Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u geografiju Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Uvod u geografiju  Vježbe

 

 

 

 

 

Geomorfologija  Predavanje

 

 

 

 

 

Geomorfologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Strani jezik I  Predavanje

 

 

 

 

 

Strani jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija  Predavanje

Prof. dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija  Vježbe

 

 

 

 

 

Klimatologija sa meterologijom Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Klimatologija sa meterologijom  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi informatike  Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Geologija  Predavanje

 

 

 

 

 

Geologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Grafičke metode*  Predavanje

 

 

 

 

 

Grafičke metode*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Pedogeografija sa biogeografijom  Vježbe

 

 

 

 

 

Kartografija  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija  Vježbe

 

 

 

 

 

Strani jezik II  Predavanje

 

 

 

 

 

Strani jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija  Predavanje

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Hidrografija  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Hidrografija  Vježbe

 

 

 

 

 

Okeanografija  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Okeanografija  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Demografija*  Predavanje

 

 

 

 

 

Demografija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija*   Predavanje

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Ekologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  Predavanje

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Geoekologija  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Geoekologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Didaktika  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika  Vježbe

 

 

 

 

 

Regionalna geografija I  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

Regionalna geografija I  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave gografije  Predavanje

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Metodika nastave gografije  Vježbe

 

 

 

 

 

Regionalna geografija II  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Regionalna geografija II  Vježbe

 

 

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija*  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Topografija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Socijalna geografija*  Predavanje

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

Socijalna geografija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*  Predavanje

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope  Predavanje

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

Kabinet muzike

Geografija Jugoistočne Evrope  Vježbe

 

 

 

 

 

Geografija naselja  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Geografija naselja  Vježbe

 

 

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Regionalno i prostorno planiranje  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija Predavanje

Prof.dr Jusuf Omerović

Kabinet muzike

Turistička geografija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajna geografija Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Saobraćajna geografija  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija* Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

Kabinet muzike

Regionalna geomorfologija* Vježbe 

 

 

 

 

 

Agrarna geografija*  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Agrarna geografija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita*  Predavanje

Prof.dr Almir Šabović

Predavanje održano u zimskom semestru.

Kabinet muzike

Prirodni resursi i njihova zaštita*  Vježbe

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti