Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

Kabinet br. V

Uvod u pravo

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

Laboratorija I

Forenzička patologija

Predavanje

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet Muzike

Forenzička patologija

Vježbe

Mr Emir Alić

Kabinet Muzike

Sociologija

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Predavanje

Doc.dr Dario Galić

Kabinet geodezije

Osnovi fizike u forenzici*

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije*

Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Osnovi forenzičke biologije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

 

Srijeda

 

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Kabinet br. V

Ustavno pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

27.10.2022.

03.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

18.11.2022.

02.12.2022.

30.12.2022.

Petak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet muzike

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Vježbe

Mr.sc. Alma Jusufović, viši asistent 

23.11.2022.

30.11.2022.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

 

Engleski jezik II

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

Kriminalistika

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Sudnica

Kriminalistička identifikacija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Kriminologija*

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

19.10.2022.

09.11.2022.

30.11.2022.

Srijeda

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

14.11.2022.

21.11.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Forenzička psihologija*

Predavanje

 

Doc. dr Sandi Dizdarević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

 

Kabinet br. I

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Sudnica

Krivično procesno pravo

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

 

Sudska toksikologija

Predavanje

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedjeljak

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

Kabinet br. XII

Sudska toksikologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Upravljanje kriminalističkim istragama

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15-15

Sudnica

Upravljanje kriminalističkim istragama

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši ass

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

Sudnica

DNK analiza

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet muzike

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

Prof.dr Ranka Kubiček

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet muzike

Toksikologija hrane*

Predavanje

Prof.dr. Mustafa Burgić

11.10.2022.

25.10.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

Kabinet br. XII

Toksikologija hrane*

Vježbe

Mr.sc. Alma Jusufović, viši asistent 

04.11.2022.

11.11.2022.

02.12.2022.

Petak

10.00-11.00

10.00-11.00

12.00-15.00

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.10.2022.

23.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Sudnica

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

03.10.2022.

10.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.30-13.30

12.30-13.30

12.30-13.30

12.30-13.30

12.30-13.30

12.30-13.30

Mali amfiteatar

Etika u forenzici

Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

12.10.2022.

02.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

02.12.2022.

16.12.2022.

26.12.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

 

Forenzička analiza dokumenata

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

19.10.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

14.00-16.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Halida Mahmutbegović.Poljaković

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

Laboratorija II

Forenzička balistika

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Sudnica

Forenzička balistika

Vježbe

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

Sudnica

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Vježbe

Mr.sc. Alma Jusufović, viši asistent 

02.11.2022.

09.11.2022.

Srijeda

09.00-12.00

10.00-13.00

 

Forenzička antropologija*

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti