Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

 

 

 

 

Makroekonomija Predavanja

 

 

 

 

Prof.dr Ferhat Čejvanović

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

12.00-16.30

12.00-16.30

14.00-18.30

14.00-18.30

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

09.30-13.15

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

 

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Petak

Subota

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Predavanja

Prof. dr Damir Šarić

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

Četvrtak

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof. dr Damir Šarić

Kabinet br. I

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

 

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

16.30-18.45

16.30-18.45

10.00-13.45

14.00-17.00

10.00-13.00

14.00-17.45

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

Marketing Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

13.00-15.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-19.00

13.00-19.00

13.00-19.00

14.00-19.00

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

14.00-15.30

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

23.02.2022.

16.03.2022.

06.04.2022.

27.04.2022.

18.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

13.00-15.00

13.00-16.00

 

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

 

Projektni menadžment* Predavanja

Doc.dr Šemsudin Dervić

11.05.2022.

12.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

Srijeda

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

 

10.00-13.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment* Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

15.03.2022.

12.04.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

 

 

Utorak

15.00-19.00

14.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

 

 

Mali amfiteatar

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

Mr. Marijana Džombić

17.03.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

12.00-13.30

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje Predavanja

 

 

 

 

 

Prof.dr Mirsad Nalić

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

Petak

 

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-17.15

Kabinet I

 

 

Menadžment u trgovini Predavanja

 

 

 

Doc.dr Šemsudin Dervić

11.05.2022.

12.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Srijeda

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-16.00

12.00-15.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-17.00

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini Vježbe

Doc. dr Sreto Aleksić

 

Finansijska tržišta  Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

Utorak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

15.00-19.00

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

Finansijska tržišta Vježbe

 

 

 

Mr Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

 

Četvrtak

 

 

 

 

08.00-09.30

 

 

 

 

Kabinet I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

Utorak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-14.00

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta* Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

10.00-11.30

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

.

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Strategijski menadžment Vježbe

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

 

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Vježbe

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Elektronsko poslovanje*Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

Elektronsko poslovanje*Vježbe

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Ekonomika turizma* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Ekonomika turizma*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti