Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Kabinet br. VII

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VII

Geodezija

Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodezija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Matematika II

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

06.03.2024.

03.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet br. V

Matematika II 

Vježbe

Senad Hodžić, viši asistent

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet br. V

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

14.03.2024.

28.03.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

15.00-16.30

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

20.05.2024.

24.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali  

Predavanja

Prof. dr Almir Šabović

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali 

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Vježbe

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Gradnja objekata*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Gradnja objekata*

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika III

Vježbe

Senad Hodžić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VII

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

Kabinet saobraćaja

Mehanika tla

Vježbe

Prof. dr Almir Šabović

 

 

 

 

Otpornost materijala

Predavanja

29.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Petak

14.00-15.00

13.00-14.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. VIII

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet saobraćaja

Tehnologija betona

Predavanja

Prof. dr Almir Šabović

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

26.04.2024.

07.05.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

Srijeda

11.00-11.45

11.00-11.45

11.00-11.45

13.15-14.00

11.00-11.45

13.15-14.00

Kabinet saobraćaja

Tehnologija betona

Vježbe

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije*

Predavanja

Prof. dr Lenart Đerđ

29.03.2024.

11.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Petak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30

17.00-17.45

17.00-17.45

17.00-17.45

17.00-17.45

Kabinet saobraćaja

Instalacije* 

Vježbe

Prof. dr Lenart Đerđ

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

13.30-15.00

13.30-15.00

11.30-13.00

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo

Vježbe

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Predavanja

Prof. dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. VIII

Osnovi hidrotehnike*

Vježbe

 

 

 

 

 

 Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Statika konstrukcija

Vježbe

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Drvene i zidane konstrukcije

Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

Predavanja

Prof. dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Teorija betonskih konstrukcija

Vježbe

 

 

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

29.03.2024.

11.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Petak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

Kabinet saobraćaja

Zgradarstvo 

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

17.05.2024.

24.05.2024.

28.05.2024.

Petak

Petak

Utorak

15.15-16.00

15.15-16.00

10.30-12.00

Kabinet br. VI

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

12.03.2024.

11.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

18.05.2024.

25.05.2024.

29.05.2024.

Subota

Subota

Srijeda

10.15-11.00

10.15-11.00

10.30-12.00

Kabinet br. IX

Osnovi fundiranja

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Srijeda

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-13.15

12.30-13.15

Kabinet saobraćaja

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

09.30-10.15

09.30-10.15

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička fizika*

Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija ploča i ljuski*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

12.03.2024.

11.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

Kabinet saobraćaja

Teorija ploča i ljuski* 

Vježbe

Prof.dr Lenart Đerđ

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

12.00-13.30

12.00-13.30

13.00-14.30

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja*

 Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Vježbe

 

 

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stabilnost konstrukcija

Vježbe

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Predavanja

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

19.04.2024.

23.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Srijeda

Četvrtak

15.30-16.15

13.30-14.15

15.30-16.15

15.30-16.15

13.30-14.15

15.30-16.15

Kabinet br. VIII

Urbano uređenje prostora 

Vježbe 

Mr Slobodan Bulatović, ass

 

 

 

Kabinet br V

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Prof. dr Almir Šabović

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

26.04.2024.

07.05.2024.

08.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

Srijeda

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

14.00-14.45

11.45-12.30

14.00-14.45

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

 

 

 

 

Metoda konačnih elemenata*

Predavanja

Prof. dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Metoda konačnih elemenata*

Vježbe

 

 

 

Održavanje objekata*

Predavanja

29.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Petak

16.00-17.00

15.00-16.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. VIII

Održavanje objekata*

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

 

 

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti