Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

15.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

20.12.2023.

13.01.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

12.30-15.00

13.00-15.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.30

10.00-14.30

10.00-14.30

Kabinet br. VII

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

Utorak

14.00-15.30

12.00-13.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Kabinet br. VII

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

Kabinet br. VI

II SEMESTAR

Makroekonomija

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija

(Vježbe)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike 

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Preduzetništvo*

(Predavanja)

Prof. dr Damir Šarić

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

(Vježbe)

Prof. dr Damir Šarić

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

25.10.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

10.01.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Računovodstvo

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija (Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

07.10.2023.

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

30.12.2023.

06.01.2024.

13.01.2024.

Subota

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet br. IX

Međunarodna ekonomija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća

(Vježbe)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. VI

Marketing

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje

(Vježbe)

Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

(Predavanja)

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment*

(Vježbe)

Doc.dr Boro Ninić

 

 

 

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

31.10.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

Utorak

Četvrtak

Srijeda

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Kabinet br. IV

Organizacija preduzeća* (Vježbe)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa*

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

04.10.2023.

18.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

03.01.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Bankarstvo

(Vježbe)

Mr. Milena Bajić Katić

 

 

 

 

Poslovne finansije (Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. IX

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Poslovno pravo (Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00-14.45

14.25-15.55

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

Sudnica

Poslovno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje (Predavanja)

Prof.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje (Vježbe)

Doc.dr Boro Ninić

 

 

 

Kabinet I

Menadžment u trgovini

(Predavanja)

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini

 (Vježbe)

Doc. dr Sreto Aleksić

 

 

 

 

Finansijska tržišta 

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Finansijska tržišta

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Istraživanje tržišta*

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing logistike* (Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

20.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. IX

Marketing logistike* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* (Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

15.00-15.45

12.45-13.30

13.35-14.20

12.45-13.30

14.25-15.55

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Javne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. IX

Javne finansije

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Strategijski menadžment (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

07.10.2023.

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

30.12.2023.

06.01.2024.

13.01.2024.

Subota

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

Kabinet br. IX

Strategijski menadžment

(Vježbe)

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

 

Korporativno upravljanje (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

10.10.2023.

15.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Srijeda

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IX

Korporativno upravljanje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

(Vježbe)

Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija

(Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. VI

Poreski sistem*

(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje*

(Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

28.10.2023.

11.11.2023.

16.12.2023.

30.12.2023.

Subota

14.00-17.00

13.00-16.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet geodezije

Elektronsko poslovanje*

(Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Ekonomika turizma*

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. IX

Ekonomika turizma*  

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti