Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

08.10.2021.

15.10.2021.

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

24.12.2021.

25.12.2021.

31.12.2021.

 

 

 

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

 

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

 

Srijeda

 

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

09.00-13.00

 

 

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

22.12.2021.

23.12.2021.

.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

 

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-18.00

11.00-16.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-12.45

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

Okupaciona terapija (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

Kabinet br. VI

Okupaciona terapija (Vježbe

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

Biomehanika  (Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Biomehanika  (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

Kineziologija (Predavanja )

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Kineziologija (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof. dr. Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

 

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-13.45

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

12.11.2021.

22.11.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

21.12.2021.

23.12.2021.

28.12.2021.

 

 

 

Petak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

 

 

 

 

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-12.30

11.30-15.30

11.30-15.30

11.30-15.30

11.30-15.30

 

 

 

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Patologija (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

Kabinet muzike

Protetika i ortotika (Predavanja)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

.

Kabinet za fizioterapiju

Protetika i ortotika ( Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

Fizioterapija u reumatologiji (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Fizioterapija u reumatologiji (Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

12.10.2021.

19.10.2021.

02.11.2021.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

 

 

16.00-18.00

14.00-19.00

16.00-17.00

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

11.10.2021.

18.10.2021.

08.11.2021.

22.11.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

16.00-17.30

Kabinet br. IX

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

 

 

Srijeda

14.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-17.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

29.12.2021.

Četvrtak

Črtvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Črtvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Črtvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

09.00-14.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

 

 

 

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

14.00-18.00

14.00-19.00

14.00-18.00

 

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

 

 

Srijeda

12.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

11.00-14.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

 

Četvrtak

 

 

 

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-15.00

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

13.10.2021.

20.10.2021.

Srijeda

Srijeda

09.00-13.00

09.00-13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

 

 

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

10.00-14.00

08.00-12.00

10.00-14.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

25.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

Četvrtak

10.00-13.00

10.00-13.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

12.00-15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

13.12.2021.

14.12.2021.

15.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

24.12.2021.

27.12.2021.

 

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Petak

Ponedjeljak

 

 

 

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

16.00-19.45

16.00-19.45

Zoom

VIII SEMESTAR

Elektroterapija  (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Elektroterapija  (Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

Sportski turizam i wellness (Predavanja)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Sportski turizam i wellness (Predavanja )

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Zdravstveno pravo

Vježbe

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

 

 

Četvrtak

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti