Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

Mali amfiteatar

Matematika II  Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

Građevinski materijali   Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Građevinski materijali  Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Gradnja objekata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla Predavanja

Doc.dr Almir Šabović

 

Mehanika tla

Vježbe

Doc. dr Almir Šabović

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Tehnologija betona Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Tehnologija betona

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Instalacija*  Vježbe

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*(Predavanja + Vježbe)

Doc. dr Almir Šabović

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Zgradarstvo  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

23.05.2022.

26.05.2022.

30.05.2022.

02.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Kabinet br. II

Zgradarstvo  Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

16.00-18.15

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

15.00-18.45

15.00-18.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet br V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

15.03.2022.

29.03.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

 

 

 

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

12.00-14.15

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

 

Kabinet br. V

 

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević

26.03.2022.

02.04.2022.

09.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.05.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.06.2022.

 

Subota

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br. V

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.03.2022.

26.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

Subota

14.00-19.00

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja Vježbe

Mr Muhamed Čoharadević

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

18.05.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

09.00-12.00

09.00-12.00

15-00-17.15

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski* Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

15.03.2022.

29.03.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

15.00-15.45

15.00-15.45

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

12.45-14.30

15.00-18.45

12.45-14.30

15.00-18.45

15.00-18.00

Kabinet br. V

 

 

 

 

 

Teorija ploča i ljuski*  Vježbe

Mr Seid Šehanović

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

Utorak

17.30-19.00

Kabinet br II

Organizacija građenja*  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Kabinet br. II

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

(VJEŽBE)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

23.05.2022.

26.05.2022.

30.05.2022.

02.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

Kabinet br.II

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora  Vježbe 

Mr Slobodan Bulatović, ass

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

 

Utorak

 

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

16.00-19.00

15.00-18.45

15.00-18.45

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet br V

Stručna praksa Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.03.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

 

10.00-13.00

10.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

09.00-14.00

11.00-14.00

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Metoda konačnih elemenata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. II

 

 

 

 

Održavanje objekata* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

16.03.2022.

13.04.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

21.05.2022.

25.05.2022.

28.05.2022.

01.06.2022.

04.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Subota

Srijeda

Subota

Srijeda

Subota

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

13.00-19.00

13.00-19.00

13.00-19.00

13.00-19.00

13.00-19.00

13.00-19.00

14.00-17.00

Kabinet br XII

 

 

 

 

Održavanje objekata* Vježbe

Mr Seid Šehanović

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

Petak

16.30-18.45

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti