Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

12.03.2022.

24.03.2022.

14.04.2022.

28.04.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

02.06.2022.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

14.00-16.00

12.00-14.00

10.00-13.45

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet za mikroskopiju

 

 

 

 

 

Okupaciona terapija (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

28.02.2022.

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

 

Ponedjeljak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

13.00-17.00

12.00-16.00

Kabinet br. IV

 

 

 

 

 

Okupaciona terapija (Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

Petak

 

 

 

 

 

13.00-16.00

UKC Tuzla

Biomehanika  (Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

28.02.2022.

14.03.2022.

11.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

15.00-18.15

11.00-12.30

13.00-16.15

11.00-12.30

13.00-16.15

13.00-16.15

13.00-16.15

Kabinet br. VI

Biomehanika  (Vježbe)

Srebrenko Prcić,ass

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

Srijeda

09.00-12.00

UKC Tuzla

Kineziologija (Predavanja )

Akademik prof.dr Branimir Mikić

28.02.2022.

14.03.2022.

11.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.30-11.00

09.30-11.00

09.30-11.00

08.00-12.30

09.30-11.00

08.00-12.30

09.30-11.00

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

Kabinet br. VI

Kineziologija (Vježbe)

Srebrenko Hudić,ass

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

UKC

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-11.45

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

12.03.2022.

09.04.2022.

26.04.2022.

06.05.2022.

Subota

Subota

Utorak

Petak

10.00-14.00

10.00-14.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Kinezimetrija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

10.06.2022.

05.07.2022.

 

 

 

Petak

Utorak

 

 

 

12.00

12.00

 

 

 

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

.

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-17.00

Veliki amfiteatar

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom ( Vježbe)

Halida Mahmutbegović, ass

 

12.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

14.05.2022.

 

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Petak

 

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-11.45

Kabinet IV

Patologija (Predavanja)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

 

Četvrtak

 

16.00-18.00

Kabinet muzike

Patologija ( Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

09.03.2022.

30.03.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-19.00

Kabinet za mikroskopiju

Protetika i ortotika (Predavanja)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

 

Četvrtak

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet za fizioterapiju

Protetika i ortotika ( Vježbe)

Srebrenko Prcić,ass

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

Ponedjeljak

13.00-15.00

 

UKC Tuzla

 

Fizioterapija u reumatologiji (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

Utorak

13.00-15.00

Kabinet br. IV

 

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji (Vježbe)

Mirela Begić Hudić,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022

Utorak

10.00-12.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. IX

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

05.03.2022.

19.03.2022.

 

Subota

Subota

 

09.00-13.00

09.00-13.00

Kabinet br I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

 

 

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

 

 

Fizioterapija u gerijatriji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

Srijeda

13.00-15.00

Kabinet br. II

 

 

 

Fizioterapija u gerijatriji (Vježbe)

Mirela Begić Hudić,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

 

10.00-12.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

 

 

Fizioterapija u ginekologijii (Predavanja)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

 

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet za fizioterapiju

 

 

 

 

Fizioterapija u ginekologiji (Vježbe)

Edina Mešanović,ass

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

Petak

13.00-15.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

Ergonomija i medicina rada (Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

 

Kabinet br XI

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

( Vježbe)

Lutvija Omerović,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022

Utorak

13.00-15.00

 

 

 

 

UKC Tuzla

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

Srijeda

15.00-17.00

Kabinet br. II

 

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji ( Vježbe )

Mirela Begić Hudić,ass

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022

Ponedjeljak

     12.00-14.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

 

Utorak

Srijeda

Utorak

 

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

08.00-11.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

Elektroterapija  (Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

Četvrtak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

12.00-16.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet br. IV

 

 

 

 

 

Elektroterapija  (Vježbe)

Srebrenko Prcić,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

Utorak

12.00-14.00

UKC Tuzla

 

 

 

Sportski turizam i wellness (Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

14.03.2022.

26.04.2022.

28.04.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

13.00-14.30

10.00-11.30

12.00-13.30

13.00-14.30

13.00-14.30

16.15-18.30

16.15-17.45

Kabinet br. VI

Sportski turizam i wellness (Vježbe)

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

05.03.2022.

19.03.2022.

Subota

14.00-17.00

14.00-17.00

Sudnica

Zdravstveno pravo

Vježbe

Ervin Mujkić, ass

09.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-12.30

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

25.02.2022.

15.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti