Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

09.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

      Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

 

 

 

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

 

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

09.10.2021.

16.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

10.12.2021.

11.12.2021.

17.12.2021.

25.12.2021.

27.12.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Ponedjeljak

 

 

14.30-16.00

14.30-18.30

14.00-16.00

14.00-18.30

14.30-16.00

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-17.45

11.00-14.00

 

 

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.45

15.00-18.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet br. III

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet br. III

Forenzička patologija Predavanje

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Forenzička patologija

Vježbe

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

Kabinet Muzike

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

06.10.2021.

03.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

Srijeda

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

28.10.2021.

18.11.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

 

 

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

 

 

 

Srijeda

Srijeda

      Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

 

 

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-18.00

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.10.2021.

21.10.2021

04.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

14.00-16.00

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-15.00

14.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-16.15

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

.

Sudnica

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

Kriminalistika

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

 

08.10.2021.

22.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

 

 

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

 

Sudnica

Kriminologija*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-17.15

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Forenzička psihologija*

Predavanje

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

 

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

 

 

10.00-15.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

 

Sudnica

Sudska toksikologija(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

12.10.2021.

19.10.2021.

09.11.2021.

23.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

 

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

14.00-19.00

 

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

08.10.2021.

22.10.2021.

05.11.2021.

22.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

Petak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-13.15

12.00-14.00

11.00-14.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

 

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

 

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

Sudnica

DNK analiza

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr. Mustafa Burgić

 

12.10.2021.

19.10.2021.

09.11.2021.

23.11.2021.

07.12.2021.

21.12.2021.

23.12.2021.

28.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

 

 

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

11.00-14.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

09.10.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

25.12.2021.

 

Subota

 

 

 

16.16-17.45

16.15-17.45

11.45-14.00

16.15.-17.45

11.45-14.00

11.45-14.00

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika u forenzici(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021.

18.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

30.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

 

 

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

 

 

 

Mali amfiteatar

 

 

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

 

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

 

 

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

23.10.2021.

20.11.2021.

18.12.2021.

20.12.2021.

25.12.2021.

27.12.2021.

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-17.15

09.00-11.15

14.30-17.15

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

Sudnica

Forenzička balistika

Vježbe

Prof.dr Miloš Marković

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

08.10.2021.

22.10.2021.

22.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

Petak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00

14.00-16.00

13.30-15.00

15.00-18.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Sudnica

Forenzička antropologija* Predavanje

Doc.dr Amela Begić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Prof.dr Miloš Marković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti