Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Arhitektura računarskih sistema i mreža

(Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I(Vježbe)

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike (Vježbe)

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Osnovi programiranja (Vježbe)

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom (Vježbe)

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*  

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija* (Vježbe)

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika* (Vježbe)

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode* (Vježbe)

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Algoritmi i strukture podataka(Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Vježbe)

Prof.dr Sead Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

 

 

Primjenjena digitalna elektronika (Vježbe)

 

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi arhitekture i građevinarstva (Vježbe)

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Baze podataka* (Vježbe)

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*(Vježbe)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Upravljački informacioni sistemi*(Vježbe)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Tehnička fizika (Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Računarske mreže(Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Osnovi mehatronike

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

Osnovi mehatronike (Vježbe)

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Metodika nastave informatike i tehnike (Vježbe)

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

Predavanja održana u zimskom semestru

Mobilne i bežične komunikacije*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije* (Vježbe)

Programiranje i dizajn web aplikacija*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija* (Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Internet tehnologije(Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

 

 

 

Kabinet informatike

Robotika(Vježbe)

Doc.dr Zijad Havić

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

Kompjuterska grafika i dizajn (Vježbe)

Akademik prof.dr Mile Petrović

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Informacione tehnologije (Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović

.

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Aplikativni softver* (Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti