saobraćaju* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*  (Predavanja)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  (Predavanja)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment  (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. I

Strategijski menadžment  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Menadžment 

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

(Predavanja)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta 

(Vježbe)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

(Predavanja)

Prof.dr Miodrag Tojagić

.

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju 

(Vježbe)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Stručna praksa 

(Predavanja)

 

 

 

 

 

Stručna praksa 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*  (Predavanja)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver* 

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo* 

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo* 

(Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti