Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

 

Kabinet fizike

Medicinska hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska hemija

(Vježbe)

Mr. sc. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

 

Laboratorija II

Uvod u medicinu i prva pomoć (Predavanja)

Prof. dr Munevera Bećarević

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Biohemija

(Vježbe)

Mr. sc. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija II

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

(Predavanja)

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

(Vježbe)

Doc. dr.Maja Konrad Čustović
Doc. dr  Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Neuroanatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fiziologija

(Predavanja)

Prof.dr Rifet Terzić

Doc.dr Enes Osmanović

 

 

 

Kabinet br. IX

Fiziologija

(Vježbe)

Doc. dr Daniela Lončar

 

 

 

Klinika za internu bolest

Informatika s medicinskom statistikom

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Kabinet informatike

Informatika s medicinskom statistikom

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

19.02.2024.

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

13.30-16.30

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

(Vježbe)

Doc. dr Maja Konrad Čustović

Doc. dr  Azra Sadiković

19.02.2024.

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

Kabinet za mikroskopiju

Fiziologija 

(Predavanja)

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

Doc. dr Daniela Lončar

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

29.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

09.00-13.00

12.30-14.30

16.00-19.00

Kabinet geodezije

Fiziologija

(Vježbe)

Dr. Tomislav Ivanović

27.02.2024.

05.03.2024.

11.03.2023.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

15.00-18.00

16.00-19.00

16.00-19.00

10.00-13.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet br. VIII

Epidemiologija

(Predavanja)

Prof. dr Sead Ahmetagić

19.02.2024.

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

Kabinet br. V

Epidemiologija

(Vježbe)

Prof. dr Sead Ahmetagić

19.02.2024.

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. V

Klinička propedeutika I

(Predavanja)

Prof. dr Mithat Tabaković

Prof. dr Fahir Baraković

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00

10.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Mali amfiteatar

Klinička propedeutika I 

(Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

06.06.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

UKC Tuzla

Ekologija i zaštita životne sredine

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

12.30-14.45

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet fizioterapije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

08.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br. V

Patologija

(Vježbe)

Doc. dr  Maja Konrad Čustović
Doc. dr  Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija s parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija s parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Farmakologija s toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Eldina Halilović

 

 

 

Kabinet br. VI

Farmakologija s toksikologijom

(Vježbe)

Doc.dr Eldina Halilović

Mr. ph Anela Arnautović, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. IV

Klinička propedeutika II (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

Klinička propedeutika II

(Vježbe)

Dr.  Dženeta Azabagić Ganić

Doc. dr Daniela Lončar

 

 

 

 

UKC Tuzla

 

Medicinska psihologija

(Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Medicinska psihologija

(Vježbe)

Mr.sci Nera Kravić Prelić

 

 

 

Kabinet br. VIII

VI SEMESTAR

Patologija 

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

21.02.2024.

06.03.2024.

07.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

09.04.2024.

17.04.2024.

30.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

31.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Petak

16.00-19.00

16.00-19.00

13.30-16.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

13.00-16.00

16.00-19.00

16.00-19.00

14.00-19.00

13.00-17.00

16.00-19.00

14.00-16.00

Kabinet br. VII

Patologija

(Vježbe)

Doc. dr Maja Konrad Čustović

Doc. dr  Azra Sadiković

22.02.2024.

28.02.2024.

29.02.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

23.04.2024.

24.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

13.30-16.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Kabinet za mikroskopiju

Patofiziologija

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

02.05.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-12.30

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

Kabinet br. VII

Patofiziologija

(Vježbe)

Dr. Tomislav Ivanović

27.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00-16.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet br. VIII

Imunologija

(Predavanja)

Prof. dr Munevera Osmić

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Mali amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom  (Predavanja)

Doc.dr Eldina Halilović

19.02.2024.

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2023.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

15.30-17.45

15.30-17.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

Kabinet br. VII

Farmakologija s toksikologijom

(Vježbe)

Mr. ph Anela Arnautović, viši asistent

Doc.dr Eldina Halilović

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

13.04.2024.

18.04.2024.

27.04.2024.

09.05.2024.

11.05.2024.

16.05.2024.

18.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

08.00-09.00

17.00-19.00

09.00-11.00

17.00-19.00

09.00-11.00

17.00-19.00

09.00-11.00

16.00-19.00

Kabinet br. VI

Socijalna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

23.02.2024.

24.02.2024.

22.03.2024.

23.03.2024.

29.03.2024.

30.03.2024.

12.04.2024.

20.04.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15.15-16.45

13.00-14.30

15.15-16.45

08.00-09.30

15.15-16.45

08.15-09.45

15.15-16.45

08.00-08.45

Mali amfiteatar

Socijalna medicina

(Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

23.02.2024.

24.02.2024.

22.03.2024.

23.03.2024.

29.03.2024.

30.03.2024.

12.04.2024.

20.04.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

16.45-18.15

14.30-16.00

16.45-18.15

09.30-11.00

16.45-18.15

09.45-10.30

16.45-18.15

08.45-10.15

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika *

(Predavanja)

Doc. dr Jasna Rahimić

 

 

 

Kabinet br. VII

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

24.02.2024.

08.03.2024.

09.03.2024.

15.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-10.30

16.15-17.45

09.00-10.30

16.15-17.45

12.00-13.30

16.15-17.45

09.15-13.00

10.00-13.00

16.00-17.30

16.15-18.30

16.15-17.45

16.15-17.45

Mikroskopirnica

Mikroskopirnica

Mikroskopirnica

Mikroskopirnica

Mikroskopirnica

Laboratorija 1

Laboratorija 1

Laboratorija 1

Laboratorija 1

Mikroskopirnica

Mali amfiteatar

Mikroskopirnica

Homeopatija*

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

Interna medicina

(Vježbe)

Doc. dr Mirsad Selimović

 

 

 

UKC Tuzla

Dermatovenerologija

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija

(Vježbe)

Dr. Senada Resić

 

 

 

UKC Tuzla

Fizikalna medicina i rehabilitacija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizikalna medicina i rehabilitacija

(Vježbe)

Dr Elmina Mulić-H:Avdić

 

 

 

UKC Tuzla

Infektologija

(Predavanja)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet br. V

Infektologija

(Vježbe)

Dr. Azra Gutić-Hodžić, viši asistent

 

 

 

UKC Tuzla

Radiologija i nuklearna medicina (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Radiologija i nuklearna medicina

(Vježbe)

Dr Hajrudin Kozarević

 

 

 

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Interna medicina 

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

02.05.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-12.00

10.00-14.00

10.00-11.30

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

Mali amfiteatar

Interna medicina 

(Vježbe)

Doc. dr  Mirsad Selimović,ass

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

UKC Tuzla

Onkologija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

22.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-17.30

11.00-13.30

15.00-17.30

15.00-17.30

Kabinet br. IV

Onkologija

(Vježbe)

Mr.med.sci. Indira Omeragić,ass

Dr Vera Vrbljanac Popović Beganović,ass

09.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

13.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

06.06.2024.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Petak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Četvrtak

10.30-13.30

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

12.30-15.30

18.00-22.00

11.00-14.00

14.00-16.00

13.00-15.00

UKC Tuzla

Neurologija

(Predavanja)

Prof. dr Alija Sutović

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

Kabinet br. VI

Neurologija

(Vježbe)

Doc. dr Dželil Korkut,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Psihijatrija

(Predavanja)

Prof. dr Alija Sutović

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. VI

Psihijatrija

(Vježbe)

Doc. dr Avdo Šakušić, ass

23.02.2024.

28.02.2024.

08.03.2024.

12.03.2024.

16.03.2024.

22.03.2024.

01.04.2024.

06.04.2024.

Petak

Srijeda

Petak

Utorak

Subota

Petak

Ponedjeljak

Subota

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

10.00-11.30

UKC Tuzla

Molekularna biologija ćelije*

(Predavanja)

Doc.dr Semir Mešanović

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

12.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

30.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

Mali amfiteatar

Molekularna biologija ćelije

(Vježbe)

Mr Aneta Vareškić, viši asistent

24.02.2024.

16.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

12.00-15.00

12.00-15.00

13.00-16.00

12.00-14.30

Laboratorija I

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

(Predavanja)

Prof. dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

Pacijenti s posebnim potrebama*

(Predavanja)

Doc.dr Azra Delalić

26.02.2024.

25.03.2024.

19.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00-16.30

14.00-17.30

14.00-17.30

14.00-16.30

14.00-17.30

Kabinet fizioterapije

Gerijatrija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Hirurgija

(Vježbe)

Prof.dr.Adi Rifatbegović

Prof.dr. Mustafa Tabaković

Doc. dr. Ervin Matović

Doc. dr. Nusret Ramić

Doc. dr. Dželil Korkut

Dr. Azur Azapagić

Dr. sci. med. Edin Husarić

 

 

 

UKC Tuzla

 

Oftalmologija

(Predavanja)

Prof.dr Suzana Nikolić

Doc.dr Allen Popović Beganović

 

 

 

Kabinet br. VI

Oftalmologija

(Vježbe)

Doc. dr Adisa Pilavdžić

 

 

 

UKC Tuzla

Ortopedija

(Predavanja)

Doc. dr Alen Kamerić

 

 

 

Kabinet br. VI

Ortopedija

(Vježbe)

Dr Adnan Kešetović

 

 

 

UKC Tuzla

Terapija bola

(Predavanja)

Prof. dr Samir Husić

 

 

 

Kabinet br. VI

Terapija bola

(Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

 

 

 

 

UKC Tuzla

 

X SEMESTAR

Hirurgija

(Predavanja)

Prof. dr Adi Rifatbegović

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

12.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

03.05.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15