Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

15.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

20.12.2023.

13.01.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

12.30-15.00

13.00-15.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.30

10.00-14.30

10.00-14.30

Kabinet br. VII

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

Utorak

14.00-15.30

12.00-13.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Kabinet br. VII

Arhitektura računarskih sistema i mreža (Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

10.00-12.00

10.00-11.00

13.00-14.00

10.00-11.00

13.00-14.00

Kabinet br. VI

Arhitektura računarskih sistema i mreža (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

(Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija* 

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Električna kola* 

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet geodezije

Električna kola* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

(Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

12.00-13.00

11.00-13.00

12-00-13.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. VI

Algoritmi i strukture podataka

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Programski jezici

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

03.11.2023.

21.12.2023.

Subota

Petak

Četvrtak

10.00-11.30

14.15-15.45

14.15-15.45

Kabinet geodezije

Programski jezici

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Baze podataka

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahamnović

 

 

 

Kabinet informatike

Baze podataka

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika (Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet br. III

Primjenjena digitalna elektronika (Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

(Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet br. III

Softverski inžinjering*

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi mehatronike*

(Predavanja)

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi mehatronike*

(Vježbe)

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi*

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

03.11.2023.

21.12.2023.

Subota

Petak

Četvrtak

11.45-13.15

15.50-17.20

15.50-17.20

Kabinet geodezije

Upravljački informacioni sistemi*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Operativni sistemi  (Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

07.10.2023.

04.11.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-11.00

09.00-11.00

Kabinet br. VI

Operativni sistemi 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Internet tehnologije  (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

10.00-13.00

10.00-13.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Računarske mreže  (Predavanja)

Prof.dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

13.00-14.00

13.00-14.00

10.00-12.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. VI

Računarske mreže 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Viši programski jezici

(Vježbe)

Prof. dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje  (Predavanja)

Prof. dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje (Vježbe)

Mr. Smiljana Bijelović

 

 

 

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija  (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija (Vježbe)

Mr. Smiljana Bijelović

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

(Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

28.10.2023.

11.11.2023.

16.12.2023.

30.12.2023.

Subota

14.00-17.00

13.00-16.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet geodezije

Elektronsko poslovanje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi*  (Predavanja)

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet br. III

Mikroračunarski sistemi* (Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović,

 

 

 

 

Robotika* 

(Predavanja)

Doc.dr Zijad Havić

13.10.2023.

Petak

10.00-12.00

Kabinet geodezije

Robotika* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet 

(Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

16.12.2023.

Subota

13.00-16.00

10.00-13.00

10.00-12.00

12.00-14.00

Kabinet geodezije

Internet 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Računarski alati

(Predavanja)

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

03.11.2023.

21.12.2023.

Subota

Petak

Četvrtak

13.20-14.50

17.25-18.55

17.25-18.55

Kabinet geodezije

Računarski alati

(Vježbe)

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Multimedijalni sistemi  (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet geodezije

Multimedijalni sistemi  (Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn (Predavanja)

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet br. IV

Kompjuterska grafika i dizajn  (Vježbe)

 

 

 

 

Informacione tehnologije (Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Predavanja)

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

Sudnica

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

(Vježbe)

 

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti