Ekonomski fakultet

Studijski program – Marketing i trgovina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

 

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Kabinet br. VII

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br. VII

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Makroekonomija

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

27.03.2024.

24.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IX

Makroekonomija

(Vježbe)

Mr. Adnan Kamerić, viši asistent

 

 

 

Sociologija*

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Kabinet informatike

Sociologija

(Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike 

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet br. VII

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Preduzetništvo*

(Predavanja)

Prof.dr Damir Šarić

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

Kabinet br. IX

Preduzetništvo*

(Vježbe)

Prof.dr Damir Šarić

20.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Četvrtak

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-17.15

Kabinet muzike

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

Računovodstvo

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija (Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

13.03.2024.

17.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IX

Ekonomika preduzeća

(Vježbe)

Mr. Adnan Kamerić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. IV

Marketing 

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

Kabinet br. VI

Marketing

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučićević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

13.00-14.15

13.00-14.15

13.00-14.15

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje  (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje

(Vježbe)

Doc. dr  Azra Sadadinović Fazlić

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

15.30-17.00

14.45-16.15

16.30-18.00

16.30-17.15

16.30-17.15

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* (Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IX

Projektni menadžment*

(Vježbe)

Doc. dr Mirsad Nalić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjelajk

Utorak

Srijeda

Četvrtak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

13.00-14.00

15.00-16.00

15.30-16.30

15.30-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Organizacija preduzeća* (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Organizacija preduzeća* (Vježbe)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

26.03.2024.

23.04.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. IV

Menadžment ljudskih resursa* (Vježbe)

Mr. Nizama Hamzić, viši asistent

23.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Subota

13.00-15.30

13.30-16.00

13.00-15.30

10.00-12.30

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Bankarstvo

(Vježbe)

Mr. Milena Bajić Katić

 

 

 

 

Poslovne finansije

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Poslovno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Marketing prodaje

(Predavanja)

Doc. dr Sreto Aleksić

 

 

 

 

 

Marketing prodaje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Korporativne finansije

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

 

Korporativne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Istraživanje tržišta*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Marketing logistike*

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Marketing logistike*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IX

Strategijski menadžment

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Promocija

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Promocija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Javne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Javne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. IX

Finansijska tržišta

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

15.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. V

Monetarna ekonomija

(Vježbe)

Doc. dr Mirsad Nalić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjelajk

Utorak

Srijeda

Četvrtak

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

10.00-11.00

11.30-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Ponašanje potrošača

(Predavanja)

Prof. dr Damir Šarić

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

17.30-18.30

17.30-18.30

17.30-18.30

17.30-18.30

17.30-18.30

17.30-18.30

Kabinet br. VI

Ponašanje potrošača

(Vježbe)

Prof. dr Damir Šarić

27.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

16.30-19.00

16.30-19.00

17.15-19.00

16.30-19.00

Kabinet muzike

Marketing u turizmu

(Predavanja)

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

24.02.2024.

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet br. IX

Međunarodno poslovno finansiranje*

(Vježbe)

Mr. Nizama Hamzić, viši asistent

17.05.2024.

21.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

Petak

Utorak

Subota

Ponedjeljak

13.00-15.00

13.30-16.00

11.00-14.00

13.00-15.30

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti