Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

11.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Sudnica

Uvod u pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

18.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. VIII

Osnovi opšte forenzike

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

12.12.2023.

25.12.2023.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

17.00-18.30

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

12.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Forenzička patologija

Predavanje

Doc.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Forenzička patologija

Vježbe

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet Muzike

Sociologija

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici* Predavanje

Doc.dr Dario Galić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

12.12.2023.

Utorak

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-14.30

Kabinet br. IX

Osnovi fizike u forenzici* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije* Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

Petak

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet za mikroskopiju

Osnovi forenzičke biologije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

11.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Sudnica

Ustavno pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

Srijeda

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet mikroskopije

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

21.11.2023.

Utorak

10.00-16.00

 

Engleski jezik II

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Predavanje

Dr. Svetlana Marković

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Sudnica

Kriminalistička identifikacija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Kriminologija*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. VIII

Kriminologija*

Vježbe

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Forenzička psihologija*

Predavanje

Doc. dr Sandi Dizdarević

 

 

 

Kabinet br. I

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. VIII

Krivično procesno pravo Vježbe

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

23.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

Četvrtak

Petak

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Sudska toksikologija

Predavanje

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2023.

24.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. V

Sudska toksikologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Upravljanje kriminalističkim istragama Predavanje

Dr. Svetlana Marković

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

Sudnica

Upravljanje kriminalističkim istragama Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Upravno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši ass

 

 

 

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

DNK analiza

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Predavanje                       

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

Kabinet muzike

Toksikologija hrane*

Predavanje

Prof.dr. Mustafa Burgić

10.10.2023.

24.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Kabinet br. V

Toksikologija hrane*

Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

18.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. VIII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

12.15-13.00

12.15-13.00

12.15-13.00

12.15-13.00

12.15-13.00

Sudnica

Etika u forenzici

Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. VIII

Forenzika u krivičnom postupku Vježbe

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

18.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. VIII

Forenzička analiza dokumenata Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

 

 

 

Kabinet br. III

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija II

Forenzička balistika

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br. II

Forenzička balistika

Vježbe

 

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina* Predavanje

Dr. Svetlana Marković

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Sudnica

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina* Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzička antropologija*

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br. II

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti