Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semsestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br. VI

Opšta psihologija 

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br.VI

Opšta fizika I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br.VI

Opšta pedagogija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Linearna algebra I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Analitička geometrija*  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Analitička geometrija*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*  (Predavanje)

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Računari u nastavi fizike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Didaktika 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

13.00-14.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

13.00-14.45

13.00-14.45

Kabinet br. IV

Didaktika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta fizika II 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

21.10.2023.

11.11.2023.

09.12.2023.

Subota

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Opšta fizika II 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Matematika II 

(Predavanje)                

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Matematika II

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

 (Predavanje)                

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

 (Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika

(Predavanje)                 

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Vjerovatnoća i statistika

(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike* Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Istorija matematike i fizike*(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

 

Diskretna matematika*

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

18.10.2023.

15.11.2023.

13.12.2023.

Srijeda

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

Kabinet br. IX

Diskretna matematika*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

(Predavanje)

Doc.dr Goran Popović

07.10.2023.

04.11.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

10.00-11.00

10.00-12.00

11.00-12.00

11.00-13.00

Kabinet br. VI

Računari u nastavi matematike*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

21.10.2023.

11.11.2023.

09.12.2023.

Subota

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet br. VI

Opšta fizika III 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Matematika III

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

11.10.2023.

08.11.2023.

20.12.2023.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IX

Matematika III

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

21.11.2023.

05.12.2023.

12.11.2023.

Utorak

13.30-15.00

15.30-17.00

15.30-17.00

Kabinet br. VII

Metodika nastave matematike  (Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

04.10.2023.

01.11.2023.

29.11.2023.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IX

Metodika nastave matematike  (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija 

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Geometrija 

(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Metodika nastave fizike

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. III

Metodika nastave fizike 

(Vježbe)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. III

Atomska fizika 

(Predavanje)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br.IV

Atomska fizika 

(Vježbe)

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

13.00-14-00

13.00-14.00

13.00-14-00

13.00-14.00

13.00-15.00

Kabinet br. VIII

Fizika okoline* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika* 

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

11.15-12.15

11.15-12.15

11.15-12.15

12.00-13.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

11.15-12.15

11.15-12.15

11.15-12.15

11.15-12.15

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije* 

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

16.12.2023.

30.12.2023.

Subota

16.00-17.00

13.00-14.00

16.00-17.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet informatike

Nove IKT tehnologije*  

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

(Predavanje)

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

19.10.2023.

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. VIII

Fizička elektronika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

11.10.2023.

08.11.2023.

20.12.2023.

Srijeda

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

Kabinet br. IX

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Linearna algebra II 

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

28.10.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

10.00-13.00

12.30-15.00

Mali amfiteatar

Linearna algebra II 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika 

(Predavanje)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Kabinet br. II

Statistička fizika 

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Kompleksna analiza

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Kompleksna analiza

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet*   

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

16.12.2023.

Subota

13.00-16.00

10.00-13.00

10.00-12.00

12.00-14.00

Kabinet geodezije

Internet* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Algebarske strukture* 

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2023.

15.11.2023.

Subota

Srijeda

10.00-12.30

12.00-15.00

Kabinet br. VII

Algebarske strukture* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metrologija*

(Predavanje)

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Metrologija* 

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti