Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija 

(Predavanja)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodezija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I 

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika II 

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Tehnike geodetskih mjerenja  Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Teorija grešaka geodetskih mjerenja  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Tehnička mehanika (Predavanja)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Građevinski materijali* (Predavanja)

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

Kabinet br. II

Građevinski materijali* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

(Predavanja)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika III

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja)

Prof.dr Sead Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodetski premjer 

Vježbe

 

 

 

 

 

Teorijska geodezija

Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Fotogeometrija i daljinska detekcija I Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Zoom

Fotogeometrija i daljinska detekcija I  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Geoekologija* 

(Predavanja)

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Geoekologija* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Račun izravnavanja – osnovni kurs*(Predavanja)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Račun izravnavanja – osnovni kurs* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Satelitska geodezija Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet geodezije

Satelitska geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Vježbe

 

 

 

 

 

Geodetska metrologija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Katastar nepokretnosti  Vježbe

 

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije  Vježbe

 

 

 

 

 

Fizička geodezija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Fizička geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo

Vježbe

VSS, Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet informatike

Računarska obrada slike 

Vježbe

 

 

 

 

 

Kartografija  Predavanja

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Kartografija 

Vježbe

 

 

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Lasersko skeniranje terena i objekata Vježbe

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija Predavanja

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

Kabinet geodezije

Inženjerska geodezija

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci* Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci* Vježbe

 

 

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja* Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Vježbe

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata* Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti