Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semsestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Opšta psihologija 

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija 

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

Kabinet br.VI

Opšta fizika I 

(Vježbe)

 

 

 

 

Opšta pedagogija

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

Kabinet br.VI

Opšta pedagogija 

(Vježbe)

 

 

 

 

Linearna algebra I  (Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra I   (Vježbe)

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver * 

(Vježbe)

 

 

 

 

Analitička geometrija*  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Analitička geometrija*  (Vježbe)

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*  (Predavanje)

Doc.dr Goran Popović

 

 

Kabinet br. III

Računari u nastavi fizike*  Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Didaktika 

(Predavanje)

Prof.dr Kojo Simić

 

 

Kabinet br. VI

Didaktika 

(Vježbe)

 

 

 

 

Opšta fizika II 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

Kabinet br. VI

Opšta fizika II 

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

(Vježbe)

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II 

(Predavanje) 

Prof.dr Sead Rešić

Srijeda/

Subota

11.00-12.30

16.00-18.15

Kabinet br. V

Matematika II

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. VI

Osnovi informatike

 (Predavanje) 

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda/

Petak

10.00-11.00/

16.00-17.30

Kabinet br. II

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda/

Petak

11.00-12.00/

17.30-19.00

Kabinet br. II

Vjerovatnoća i statistika

(Predavanje)  

Prof.dr Sead Rešić

Srijeda (svake druge srijede)/

Petak

11.00-12.30/

16.00-17.30

Kabinet br. XII

Vjerovatnoća i statistika

(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

Subota

18.15-19.00

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

Srijeda (svake druge srijede)/

Petak

11.00-12.30

Kabinet br. V

Istorija matematike i fizike* (Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

Petak

17.30-19.00

Kabinet br. V

Diskretna matematika*

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Diskretna matematika*

(Vježbe)

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

(Predavanje)

Doc.dr Goran Popović

 

 

Kabinet br.III

Računari u nastavi matematike*

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

Kabinet br. VI

Opšta fizika III 

(Vježbe)

 

 

 

 

Matematika III

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Matematika III

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Metodika nastave matematike  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike  (Vježbe)

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija 

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

Srijeda

(svake druge srijede)

11.00-12.30

Kabinet br. V

Geometrija 

(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

Utorak

16.00-17.30

Kabinet br. V

Metodika nastave fizike  (Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Četvrtak

12.00-15.00

Kabinet br. III

Metodika nastave fizike   (Vježbe)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Petak

16.00-19.00

Kabinet br. III

Atomska fizika 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

Subota

16.00-17.30

Kabinet br. IV

Atomska fizika 

(Vježbe)

Doc.dr Alija Muhibić

Subota

17.30-19.00

Kabinet br.V

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

Kabinet br. III

Fizika okoline* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Pedagoška informatika* 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

Kabinet br. VI

Pedagoška informatika* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije* 

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Nove IKT tehnologije*  

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

Kabinet br. III

Fizička elektronika 

(Vježbe)

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

(Vježbe)

 

 

 

 

Linearna algebra II 

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra II 

(Vježbe)

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika 

(Predavanje)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

Kabinet br. II

Statistička fizika 

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Kompleksna analiza

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali  amfiteatar

Kompleksna analiza

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet*   

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Internet* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Algebarske strukture* 

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Algebarske strukture* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Metrologija*

(Predavanje)

Prof. dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. I

Metrologija* 

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti