Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Predavanje

 

 

 

 

 

Uvod u geografiju 

Vježbe

 

 

 

 

 

Geomorfologija 

Predavanje

 

 

 

 

 

Geomorfologija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Strani jezik I 

Predavanje

 

 

 

 

 

Strani jezik I 

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija 

Predavanje

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

Opšta pedagogija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Klimatologija sa meterologijom Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Klimatologija sa meterologijom  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi informatike 

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Sociologija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Geologija 

Predavanje

 

 

 

 

 

Geologija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Grafičke metode*  Predavanje

 

 

 

 

 

Grafičke metode* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Pedogeografija sa biogeografijom  Vježbe

 

 

 

 

 

Kartografija 

Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Strani jezik II 

Predavanje

 

 

 

 

 

Strani jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija  Predavanje

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Hidrografija 

Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Hidrografija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Okeanografija 

Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Okeanografija 

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Demografija* 

Predavanje

 

 

 

 

 

Demografija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija*  

Predavanje

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Ekologija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* 

Predavanje

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Geoekologija

Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Geoekologija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Didaktika 

Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Didaktika 

Vježbe

 

 

 

 

 

Regionalna geografija I  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Regionalna geografija I  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave gografije  Predavanje

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Metodika nastave gografije  Vježbe

 

 

 

 

 

Regionalna geografija II  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Regionalna geografija II  Vježbe

 

 

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija* 

Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Topografija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Socijalna geografija*  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Socijalna geografija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*  Predavanje

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Statističke metode* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope  Predavanje

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Geografija Jugoistočne Evrope  Vježbe

 

 

 

 

 

Geografija naselja  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Geografija naselja 

Vježbe

 

 

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Predavanje

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Turistička geografija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajna geografija Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Saobraćajna geografija

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija* Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Regionalna geomorfologija* Vježbe 

 

 

 

 

 

Agrarna geografija* 

Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Agrarna geografija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita*  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti