Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

06.05.2022.

12.05.2022.

13.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

Kabinet muzike

 

 

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

 

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

06.05.2022.

12.05.2022.

13.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

02.06.2022

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.45

12.00-15.45

15.00-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Laboratorija I

 

 

 

 

Forenzička patologija Predavanje

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

19.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

12.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.05.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

11.00-14.45

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Forenzička patologija

Vježbe

 

Mr Emir Alić

19.05.2022.

26.05.2022.

28.05.2022.

31.05.2022.

02.05.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

15.45-17.15

15.45-17.15

11.00-12.30

15.45-17.15

15.45-17.15

Kabinet Muzike

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

 

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

Krivično pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

22.02.2022.

15.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-13.45

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Sudnica

 

 

 

Krivično pravo

Vježbe

 

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

11.05.2022.

14.05.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Subota

15.00-18.45

15.00-18.45

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

15.00-17.15

Sudnica

 

 

 

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

24.02.2022.

10.03.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

10.00-11.30

11.00-12.30

10.00-11.30

13.15-14.45

11.00-12.30

11.00-14.00

08.00-11.00

11.00-14.45

 

 

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

 

 

 

Kriminalistika

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

21.02.2022.

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sudnica

Kriminologija*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

 

Forenzička psihologija*

Predavanje

 

 

Doc. dr Sandi Dizdarević

23.02.2022.

24.02.2022.

25.02.2022.

26.04.2022.

29.04.2022.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Utorak

Petak

12.00-15.00

12.00-15.00

11.00-15.00

16.00-19.00

16.00-18.00

 

 

Kabinet br. I

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Sudska toksikologija(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-17.00

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

06.05.2022.

09.05.2022.

13.05.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

Petak

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-18.30

16.15-18.30

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-17.15

Kabinet br. IV

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

09.03.2022.

23.03.2022

30.03.2022.

20.04.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

 

 

 

 

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

15.00-18.00

10.00-13.00

09.00-12.45

 

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

 

Mr Marijana Džombić, viši ass

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

24.02.2022.

10.03.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

11.40-13.10

12.40-14.10

11.40-13.10

11.00-13.10

12.40-14.10

14.00-15.30

14.00-16.15

 

Sudnica

DNK analiza

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

Forenzička fizička hemija*

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

15.00-16.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet muzike

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Toksikologija hrane*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr. Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika u forenzici(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

 

 

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

Sudnica

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

26.02.2022.

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

16.04.2022.

16.05.2022.

 

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

 

 

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

09.00-12.00

Kabinet muzike

 

 

 

 

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

08.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

08.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

Petak

 

08.00-12.30

08.00-12.30

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-12.30

08.00-09.30

Laboratorija II

 

 

 

Forenzička balistika

Predavanje

Doc.dr Biljana Dimitrić

28.02.2022.

14.03.2022.

28.03.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

28.05.2022.

30.05.2022.

04.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

10.15-11.45

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.45

Sudnica

Forenzička balistika

Vježbe

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

Predavanja su održana u zimskom semestru

Sudnica

Forenzička antropologija* Predavanje

Doc.dr Amela Begić

24.02.2022.

10.03.2022.

31.03.2022.

21.04.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

13.15-14.45

14.15-15.45

16.15-17.45

13.15-14.45

14.15-15.45

15.30-17.45

11.15-12.45

 

Sudnica

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Doc.dr Biljana Dimitrić

28.02.2022.

14.03.2022.

28.03.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

04.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

16.45-18.15

16.45-18.15

16.45-18.15

16.45-18.15

16.45-18.15

12.00-13.30

14.00-16.15

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti