Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

18.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

30.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

12.00-14.00

Kabinet br. VII

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Doc. dr Sabina H.Halilović

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

16.00-18.15

16.00-18.15

14.00-15.30

16.00-18.15

14.00-16.15

14.00-15.30

14.00-15.30

16.00-18.15

16.00-18.15

13.00-15.30

14.00-18.45

Kabinet mikroskopije

Okupaciona terapija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

22.02.2024.

29.02.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

Četvrtak

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

Lječilište Aqua Bristol

Okupaciona terapija

Vježbe

 

 

 

UKC Tuzla

Biomehanika 

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.30-14.00

12.30-14.45

13.15-14.45

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-15.15

13.00-14.30

13.00-15.15

Kabinet br. V

Biomehanika 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Kineziologija

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. V

Kineziologija

Vježbe

Doc. dr Asim Bojić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

15.00-17.00

Kabinet fizioterapija

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Sociologija*

Predavanja

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Sudnica

Sociologija

Vježbe

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Sudnica

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-14.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VII

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Kinezimetrija

Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. IX

Kinezimetrija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

15.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović, ass

 

 

 

Kabinet IV

Patologija

Predavanja

Doc.dr Zinaida Karasalihović

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Protetika i ortotika

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet za fizioterapiju

Protetika i ortotika

Vježbe

 

 

 

UKC Tuzla

Fizioterapija u reumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.02.2024.

27.02.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

Utorak

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u reumatologiji Vježbe

Mr. Mirela Begić, viši asistent

26.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Balneologija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Balneologija

Vježbe

Mr. Mirela Begić, viši asistent

 

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Predavanja

Doc. dr Azra Delalić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u pedijatriji

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Manuelna masaža

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Manuelna masaža

Vježbe

Mr. Mirela Begić, viši asistent

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

21.02.2024.

28.02.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

Srijeda

14.30-16.30

14.30-16.30

14.30-16.30

14.30-16.30

14.30-16.30

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u gerijatriji

Vježbe

Mr. Mirela Begić, viši asistent

21.05.2024.

23.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

Stijeda

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

UKC Tuzla

Fizioterapija u ginekologijii

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u ginekologiji

Vježbe

Edina Mešanović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Ergonomija i medicina rada

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Kabinet br. VII

Ergonomija i medicina rada

Vježbe

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

21.02.2024.

28.02.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

Srijeda

12.30-14.30

12.30-14.30

12.30-14.30

12.30-14.30

12.30-14.30

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji Vježbe

Mr. Mirela Begić, viši asistent

24.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

15.00-16.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. IX

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa III

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Stručna praksa III

Vježbe

 

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Predavanja

Prof. dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. V

Neurologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija 

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.02.2024.

27.02.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

Utorak

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

Lječilište Aqua Bristol

Elektroterapija 

Vježbe

Mr. Mirela Begić, viši asistent

 

 

 

UKC Tuzla

Sportski turizam i wellness

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.02.2024.

05.03.2024.

26.03.2024.

23.04.2024.

27.04.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

14.00-15.30

15.00-16.30

14.30-16.00

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. V

Sportski turizam i wellness

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Doc.dr Denis Husić

08.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

20.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Doc. dr Enes Osmanović

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

05.04.2024.

26.04.2024.

20.05.2024.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti