Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska hemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Uvod u medicinu i prva pomoć(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

03.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.

21.05.2021.

28.05.2021.

04.06.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

09:00 – 11:30h

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

04.03.2021.god.

05.03.2021.god.

06.03.2021.god.

11.03.2021.god.

12.03.2021.god.

13.03.2021.god.

19.03.2021.god.

20.03.2021.god.

26.03.2021.god.

27.03.2021.god.

02.04.2021.god.

03.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.

21.05.2021.

28.05.2021.

04.06.2021.

Četvrtak

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18.00-19.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

14.00-19.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-15.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-14.30h

12.00-14.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

Kabinet anatomije

Medicinska biologija sa humanom genetikom Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

 

 

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Medicinska biologija sa humanom genetikom Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god.

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

04.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

15:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija Predavanja

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:45-19:00 h

16:45-19:00 h

 

 

 

 

Kabinet muzike

Biohemija Vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović, demonstrator

04.03.2021.

05.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

19.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

15.00-18.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

11.30-13.30h

11.30-13.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*(Predavanja + Vježbe)

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite* Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

02.06.2021.god.

09.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13.00-15.00h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* Vježbe

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

Bolesti ovisnosti*(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Neuroanatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fiziologija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Rifet Terzić

 

 

 

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II ( VJEŽBE )

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

Kabinet muzike

Fiziologija  Predavanja

Prof.dr Rifet Terzić

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

17.05.2021.god.

01.06.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12.30

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija Vježbe

Prof.dr Rifet Terzić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

Kabinet br. XI

Epidemiologija Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija Vježbe

Prof.dr Munevera Osmić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Klinička propedeutika I Predavanja

Prof.dr Mithat Tabaković

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

02.06.2021.

09.06.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

Kabinet br. X

Klinička propedeutika I  Vježbe

Dr Dženeta Azabagić Ganić

06.05.2021.

11.05.2201.

17.05.2021.

24.05.2021.

31.05.2021.

Četvrtak

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

19.03.2021.god.

25.03.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

02.06.2021.god.

04.06.2021.god.

11.06.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Petak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine Vježbe

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

 

Zdravstveno pravo* Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

13.30-15.00h

Sudnica

Zdravstveno pravo* Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Metodologija naučnoistraživačkog rada*

(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Patologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Farmakologija s toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Medicinska psihologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija  Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

15.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

Kabinet muzike

Patofiziologija Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

03.03.2021.god

04.03.2021.god.

09.03.2021.god.

10.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Patofiziologija Vježbe

 

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

10.04.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Imunologija Predavanja

Doc.dr Munevera Osmić

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

06.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

20.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

17:30-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

17:30-19:00h

16:00-19:00h

Kabinet muzike

Imunologija Vježbe

Doc.dr Munevera Osmić

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

 

Farmakologija s toksikologijom  Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

02.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

01.04.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

04.05.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

Veliki amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom Vježbe

Doc.dr Suad Keranović

02.03.2021.god.

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

01.04.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

04.05.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Socijalna medicina Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak Četvrtak

15:45-17:15h

15:45-17:15h

15:45-17:15h

15:45-17:15h

15:45-17:15h

15:45-17:15h

15:45-17:15h

15:45-18:00h

15:45-18:00h

Kabinet br. X

Socijalna medicina Vježbe

Prof.dr Munevera Bećarević

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke I*(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Predavanja

Doc.dr Semir Mešanović

11.03.2021.god.

16.03.2021.god.

25.03.2021.god.

08.04.2021.god.

20.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-14:45h

 

 

 

Kabinet br. V

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Vježbe

Doc.dr Semir Mešanović

 

18.03.2021.god.

01.04.2021.god.

15.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Utorak

 

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Sala za mikroskopiju

Sala za mikroskopiju

Laboratorij II

Laboratorij II

 

Homeopatija*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Dermatovenerologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Infektologija (VJEŽBE)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Gerijatrija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina  (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

04.06.2021.

11.06.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

13:30-15:30h

Kabinet br. X

Interna medicina  (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

Dr Adnan Behrem

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

11.05.2021.

19.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

Srijeda

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

16.00-19.00h

13.30-15.00h

 

Onkologija (Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

02.03.2021.god.

10.05.2021.god.

20.05.2021.god.

24.05.2021.god.

31.05.2021.god.

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15:00-16:30h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

Kabinet br. VI

Onkologija (Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:30-16:30h

13:30-16:30h

13:30-16:30h

13:30-16:30h

13:30-16:30h

13:30-16:30h

13:30-16:30h

13:30-16:30h

 

Neurologija (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

27.04.2021.

28.04.2021.

29.04.2021.

30.04.2021.

 

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Zoom predavanje

18.00-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

16.30-19.30h

 

Neurologija (Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Psihijatrija (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

30.04.2021.

04.05.2021.

05.05.2021.

06.05.2021.

10.05.2021.

 

Petak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Ponedeljak

Zoom predavanja

19.30-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

18.00-21.00h

 

Psihijatrija (vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

17.00-18.00h

 

Radiologija (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

Kabinet muzike

Radiologija (Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžmant*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Halid Mahmutbegović

 

 

 

Kabinet br. X

Pacijenti s posbenim potrebama* (Predavanja)

Doc.dr Edisa Šljivić

03.03.2021.

04.05.2021.

05.05.2021.

Srijeda

Utorak

Srijeda

09.00-14.00h

10.30-12.00h

09.00-15.00h

Kabinet br. III

Pacijenti s posbenim potrebama* (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

29.03.2021.

07.04.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Molekularna biologija ćelije*

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet muzike

Molekularna biologija ćelije (VJEŽBE)

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar