Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

 

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Srijeda

12.00-14.00

Kabinet br. I

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. I

Okupaciona terapija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Ponedjeljak

13.00-15.00

Lječilište Aqua Bristol

Okupaciona terapija

Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

Ponedjeljak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Biomehanika 

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Utorak/Subota

10.00-11.30

Kabinet br. XI

Biomehanika 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

Petak

14.00-16.00

UKC Tuzla

Kineziologija

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Utorak/Subota

12.00-13.30

Kabinet br. XI

Kineziologija

Vježbe

Srebrenko Hudić,ass

Petak

16.00-18.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

10.00-11.00

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

11.00-12.00

Kabinet br. II

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

10.00-11.00

Kabinet br. II

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

11.00-12.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

08.00-09.00

Kabinet br.V

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

10.00-11.00

Kabinet br.V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

Kinezimetrija

Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

Kabinet br. IV

Kinezimetrija

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

Ponedjeljak

16.00-18.00

Kabinet muzike

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović, ass

Subota

16.30-19.00

Kabinet IV

Patologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Četvrtak (svaki drugi)

Utorak (svaki drugi)

16.00-18.00

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Četvrtak (svaki drugi)

Utorak (svaki drugi)

16.00-18.00/

14.00-16.00

Kabinet br. V

Protetika i ortotika

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Srijeda/Četvrtak

12.00-13.00

Kabinet br. II

Protetika i ortotika

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

Utorak

14.00-116.00

UKC Tuzla

Fizioterapija u reumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Srijeda

13.00-14.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u reumatologiji Vježbe

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Srijeda

14.00-16.00

Lječilište Aqua Bristol

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

10.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

11.00-12.00

Kabinet br VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Balneologija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Balneologija

Vježbe

 

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Predavanja

Doc. dr Azra Delalić

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u pedijatriji

Vježbe

 

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Vježbe

 

 

 

 

Manuelna masaža

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Vježbe

 

 

 

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Utorak

15.00-17.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u gerijatriji

Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

Ponedjeljak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Fizioterapija u ginekologijii

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Srijeda/Četvrtak

13.00-14.00

Kabinet br. II

Fizioterapija u ginekologiji

Vježbe

Edina Mešanović,ass

Četvrtak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Ergonomija i medicina rada

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Petak

10.00-12.00

Kabinet br. XI

Ergonomija i medicina rada

Vježbe

Prof.dr Fahir Baraković

Srijeda

16.00-17.30

Kabinet br. XI

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Utorak

13.00-15.15

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Petak

13.00-15.15

Lječilište Aqua Bristol

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Ponedjeljak/Utorak

16.00-19.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

Ponedjeljak

13.00-15.15

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr. Sanda Pribić

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Vježbe

 

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Vježbe

 

 

 

 

Stručna praksa III

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br.XI

Stručna praksa III

Vježbe

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Predavanja

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

Zoom

Neurologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija 

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Četvrtak

13.00-15.15

Lječilište Aqua Bristol

Elektroterapija 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

 

 

UKC Tuzla

Sportski turizam i wellness

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Utorak

13.30-15.00

Kabinet br. XI

Sportski turizam i wellness Vježbe

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Doc. dr Denis Husić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Četvrtak

16.15-18.15

 

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Doc. dr Enes Osmanović

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

Petak

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

Ponedjeljak

13.00-14.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti