Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Geodezija

Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

Kabinet geodezije

Geodezija

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Matematika II 

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Građevinski materijali  

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

 

 

Kabinet br. II

Građevinski materijali 

Vježbe

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Vježbe

 

 

 

 

Gradnja objekata*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Gradnja objekata*

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Matematika III

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Matematika III

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

Petak/

Utorak

16.15-17.00/

17.00-18.30

Kabinet br.II

Mehanika tla

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Srijeda

16.30-19.00

Kabinet br.V

Otpornost materijala

Predavanja

Doc.dr Milorad Živković

Petak

14.00-15.30

Kabinet br.II

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Subota

15.30-17.00

Kabinet br.III

Tehnologija betona

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Subota

12.00-14.00

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

Četvrtak

16.00-17.30

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Subota

14.00-16.00

Kabinet br. II

Instalacija* 

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

Subota

16.00-17.30

Kabinet br. II

Građansko pravo*

Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

Sudnica

Građansko pravo

Vježbe

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Predavanja

Prof. dr Almir Šabović

 

 

Kabinet muzike

Osnovi hidrotehnike*

Vježbe

 

 

 

 

 Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Statika konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Vježbe

 

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

Kabinet br. II

Teorija betonskih konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Ponedjeljak

12.00-13.00

Kabinet br. II

Zgradarstvo 

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Ponedjeljak

16.00-19.00

Kabinet br V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Utorak

12.00-14.00

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Srijeda

16.00-19.00

Kabinet br. V

Osnovi fundiranja

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

Petak/

Ponedjeljak

17.00-17.45/

17.00-18.00

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Subota

16.00-17.30

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Tehnička fizika*

Vježbe

 

 

 

 

Teorija ploča i ljuski*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Utorak

14.00-16.00

Kabinet br. III

Teorija ploča i ljuski* 

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Utorak

16.00-18.00

Kabinet br II

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

 Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Vježbe

 

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Ponedjeljak

13.00-14.00

Kabinet br.II

Urbano uređenje prostora 

Vježbe 

Mr Slobodan Bulatović, ass

Ponedjeljak

15.30-17.00

Kabinet br V

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Subota

10.00-12.00

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

Petak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Metoda konačnih elemenata*

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Vježbe

 

 

 

 

Održavanje objekata*

Predavanja

Doc.dr Milorad Živković

Petak

17.00-18.30

Kabinet br II

Održavanje objekata*

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Srijeda

17.00-19.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti