Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija

Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Geodezija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

 

Mali amfiteatar

Matematika II 

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

Građevinski materijali  

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Građevinski materijali 

Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br.III

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Vježbe

 

 

 

 

 

Gradnja objekata*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Gradnja objekata*

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

12.10.2022.

09.11.2022.

21.12.2022.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. I

Matematika III

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

13.10.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-18.00

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

 

Mehanika tla

Vježbe

Prof. dr Almir Šabović

 

Otpornost materijala

Predavanja

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Tehnologija betona

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Tehnologija betona

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

Instalacija* 

Vježbe

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Građansko pravo*

Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

15.10.2022.

29.10.2022.

Subota

09.00-11.30

09.00-11.30

Sudnica

Građansko pravo

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

19.10.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Srijeda

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Predavanja

Prof. dr Almir Šabović

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

Kabinet muzike

Osnovi hidrotehnike*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

15.10.2022.

03.11.2022.

19.11.2022.

Subota

Četvrtak

Subota

12.00-14.00

12.00-14.00

09.00-11.00

Kabinet br. II

Statika konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

15.11.2022.

13.12.2022.

 

Utorak

 

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

Kabinet br. V

Drvene i zidane konstrukcije

Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

05.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. II

Teorija betonskih konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Zgradarstvo 

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Kabinet br V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Kabinet br. V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

 

 

Kabinet br. V

Osnovi fundiranja

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

15.10.2022.

03.11.2022.

Subota

Četvrtak

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br. II

Tehnička fizika*

Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija ploča i ljuski*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. V

Teorija ploča i ljuski* 

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br II

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

25.10.2022.

15.11.2022.

Utorak

16.00-18.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. V

Organizacija građenja*

 Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

04.11.2022.

19.11.2022.

Petak

Subota

12.00-15.00

14.00-17.00

Kabinet br. II

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

25.10.2022.

13.12.2022.

Utorak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet br. V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Vježbe

 

 

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

04.11.2022.

19.11.2022.

Petak

Subota

09.00-12.00

11.00-14.00

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br.II

Urbano uređenje prostora 

Vježbe 

Mr Slobodan Bulatović, ass

Kabinet br V

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Metoda konačnih elemenata*

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

05.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

Sriijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Vježbe

 

 

 

 

 

Održavanje objekata*

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br XII

Održavanje objekata*

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti