Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-13.00

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

 

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

05.10.2022.

12.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

13.30-15.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

16.00-18.15

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

 Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.45-18.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

Kabinet br. IV

Okupaciona terapija

Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

UKC Tuzla

Biomehanika 

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Biomehanika 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

UKC Tuzla

Kineziologija

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Kineziologija

Vježbe

Srebrenko Hudić,ass

UKC

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

Utorak

14.30-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc. dr Suad Keranović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Kinezimetrija

Predavanja

Prof.dr Izudin Tanović

12.10.2022.

26.10.2022.

07.11.2022.

05.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. V

Kinezimetrija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović, ass

Kabinet IV

Patologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

.

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Kabinet za mikroskopiju

Protetika i ortotika

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Protetika i ortotika

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

 

 

UKC Tuzla

Fizioterapija u reumatologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

05.10.2022.

12.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet za fizioterapiju

Balneologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Predavanja

Doc. dr Azra Delalić

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

09.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

09.00-10.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u pedijatriji

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.10.2022.

26.10.2022.

08.11.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Manuelna masaža

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

05.10.2022.

12.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u gerijatriji

Vježbe

Mirela Begić Hudić,ass

UKC Tuzla

Fizioterapija u ginekologijii

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u ginekologiji

Vježbe

Edina Mešanović,ass

UKC Tuzla

Ergonomija i medicina rada

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br XI

Ergonomija i medicina rada

Vježbe

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji  

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji  

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr. Sanda Pribić

08.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.45

08.00-12.45

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Predavanja

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.10.2022.

26.10.2022.

08.11.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.10.2022.

13.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Predavanja

Prof.dr Nikola Ilanković

26.11.2022.

26.11.2022.

28.11.2022.

29.11.2022.

30.11.2022.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

10.00-13.00

15.00-18.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

Zoom

Neurologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija 

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet za fizioterapiju

Elektroterapija 

Vježbe

Srebrenko Prcić,ass

UKC Tuzla

Sportski turizam i wellness

Predavanja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Sportski turizam i wellness

Vježbe

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Prof. dr  Albina Fatlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti