Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

 

Kabinet fizike

Medicinska hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska hemija

(Vježbe)

Mr. sc. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

 

Laboratorija II

Uvod u medicinu i prva pomoć (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Biohemija

(Vježbe)

Mr. sc. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija II

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

(Predavanja)

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

03.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

03.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

21.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet anatomije

Neuroanatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

21.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

Kabinet anatomije

Fiziologija

(Predavanja)

Prof.dr Rifet Terzić

Doc.dr Enes Osmanović

04.10.2023.

05.10.2023.

11.10.2023.

12.10.2023.

18.10.2023.

19.10.2023.

25.10.2023.

26.10.2023.

01.11.2023.

02.11.2023.

08.11.2023.

09.11.2023.

15.11.2023.

16.11.2023.

22.11.2023.

23.11.2023.

29.11.2023.

30.11.2023.

06.12.2023.

07.12.2023.

13.12.2023.

14.12.2023.

20.12.2023.

21.12.2023.

27.12.2023.

28.12.2023.

03.01.2024.

04.01.2024.

10.01.2024.

11.01.2024.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet br. V

Fiziologija

(Vježbe)

Doc. dr Daniela Lončar

07.10.2023.

07.12.2023.

Subota

Četvrtak

11.00-13.00

11.00-13.00

Klinika za internu bolest

Informatika s medicinskom statistikom

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

Kabinet geodezije

Informatika s medicinskom statistikom

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Fiziologija 

(Predavanja)

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Fiziologija

(Vježbe)

Dr. Adnan Behrem

 

 

 

Laboratorija IX

UKC Tuzla

Epidemiologija

(Predavanja)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Epidemiologija

(Vježbe)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Klinička propedeutika I

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. X

Klinička propedeutika I 

(Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

 

 

 

UKC Tuzla

Ekologija i zaštita životne sredine

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo*

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet br. VII

Patologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

14.11.2023.

23.11.2023.

28.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

13.00-16.00

14.00-17.00

13.00-16.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija s parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija s parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet za mikroskopiju

Farmakologija s toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Eldina Halilović

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

05.01.2024.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

Kabinet br. VI

Farmakologija s toksikologijom

(Vježbe)

Mr. ph Anela Arnautović, viši asistent

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

11.12.2023.

15.12.2023.

16.12.2023.

22.12.2023.

23.12.2023.

29.12.2023.

30.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

16.30-18:30

11.00-12.00

16.30-18:30

10.00-12:00

16.30-18:30

10.00-12:00

16.30-18:30

10.00-12:00

Kabinet br. IV

Klinička propedeutika II (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Mali amfiteatar

Klinička propedeutika II

(Vježbe)

Dr.  Dženeta Azabagić Ganić

Doc. dr Daniela Lončar

07.10.2023.

14.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.11.2023.

Subota

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

 

UKC Tuzla

 

Medicinska psihologija

(Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2023.

06.10.2023.

07.10.2023.

10.10.2023.

21.11.2023.

Petak

Petak

Subota

Utorak

Utorak

15.00-15-45

17.30-19.00

10.00-14.00

16.30-19.00

16.00-19.00

Kabinet br. VI

Medicinska psihologija

(Vježbe)

Mr.sci Nera Kravić Prelić

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

Četvrtak

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

Kabinet br. VIII

VI SEMESTAR

-Patologija 

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br.VI

Patologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Patofiziologija

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet XI

Patofiziologija

(Vježbe)

Dr. Adnan Behrem

 

 

 

Laboratorija IX

UKC Tuzla

Imunologija

(Predavanja)

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Imunologija

(Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

UKC Tuzla

Farmakologija s toksikologijom  (Predavanja)

Doc.dr Eldina Halilović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom

(Vježbe)

Anela Arnautović, demonstrator

Doc.dr Eldina Halilović

 

 

 

Kabinet br. IV

Socijalna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika *

(Predavanja)

Doc. dr Jasna Rahimić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet br. VII

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

 

Homeopatija*

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

06.10.2023.

07.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

20.10.2023.

21.10.2023.

24.10.2023.

27.10.2023.

31.10.2023.

03.11.2023.

04.11.2023.

07.11.2023.

08.11.2023.

10.11.2023.

14.11.2023.

17.11.2023.

18.11.2023.

Petak

Subota

Utorak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Subota

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

16.00-16.45

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

16.00-17.30

16.00-16.45

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

17.30-19.00

16.00-17.30

16.00-17.30

15.15-17.30

14.00-15.30

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

Mali amfiteatar

Interna medicina

(Vježbe)

Dr. sc. Mirsad Selimović

 

 

 

UKC Tuzla

Dermatovenerologija

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedjeljak

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija

(Vježbe)

Dr. Senada Resić

 

 

 

UKC Tuzla

Fizikalna medicina i rehabilitacija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizikalna medicina i rehabilitacija

(Vježbe)

Dr Elmina Mulić-H:Avdić

 

 

 

UKC Tuzla

Infektologija

(Predavanja)

Prof.dr Sead Ahmetagić

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br. V

Infektologija

(Vježbe)

Dr. Azra Gutić-Hodžić, viši asistent

 

 

 

UKC Tuzla

Radiologija i nuklearna medicina (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

03.01.2023.

08.01.2023.

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. IX

Radiologija i nuklearna medicina

(Vježbe)

Dr Hajrudin Kozarević

 

 

 

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Interna medicina 

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. X

Interna medicina 

(Vježbe)

Dr Mirsad Selimović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Onkologija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. VI

Onkologija

(Vježbe)

Mr.med.sci. Indira Omeragić,ass

Dr Vera Vrbljanac Popović Beganović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Neurologija

(Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

Zoom

Neurologija

(Vježbe)

Doc. dr Dželil Korkut,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Psihijatrija

(Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

Zoom

Psihijatrija

(Vježbe)

Dr Avdo Šakušić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Molekularna biologija ćelije*

(Predavanja)

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet br. I

Molekularna biologija ćelije

(Vježbe)

Mr Aneta Vareškić, viši asistent

 

 

 

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

(Predavanja)

Prof. dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

21.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

03.11.2023.

04.11.2023.

07.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

Subota

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Srijeda

Srijeda

17.00-17.45

18.15-19.00

18.15-19.00

17.00-17.45

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.00-17.45

18.15-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

Kabinet br. VI

Pacijenti s posebnim potrebama*

(Predavanja)

Doc.dr Azra Delalić

 

 

 

Kabinet br. III

Gerijatrija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-18.00

Lječilište Aqua Bristol

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

UKC Tuzla

Hirurgija

(Vježbe)

Prof.dr.Adi Rifatbegović

Prof.dr. Mustafa Tabaković

Doc. dr. Ervin Matović

Doc. dr. Nusret Ramić

Doc. dr. Dželil Korkut

Dr. Azur Azapagić

Dr. sci. med. Edin Husarić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

UKC Tuzla

 

Oftalmologija

(Predavanja)

Prof.dr Suzana Nikolić

Doc.dr Allen Popović Beganović

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

30.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

10.01.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

12.00-16.00

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

16.45-18.45

Kabinet br. IV

Oftalmologija

(Vježbe)

Dr Adisa Pilavdžić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

12.00-15.00

12.00-15.00