Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I 

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika II  Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Tehnike geodetskih mjerenja  Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Teorija grešaka geodetskih mjerenja  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

 

 

 

 

 

Građevinski materijali* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Građevinski materijali* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

 

Prof.dr Sead Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

 

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Geodetski premjer  Vježbe

 

 

 

 

 

Teorijska geodezija Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Fotogeometrija i daljinska detekcija I Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

Petak

Zoom

Fotogeometrija i daljinska detekcija I  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Geoekologija*  Predavanja

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Geoekologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Račun izravnavanja – osnovni kurs* Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Račun izravnavanja – osnovni kurs*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet geodezije

Satelitska geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Vježbe

 

 

 

 

 

Geodetska metrologija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Katastar nepokretnosti  Vježbe

 

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije  Vježbe

 

 

 

 

 

Fizička geodezija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Fizička geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS, Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike Predavanja

 

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet informatike

Računarska obrada slike 

Vježbe

 

 

 

 

 

Kartografija  Predavanja

 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Kartografija  Vježbe

 

 

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Lasersko skeniranje terena i objekata (VJEŽBE)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija Predavanja

Prof.dr Dragan Stević

Kabinet geodezije

Inženjerska geodezija

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa Predavanja

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci* Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*  Vježbe

 

 

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja* Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Vježbe

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti