Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god.

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

 

 

 

 

 

 

Okupaciona terapija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

Kabinet br. VI

 

 

 

 

 

 

Biomehanika  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Mikić

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

22.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

27.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:45-14:15h

12:45-14:15h

12:45-14:15h

12:45-14:15h

12:45-14:15h

14:45-16:15h

12:45-14:15h

12:45-14:15h

12:45-14:15h

14:45-16:15h

13:30-15:45h

13:30-15:45h

Kabinet br. VI

Kineziologija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Mikić

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

22.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

27.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-13:15h

11:00-13:15h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Kinezimetrija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

16:00-18.00h

Veliki amfiteatar

Patologija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Protetika i ortotika (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

Četvrtak

12:00-13:30h

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

13:00-14:30h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

Srijeda

15:00-16:30h

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

Četvrtak

13:30-15:15h

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

15:00-16:00h

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

Srijeda

13:00-14:30h

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet br. VI

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

Kabinet muzike

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

14:30-16:00h

Kabinet br. VI

Sportski turizam i wellness (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

Srijeda

15:00-16:00h

14:00-15:00h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

Četvrtak

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti