Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta psihologija 

Predavanje

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Opšta psihologija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

Opšta fizika I  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija Predavanje

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija  Vježbe

 

 

 

 

 

Linearna algebra I Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Linearna algebra I  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi informatike* 

Vježbe

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Analitička geometrija*  Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

Kabinet br. I

Analitička geometrija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*  Predavanje

Doc.dr Goran Popović

 

Kabinet geodezije

Računari u nastavi fizike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Didaktika 

Predavanje

Prof.dr Kojo Simić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Mali amfiteatar

Didaktika 

Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta fizika II 

Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

15.10.2022.

26.11.2022.

17.12.2022.

Subota

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Opšta fizika II 

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II 

Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

Mali amfiteatar

Aplikativni softver 

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Aplikativni softver

Vježbe

 

Vjerovatnoća i statistika

Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

 

Kabinet br. I

Vjerovatnoća i statistika

Vježbe

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike* Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

 

Kabinet br. I

Istorija matematike i fizike*

Vježbe

Prof.dr Sead Rešić

 

Diskretna matematika*

Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

19.10.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

13.30-15.00

13.30-15.00

15.00-16.30

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

Vježbe

 

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

Predavanje

Doc.dr Goran Popović

22.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

16.00-17.00

16.00-17.00

10.00-11.00

10.00-11.00

09.00-11.00

Kabinet geodezije

Računari u nastavi matematike*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

15.10.2022.

26.11.2022.

17.12.2022.

Subota

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet br. V

Opšta fizika III 

Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika III

Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

12.10.2022.

09.11.2022.

21.12.2022.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. I

Matematika III

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Mali amfiteatar

Metodika nastave matematike  Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

26.10.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija 

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Geometrija 

Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave fizike

Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Metodika nastave fizike 

Vježbe

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

.

 

Kabinet br. III

Atomska fizika 

Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

Atomska fizika 

Vježbe

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

06.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

02.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. III

Fizika okoline* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika* 

Predavanje

Prof.dr Esed Karić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije* 

Predavanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.11.2022.

10.12.2022.

Subota

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet informatike

Nove IKT tehnologije*  

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Fizička elektronika 

Vježbe

 

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Predavanje

Prof.dr Sead Rešić

Kabinet br. I

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Vježbe

 

 

 

 

 

Linearna algebra II 

Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

Veliki amfiteatar

Linearna algebra II 

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

Statistička fizika 

Predavanje

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. II

Statistička fizika 

Vježbe

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Kompleksna analiza Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Kompleksna analiza

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

IZBORNI PREDMETI

Internet*   

Predavanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Internet* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Algebarske strukture* 

Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

Veliki amfiteatar

Algebarske strukture* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Metrologija*

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Metrologija* 

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti