Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Sociologija* 

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Električna kola* 

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Električna kola* 

Vježbe

 

 

Statističke metode* Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet informatike

Algoritmi i strukture podataka

Vježbe

 

 

 

 

 

Programski jezici

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet informatike

Programski jezici

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

 

Kabinet informatike

Baze podataka

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika Predavanja

Prof.dr Goran Popović

Kabinet geodezije

Primjenjena digitalna elektronikaVježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Predavanja

Prof.dr Goran Popović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet geodezije

Softverski inžinjering*

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet geodezije

Osnovi mehatronike* Predavanja

Doc.dr Nurdin Ćehajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Osnovi mehatronike*

Vježbe

Doc.dr Nurdin Ćehajić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Upravljački informacioni sistemi*

Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

13.35-15.05

13.35-15.05

13.35-15.05

Kabinet informatike

Upravljački informacioni sistemi*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi  Predavanja

Prof.dr Goran Popović

22.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

Subota

14.00-16.00

14.00-16.00

09.00-10.00

09.00-10.00

Kabinet geodezije

Operativni sistemi 

Vježbe

 

 

 

 

 

Internet tehnologije  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

Subota

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet informatike

Internet tehnologije 

Vježbe

 

 

 

 

 

Računarske mreže  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

12.00.-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet informatike

Računarske mreže 

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Vježbe

Prof. dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Predavanja

Prof. dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Vježbe

Mr. Smiljana Bijelović

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Vježbe

Mr. Smiljana Bijelović

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

Subota

14.00-16.00

14.00-16.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Elektronsko poslovanje*

Vježbe

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi*

Predavanja

Prof.dr Goran Popović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović,

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Robotika* 

Predavanja

Doc.dr Zijad Havić

19.10.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

Srijeda

Utorak

Utorak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet geodezije

Robotika* 

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet 

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

14.00-16.00

Kabinet informatike

Internet 

Vježbe

 

 

 

 

 

Računarski alati

Predavanja

Prof.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

15.10-16.40

15.10-16.40

15.10-16.40

Kabinet informatike

Računarski alati

Vježbe

Prof.dr Adis Rahmanović

 

    

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn Predavanja

Doc. dr Ratko Ivković

Kabinet br. IV

Kompjuterska grafika i dizajn  Vježbe

Doc. dr Ratko Ivković

 

Informacione tehnologije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* Predavanja

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

03.10.2022.

10.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

09.30-10.30

09.30-10.30

09.30-10.30

09.30-10.30

09.30-10.30

09.30-10.30

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Vježbe

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti