Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I (Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Kabinet br. VII

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br. VII

Arhitektura računarskih sistema i mreža (Predavanje)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet br. VI

Arhitektura računarskih sistema i mreža

(Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet br. VI

Engleski jezik I (Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Osnovi informatike

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

(Predavanje)

Prof.dr Velimir Dedić

16.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. VI

Osnovi programiranja

(Vježbe)

Adnan Sahanić, asistent

17.05.2024.

18.05.2024.

21.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Utorak

Četvrtak

Petak

Subota

16.15-18.15

13.15-15-15

12.00-14.00

12.00-14.00

16.15-18-15

13.15-15.15

Kabinet geodezije

Elektrotehnika sa elektronikom (Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Vježbe)

Adnan Sahanić, asistent

18.05.2024.

21.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Subota

Utorak

Četvrtak

Subota

Utorak

11.00-13.00

10.00-12.00

16.30-18.30

11.00-13.00

10.00-12.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanje)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Kabinet informatike

Sociologija*

(Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Tehnička mehanika*

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

14.03.2024.

28.03.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

15.00-16.30

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika*

(Vježbe)

Doc. dr Enes Mujić

20.05.2024.

24.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

(Predavanje)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet br. VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc. dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka (Predavanje)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet br. VI

Algoritmi i strukture podataka (Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom (Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

23.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

12.00-13.30

11.00-12.30

11.00-12.30

10.00-11.30

11.00-12.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IV

Opšta pedagogija

(Vježbe)

Mr. sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

25.05.2024.

29.05.2024.

01.06.2024.

Subota

Srijeda

Subota

14.00-15.30

09.00-10.30

14.00-15.30

Kabinet br. IV

Primjenjena digitalna elektronika  (Predavanje)

Prof.dr Goran Popović

02.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00

14.00-15.00

10.00-11.00

10.00-11.00

15.00-16.00

10.00-11.00

Kabinet br. VI

Primjenjena digitalna elektronika (Vježbe)

Adnan Sahanić, asistent

20.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

27.05.2024.

29.05.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

Srijeda

16.15-18.15

10.00-12.00

14.15-16.15

16.15-18.15

10.00-12.00

Kabinet geodezije

Osnovi arhitekture i građevinarstva  (Predavanje)

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

19.04.2024.

23.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Srijeda

Četvrtak

16.15-17.00

14.15-15.00

16.15-17.00

16.15-17.00

14.15-15.00

16.15-17.00

Kabinet br. VIII

Osnovi arhitekture i građevinarstva (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* (Predavanje)

Prof.dr Adis Rahmanović

09.03.2024.

06.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30

13.00-14.30

12.00-13.30

Kabinet br. VI

Baze podataka*

(Vježbe)

Prof.dr Adis Rahmanović

25.05.2024.

28.05.2024.

Subota

Utorak

09.00-11.15

09.00-11.15

Kabinet geodezije

Saobraćaj i životna sredina*(Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

17.30-18.15

17.30-18.15

17.30-18.15

17.30-18.15

17.30-18.15

17.30-18.15

Kabinet br. V

Saobraćaj i životna sredina* (Vježbe)

Prof.dr Zlatko Kovačević

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

11.15-12.00

11.15-12.00

11.15-12.00

15.15-16.00

11.15-12.00

11.15-12.00

Kabinet muzike

Upravljački informacioni sistemi* (Predavanje)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet geodezije

Upravljački informacioni sistemi*

(Vježbe)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Didaktika

(Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Didaktika

(Vježbe)

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehnička fizika

(Predavanje)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Tehnička fizika

(Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Računarske mreže

(Predavanje)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Računarske mreže

(Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.02.2024.

13.03.2024.

08.05.2024.

Srijeda

16.00-17.30

17.30-19.00

16.00-17.30

Kabinet br. IV

Pedagoška psihologija

(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

22.05.2024.

23.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

16.00-19.00

17.30-19.00

Kabinet br. V

Osnovi mehatronike

(Predavanje)

Doc.dr Nurdin Ćehajić

13.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

Srijeda

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

Kabinet br. VI

Osnovi mehatronike

(Vježbe)

Doc.dr Nurdin Ćehajić

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-18.30

16.15-18.30

Kabinet br. IX

Metodika nastave informatike i tehnike (Predavanje)

Prof.dr Esed Karić

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

23.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.45-14.30

12.45-13.30

12.45-13.30

11.30-12.15

12.45-13.30

11.15-12.00

13.45-14.30

13.45-14.30

13.45-14.30

12.45-13.30

12.45-13.30

12.45-13.30

12.45-14.15

Kabinet br. IV

Metodika nastave informatike i tehnike (Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

23.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

13.30-15.00

13.30-15.00

10.30-12.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje* (Predavanje)

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

Kabinet geodezije

Elektronsko poslovanje*

( Vježbe)

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije*

(Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

02.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

13.00-15.00

10.00-12.00

13.30-15.00

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije* (Vježbe)

Adnan Sahanić, asistent

17.05.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Ponedjeljak

Petak

Subota

14.00-16.00

15.30-17.30

14.00-16.00

14.00-16.00

15.30-17.30

Kabinet geodezije

Programiranje i dizajn web aplikacija*  (Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

02.03.2024.

30.03.2024.

18.05.2024.

Subota

11.00-13.00

12.00-14.00

15.15-16.45

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija* (Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.05.2024.

24.05.2024.

24.05.2024.

Subota

Petak

Petak

17.00-18.30

09.00-10.30

10.45-12.15

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet tehnologije (Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Internet tehnologije

(Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Robotika

(Predavanje)

Doc.dr Zijad Havić

 

 

 

Kabinet geodezije

Robotika

(Vježbe)

Doc.dr Zijad Havić

 

 

 

Kabinet geodezije

Multimedijalni sistemi

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi (Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn (Predavanje)

Prof. dr Velimir Dedić

16.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Kompjuterska grafika i dizajn (Vježbe)

Prof. dr Velimir Dedić

18.05.2024.

28.05.2024.

Subota

Utorak

16.00-18.00

13.00-15.15

Kabinet br. VI

Informacione tehnologije (Predavanje)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

30.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

10.00-12.00

12.00-14.00

10.00-11.30

Kabinet informatike

Informacione tehnologije (Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.05.2024.

24.05.2024.

24.05.2024.

Subota

Petak

Petak

11.45-13.15

13.30-14.15

14.30-16.15

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Predavanje)

Prof.dr Velimir Dedić

16.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet br. VI

Zaštita podataka i računarskih sistema* (Vježbe)

Prof.dr Velimir Dedić

28.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

15.30-18.00

10.00-15.00

Kabinet geodezije

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* (Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet informatike

Aplikativni softver* (Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti