Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022

01.06.2022.

Srijeda

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-19.00

Kabinet informatike

Osnovi programiranja Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

30.04.2022.

14.05.2022.

20.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

11.00-14.00

11.00-14.00

08.00-12.45

08.00-13.30

08.00-12.45

08.00-13.30

08.00-12.45

08.00-13.30

Kabinet informatike

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

12.03.2022.

19.03.2022.

26.03.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.05.2022.

Subota

08.00-11.45

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.00-12.00

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

Utorak

17.30-19.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija*  Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Električna kola*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet informatike

Električna kola*  Vježbe

 

 

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Četvrta

Subota

Petak

Subota

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Algoritmi i strukture podataka

Vježbe

 

 

 

 

 

Programski jezici

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Kabinet informatike

Programski jezici

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

26.02.2022.

17.03.2022.

22.03.2022.

01.04.2022.

14.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

24.05.2022.

Subota

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

09.30-11.00

09.00-10.30

08.00-11.00

08.00-10.15

08.00-10.15

08.00-10.15

Kabinet informatike

Baze podataka

Vježbe

 

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

Utorak

15.00-17.15

Kabinet informatike

 

 

Primjenjena digitalna elektronika Predavanja

Prof.dr Goran Popović

12.03.2022.

26.03.2022.

09.04.2022.

16.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Subota

Subota

14.00-15.00

13.00-14.00

10.00-12.00

14.00-16.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.45

Kabinet geodezije

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Vježbe

 

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

16.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

20.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

Srijeda

16.30-19.00

Kabinet geodezije

 

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

26.02.2022.

12.03.2022.

26.03.2022.

09.04.2022.

23.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

 

Subota

 

 

 

14.00-15.00

14.00-15.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

11.30-12.45

16.00-18.15

13.00-15.15

 

 

 

Kabinet informatike

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

16.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

20.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

Srijeda

15.00-16.30

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Predavanja

Prof.dr Goran Popović

12.03.2022.

26.03.2022.

09.04.2022.

16.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00

14.00-15.00

12.00-14.00

16.00-18.00

11.00-13.15

11.00-13.15

11.45-14.00

Kabinet geodezije

 

 

 

Softverski inžinjering*

Vježbe

 

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

18.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

Petak

17.30-19.00

Kabinet geodezije

Osnovi mehatronike* Predavanja

Doc.dr Nurdin Ćehajić

09.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-18.30

16.15-18.30

16.15-18.30

 

 

Kabinet br. I

Osnovi mehatronike*

Vježbe

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

Upravljački informacioni sistemi*

Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi  Predavanja

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

Kabinet geodezije

Operativni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

Internet tehnologije  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Internet tehnologije  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarske mreže  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Računarske mreže  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

Viši programski jezici Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

26.02.2022.

17.03.2022.

22.03.2022.

01.04.2022.

14.05.2022.

17.05.2022.

19.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

31.05.2022.

02.06.2022.

 

Subota

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

10.45-12.15

10.45-12.15

10.45-12.15

11.15-12.45

10.45-12.15

10.15-14.45

10.15-14.45

10.15-14.45

11.00-15.30

09.00-13.30

09.00-12.45

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Vježbe

Prof. dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Predavanja

Prof. dr Adis Rahmanović

26.02.2022.

17.03.2022.

22.03.2022.

01.04.2022.

14.05.2022.

17.05.2022.

19.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

31.05.2022.

02.06.2022.

04.06.2022.

Subota

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Čertvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Subota

12.45-14.15

12.45-14.15

12.45.14.15

14.00-15.30

12.45-14.15

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.30-18.30

13.30-18.00

13.00-16.45

10.00-13.45

Kabinet informatike

 

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Vježbe

 

Mr. Smiljana Bijelović

18.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

Petak

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.03.2022.

09.04.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

03.05.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Utorak

Subota

10.00-14.00

10.00-14.00

14.00-16.00

13.00-18.00

08.00-13.00

08.00-13.00

14.00-19.00

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Vježbe

 

Mr. Smiljana Bijelović

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi* Predavanja

Prof.dr Goran Popović

 

 

12.03.2022.

26.03.2022.

09.04.2022.

16.05.2022.

20.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

16.00-17.00

15.00-16.00

14.00-16.00

10.00-12.00

15.00-18.45

13.15-16.00

15.00-18.45

13.15-16.00

14.00-17.00

Kabinet geodezije

Mikroračunarski sistemi*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović,

 

Robotika*  Predavanja

Doc.dr Zijad Havić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Robotika*  Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Internet  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarski alati

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

Računarski alati (VJEŽBE)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

    

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn Predavanja

Doc. dr Ratko Ivković

18.03.2022.

19.03.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

Petak

Subota

Petak

Subota

15.00-17.00

10.00-13.00

15.00-17.00

10.00-13.00

Kabinet br. IV

Kompijuterska grafika i dizajn  Vježbe

Doc. dr Ratko Ivković

 

Informacione tehnologije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.02.2022.

26.03.2022.

23.04.2022.

07.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

10.00-14.00

11.00-15.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

Zaštita podataka i računarskih sistema* Predavanja

Prof. dr Velimir Dedić

30.04.2022.

14.05.2022.

20.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

 

 

14.00-17.00

14.00-17.00

13.00-16.00

14.00-17.00

13.00-16.00

14.00-17.00

13.00-16.00

14.00-17.00

 

 

Kabinet informatike

 

 

 

 

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

18.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022

Petak

15.00-17.15

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*  Vježbe

 

 

 

Aplikativni softver* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

15.15-16.45

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Vježbe

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti