Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I 

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike* (Predavanja)

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Osnovi informatike* (Vježbe)

Doc. dr Smiljana Bijelović

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

 

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Predavanja

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing u saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode Predavanja

Doc. dr Lidija Vučičević

Kabinet informatike

Statističke metode Vježbe

Doc. dr Lidija Vučičević

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

 

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike* Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica* Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Saobraćajna sredstva i infrastruktura  Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila  Vježbe

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje  Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja  Vježbe

 

 

 

 

 

Projektni menadžment Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Projektni menadžment  Vježbe

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Spoljnotrgovinsko poslovanje  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Baze podataka*  Vježbe

Doc.dr Adis Rahmanović

 

Kvalitet usluga u saobraćaju* Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Kvalitet usluga u saobraćaju*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*  Predavanja

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*  Vježbe

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  Vježbe

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Strategijski menadžment  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment  Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta  Vježbe

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

Bezbjednost u saobraćaju Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

.

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju  Vježbe

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

Stručna praksa  Predavanja

 

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Aplikativni softver*  Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

Saobraćajno pravo*  Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*  Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti