Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

02.12.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet anatomije

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

02.12.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedjeljak

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Okupaciona terapija

Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Biomehanika 

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Mali amfiteatar

Biomehanika 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Kineziologija

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Mali amfiteatar

Kineziologija

Vježbe

Srebrenko Hudić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

Ponedjeljak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Kinezimetrija

Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

30.10.2023.

Ponedjeljak

11.00-12.30

Kabinet br. V

Kinezimetrija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović, ass

 

 

 

Kabinet IV

Patologija

Predavanja

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Protetika i ortotika

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Protetika i ortotika

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Fizioterapija u reumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u reumatologiji Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

Utorak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. VI

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br VI

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Balneologija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

Srijeda

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Lječilište Aqua Bristol

Balneologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Predavanja

Doc. dr Azra Delalić

18.10.2023.

22.11.2023.

20.12.2023.

10.01.2024.

Srijeda

13.30-15.00

14.00-16.30

14.00-16.30

14.00-15.30

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u pedijatriji

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Manuelna masaža

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

Srijeda

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Lječilište Aqua Bristol

Manuelna masaža

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u gerijatriji

Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Fizioterapija u ginekologijii

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u ginekologiji

Vježbe

Edina Mešanović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Ergonomija i medicina rada

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br XI

Ergonomija i medicina rada

Vježbe

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr. Sanda Pribić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

28.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

Subota

12.00-13.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

14.00-18.00

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa III

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Stručna praksa III

Vježbe

 

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Predavanja

 

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija 

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Elektroterapija 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Sportski turizam i wellness

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Mali amfiteatar

Sportski turizam i wellness

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Doc. dr Enes Osmanović

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti