Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

Kabinet br.II

Osnovi opšte forenzike

Vježbe

Merima Gigović, asistent

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

Kabinet muzike

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

Laboratorija I

Forenzička patologija

Predavanje

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet muzike

Forenzička patologija

Vježbe

Mr Emir Alić

 

 

Kabinet muzike

Sociologija

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici* Predavanje

Doc.dr Dario Galić

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi fizike u forenzici* Vježbe

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije* Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi forenzičke biologije* Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

Sudnica

Ustavno pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Predavanje

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

Mali amfiteatar

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanje

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanje

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

11.00-13.00/

16.00-17.30

Kabinet br.II

Krivično pravo

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Ponedjeljak (svaki drugi)/

Srijeda

16.30-18.00/

16.30-18.00

Kabinet br. V

Forenzička genetika

(Predavanje)

Doc.dr Amela Begić

Četvrtak/

Subota

08.30-10.00/

15.00-16.00

Kabinet br. I

Forenzička genetika

(Vježbe)

Doc.dr Amela Begić

Subota

16.00-19.00

Kabinet br. I

Kriminalistika*

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

11.00-13.00/

16.00-17.30

Kabinet br.II

Kriminalistika*

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Petak

16.00-18.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

(Predavanje)

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

Sudnica

Kriminalistička identifikacija*

(Vježbe)

Merima Gigović,asistent

 

 

 

Kriminologija*

(Predavanje)

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

Kabinet br.II

Kriminologija*

(Vježbe)

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

Sudnica

Forenzička psihologija*

(Predavanje)

Doc. dr Sandi Dizdarević

Petak/

Subota

09.00-11.00

11.00-13.00

Kabinet br. I

Forenzička psihologija*

(Vježbe)

Doc. dr Sandi Dizdarević

Subota

13.00-15.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

 

Kabinet br.II

Krivično procesno pravo Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

Sudnica

Sudska toksikologija

Predavanje

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Sudska toksikologija

Vježbe

 

 

 

 

Upravljanje kriminalističkim istragama Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

 

 

Sudnica

Upravljanje kriminalističkim istragama Vježbe

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet br. IV

Upravno pravo

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

Utorak(svaki drugi)/

Srijeda(svake druge)

16.15-18.15

Sudnica

Forenzičko računovodstvo

(Predavanje)

Prof.dr Anka Bulatović

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

10.00-12.00/

16.00-17.30

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

Mr. Milena Katić Brajić,viši asistent

Utorak

16.30-19.00

Kabinet br. V

DNK analiza

(Predavanje)

Doc.dr Amela Begić

Četvrtak

10.00-11.30

Kabinet br. I

DNK analiza

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Petak

16.30-18.00

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*(Predavanje)

Prof.dr Ranka Kubiček

Četvrtak

12.00-13.30

Kabinet muzike

Forenzička fizička hemija* Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

Ponedjeljak

17.00-18.30

Laboratorija II

Toksikologija hrane*

Predavanje

Prof.dr. Mustafa Burgić

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Toksikologija hrane*

Vježbe

 

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

Kabinet br.II

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Vježbe

Merima Gigović, asistent

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Etika u forenzici

Vježbe

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

 

Kabinet br. II

Forenzika u krivičnom postupku Vježbe

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata Predavanje

Doc.dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

Kabinet br. II

Forenzička analiza dokumenata Vježbe

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

(Predavanje)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

Utorak/Petak

15.00-18.00

Kabinet br.III

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

Utorak/

Subota

10.00-15.00/

11.00-16.00

Kabinet br. III

Forenzička balistika

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

11.00-13.00/

17.30-19.00

Kabinet br.IV

Forenzička balistika

Vježbe

Merima Gigović, asistent

Srijeda

16.00-19.00

Kabinet br.IV

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina* Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

 

 

Sudnica

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina* Vježbe

 

 

 

 

Forenzička antropologija*

(Predavanje)

Doc.dr Amela Begić

Četvrtak

11.30-13.00

Kabinet br. I

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Ponedjeljak

16.30-18.00

Kabinet br. I

Forenzička i odštetna odgovornost*

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

13.00-15.00/

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Merima Gigović, asistent

 

 

Kabinet br.IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti