Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Osnovi opšte forenzike

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Sudnica

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

Mr Anela Arnautović, viši asisitent

25.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Subota

Srijeda

Četvrtak

09.00-12.00

16.00-19.00

14.00-16.00

Laboratorija I

Forenzička patologija

Predavanje

Doc. dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

09.04.2024.

23.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Utorak

16.00-18.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Laboratorija II

Forenzička patologija

Vježbe

Mr Emir Alić

16.04.2024.

20.05.2024.

25.05.2024.

Utorak

Ponedjeljak

Subota

14.30-16.00

17.00-19.00

16.00-18.00

Laboratorija II

Sociologija

Predavanja

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Sudnica

Sociologija

Vježbe

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici* Predavanje

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi fizike u forenzici* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije* Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Osnovi forenzičke biologije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Ustavno pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet mikroskopije

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

11.00-12.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet geodezije

Krivično pravo

Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

23.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.45

Sudnica

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

14.03.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet geodezije

Forenzička genetika

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

09.15-11.30

09.15-11.30

Kabinet mikroskopije

Kriminalistika

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

12.00-13.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet geodezije

Kriminalistika*

Vježbe

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

29.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.45

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Predavanje

Dr. Svetlana Marković

 

 

 

Sudnica

Kriminalistička identifikacija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Kriminologija*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VIII

Kriminologija*

Vježbe

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Forenzička psihologija*

Predavanje

Doc. dr Sandi Dizdarević

30.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

01.06.2024.

Subota

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet br. IX

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VIII

Krivično procesno pravo Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Sudska toksikologija

Predavanje

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. IX

Sudska toksikologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Upravljanje kriminalističkim istragama Predavanje

Dr. Svetlana Marković

 

 

 

Sudnica

Upravljanje kriminalističkim istragama Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Sudnica

Upravno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

16.04.2024.

07.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

09.00-10.30

09.00-10.30

16.30-18.00

Kabinet br. V

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

28.02.2024.

13.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet br. VI

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši ass

 

 

 

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

14.03.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet geodezije

DNK analiza

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

08.15-10.30

08.15-10.30

08.15-10.30

Kabinet mikroskopije

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Predavanje      

Prof.dr Ranka Kubiček

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

12.00-13.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Sudnica

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

Mr Anela Arnautović, viši asisitent

25.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Subota

Srijeda

Četvrtak

12.00-15.00

14.00-16.00

15.00-17.00

Laboratorija I

Toksikologija hrane*

Predavanje

Prof.dr. Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. IX

Toksikologija hrane*

Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Etika u forenzici

Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VIII

Forenzika u krivičnom postupku Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Forenzička analiza dokumenata Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

24.02.2024.

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Subota

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

Mali amfiteatar

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Anela Arnautović, viši asistent

29.04.2024.

30.04.2024.

03.05.2024.

13.05.2024.

14.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

31.05.2024.

Ponedeljak

Utorak

Petak

Ponedeljak

Utorak

Petak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Petak

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

Laboratorija I

Forenzička balistika

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

13.03.2024.

24.04.2024.

09.05.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

14.00-15.00

12.00-13.00

12.00-13.30

Kabinet br. IX

Forenzička balistika

Vježbe

Doc. dr Sandi Dizdarević

18.05.2024.

25.05.2024.

01.06.2024.

Subota

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina* Predavanje

Dr. Svetlana Marković

 

 

 

Sudnica

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina* Vježbe

 

 

 

 

 

Forenzička antropologija*

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

14.03.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet geodezije

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

13.00-15.15

13.45-15.45

13.00-15.15

Kabinet mikroskopije

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

13.03.2024.

24.04.2024.

09.05.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

15.00-16.00

13.00-14.00

13.30-15.00

Kabinet br. IX

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Doc. dr Sandi Dizdarević

18.05.2024.

25.05.2024.

01.06.2024.

Subota

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti