Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta psihologija  Predavanje

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

Opšta fizika I  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija Predavanje

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija  Vježbe

 

 

 

 

 

Linearna algebra I Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Linearna algebra I  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika*  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Vjerovatnoća i statistika*  Vježbe

 

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*  Predavanje

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Računari u nastavi fizike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Didaktika  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta fizika II  Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br. V

Opšta fizika II  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

Mali amfiteatar

Aplikativni softver  Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Aplikativni softver

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

Analitička geometrija Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

 

Kabinet br. I

Analitička geometrija

Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike* Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

 

Kabinet br. I

Istorija matematike i fizike*

Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

 

Diskretna matematika*

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

Vježbe

 

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

Predavanje

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Računari u nastavi matematike*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III  Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br. V

Opšta fizika III  Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodika nastave matematike  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Geometrija  Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave fizike Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Metodika nastave fizike  Vježbe

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

.

 

Kabinet br. III

Atomska fizika  Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

Atomska fizika  Vježbe

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline*  Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Fizika okoline*  Vježbe

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika*  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*  Vježbe

 

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije*  Predavanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Nove IKT tehnologije*   Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizička elektronika  Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Fizička elektronika  Vježbe

 

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Vježbe

 

 

 

 

 

Linearna algebra II  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

 

.

.

Veliki amfiteatar

Linearna algebra II  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

Statistička fizika 

Predavanje

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

23.03.2022.

13.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

13.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

02.06.2022.

 

 

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

 

15.00-17.00

15.00-17.00

14.00-18.30

15.00-17.00

14.00-17.45

14.00-18.30

13.00-17.45

14.00-18.30

13.00-17.45

14.00-18.30

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. II

Statistička fizika 

Vježbe

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

 

Kompleksna analiza Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

23.02.2022.

16.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

 

 

 

 

 

Srijeda

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.45

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

08.45-14.00

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Kompleksna analiza

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

IZBORNI PREDMETI

Internet*   Predavanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Kabinet informatike

Internet*  Vježbe

 

 

 

 

 

Algebarske strukture*  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Veliki amfiteatar

Algebarske strukture*  Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrologija*

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

Prof. dr Sead Rešić

02.03.2022.

30.03.2022.

11.05.2022.

12.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-19.00

10.00-13.45

15.00-18.45

10.00-13.45

15.00-18.45

Kabinet br. I

Metrologija*  Vježbe

 

Senad Hodžić, demonstrator

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti