Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Arhitektura računarskih sistema i mreža (Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

Kabinet informatike

Arhitektura računarskih sistema i mreža (Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

(Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija* 

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Električna kola* 

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Električna kola* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

(Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

Kabinet informatike

Algoritmi i strukture podataka

(Vježbe)

 

 

 

 

Programski jezici

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

Kabinet informatike

Programski jezici

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Pučkarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

(Vježbe)

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahamnović

Subota/Četvrtak

10.00-11.30/

10.00-11.00

Kabinet br. III

Baze podataka

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Ponedjeljak

16.30-19.00

Kabinet br. III

Primjenjena digitalna elektronika (Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

Subota/Petak

14.00-15.00/

16.30-18.00

Kabinet br. III

Primjenjena digitalna elektronika (Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Utorak

16.30-19.00

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Subota

14.00.16.00

Kabinet br. X

Mobilne i bežične komunikacije

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Četvrtak

16.30-18.00

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

(Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

Subota

13.00-14.00

Kabinet br. III

Softverski inžinjering*

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Subota

16.00-17.30

Kabinet br. X

Osnovi mehatronike*

(Predavanja)

Doc.dr Nurdin Ćehajić

Srijeda

16.00-17.30

Kabinet br. I

Osnovi mehatronike*

(Vježbe)

Doc.dr Nurdin Ćehajić

Srijeda

17.30-19.00

Kabinet br. I

Upravljački informacioni sistemi*

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

Kabinet informatike

Upravljački informacioni sistemi*

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Operativni sistemi  (Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

 

 

Kabinet br. III

Operativni sistemi 

(Vježbe)

 

 

 

 

Internet tehnologije  (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Internet tehnologije 

(Vježbe)

 

 

 

 

Računarske mreže  (Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

Kabinet informatike

Računarske mreže 

(Vježbe)

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

Subota/Četvrtak

13.10-14.40/

12.00-13.00

Kabinet br. III

Viši programski jezici

(Vježbe)

Prof. dr Adis Rahmanović

Ponedjeljak

16.00-18.15

Kabinet br. III

Objektno orjentisano programiranje  (Predavanja)

Prof. dr Adis Rahmanović

Subota/Četvrtak

11.35-13.05/

11.00-12.00

Kabinet br. III

Objektno orjentisano programiranje (Vježbe)

Prof. dr Adis Rahmanović

Utorak

16.00-18.15

Kabinet br. III

Programiranje i dizajn web aplikacija  (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Subota

12.00-14.00

Kabinet br. X

Programiranje i dizajn web aplikacija (Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Petak

16.30-18.30

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

(Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Elektronsko poslovanje*

(Vježbe)

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi*  (Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

Subota

15.00-16.00

Kabinet br. III

Mikroračunarski sistemi* (Vježbe)

Prof.dr Goran Popović

Srijeda

16.30-18.30

Kabinet br. III

Robotika* 

(Predavanja)

Doc.dr Zijad Havić

 

 

Kabinet geodezije

Robotika* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Internet 

(Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Internet 

(Vježbe)

 

 

 

 

Računarski alati

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

Kabinet informatike

Računarski alati

(Vježbe)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  (Vježbe)

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn (Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

Subota

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Kompjuterska grafika i dizajn  (Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

Srijeda

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Informacione tehnologije (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Subota

10.00-12.00

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

(Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ponedjeljak

16.30-18.30

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Predavanja)

Prof. dr Velimir Dedić

Petak/

Subota

13.00-15.00

14.00-16.00

Kabinet br.II

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Petak

16.30-18.30

Kabinet br. X

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

 

 

 

 

Aplikativni softver*

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

14.30-16.00

Kabinet br. II

Aplikativni softver*

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

16.00-17.30

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti