Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. VII

Opšta hemija

(Vježbe)

Mr. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

18.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

30.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

12.00-14.00

Kabinet br. VII

Biologija sa humanom genetikom Vježbe

Doc. dr Sabina H.Halilović

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

16.00-18.15

16.00-18.15

14.00-15.30

16.00-18.15

14.00-16.15

14.00-15.30

14.00-15.30

16.00-18.15

16.00-18.15

13.00-15.30

14.00-18.45

Kabinet mikroskopije

Biohemija

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

24.02.2024.

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Subota

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

Kabinet br. VII

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Anela Arnautović, viši asistent

29.04.2024.

30.04.2024.

03.05.2024.

13.05.2024.

14.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Petak

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

Laboratorija I

Uvod u farmaciju

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

12.00-17.00

12.00-17.00

14.00-17.00

08.00-13.00

08.00-13.00

11.00-17.00

Kabinet br. VII

Uvod u farmaciju

Vježbe

 

 

 

 

Farmaceutska botanika Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

27.02.2024.

05.03.2024.

19.03.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-14.30

Kabinet br. VII

Farmaceutska botanika

Vježbe

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Sociologija*

Predavanja

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-14.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VII

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva
(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Prirodna ljekovita sredstva

(Vježbe)

Mr. Anela Arnautović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

15.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

 

 

 

Kabinet IV

Patologija

Predavanja

Doc.dr Zinaida Karasalihović

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Patologija

Vježbe

Doc.dr.Maja Konrad Čustović
Doc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet mikroskopije

Interna medicina

Predavanja

Doc. dr Daniela Lončar

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

23.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Četvrtak

17.00-18.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.15-17.00

09.00-11.00

13.00-15.00

Kabinet br. VI

Interna medicina

Vježbe

Jasmin Hidanović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Organska hemija

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.02.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet fizioterapije

Organska hemija

Vježbe

Mr. Anela Arnautović, viši asistent

29.03.2024.

16.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

Petak

Petak

17.00-19.00

14.00-16.00

17.00-19.00

15.30-17.30

17.00-19.00

Laboratorija I

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Statističke metode*             

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet br. IX

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Imunologija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Imunologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

 

Stručna praksa I

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

04.05.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.00-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Kabinet saobraćaja

Farmakognozija

Vježbe

Mr. sc Anela Arnautović, viši asistent

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

Laboratorija I

Bromatologija  

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11.00-12.00

11.00-12.00

12.00-14.00

13.00-15.00

13.00-15.00

09.00-11.00

Kabinet br. VII

Bromatologija 

Vježbe

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-12.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Sudnica

Analitička hemija

Vježbe

Mr. sc Anela Arnautović, viši asistent

03.04.2024.

17.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

Laboratorija I

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

15.00-16.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Mali amfiteatar

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. VII

Instrumentalne metode

(Vježbe)

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Industrijska proizvodnja lijekova

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Industrijska proizvodnja lijekova

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Klinička farmacija

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. IX

Klinička farmacija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Farmaceutska hemija I

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mamutbegović - Poljaković

 

 

 

Kabinet br. V

Farmaceutska hemija I

(Vježbe)

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Predavanja

Prof. dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

12.00-13.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. VII

Kontrola lijekova

Vježbe

Emil Sejdinović.ass

 

 

 

Kabinet II

Toksikologija sa analitikom 

Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

11.03.2024.

25.03.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

Ponedjeljak

16.00-18.00

15.00-17.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. VI

Toksikologija sa analitikom 

Vježbe

Halida Mahmutbegović

 

 

 

Kabinet IV

Farmakoterapija u praksi

Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

16.00-17.00

14.00-15.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Mali amfiteatar

Farmakoterapija u praksi

Vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

 

 

 

Kabinet IV

Oblikovanje lijekova

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.02.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Kabinet fizioterapije

Oblikovanje lijekova

Vježbe

Mr. Anela Arnautović, viši asistent

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

06.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Laboratorija I

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. IX

Farmacija sa biofarmacijom*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Doc. dr Enes Osmanović

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Predavanja

Doc.dr Denis Husić

08.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

20.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* (Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet br. V

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Farmaceutska tehnologija

(Vježbe)

Mr. Anela Arnautović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Farmaceutska hemija II

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet br. V

Farmaceutska hemija II

(Vježbe)

Mr. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Dizajniranje i sinteza lijekova

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Dizajniranje i sinteza lijekova (Vježbe)

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

23.02.2024.

24.02.2024.

22.03.2024.

23.03.2024.

29.03.2024.

30.03.2024.

12.04.2024.

20.04.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

18.15-19.00

16.00-16.45

18.15-19.00

11.00-11.45

18.15-19.00

10.30-12.00

18.15-19.00

10.15-11.45

Mali amfiteatar

Marketing lijekova*

(Vježbe)

Emil Sejdinović,ass

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*  (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

17.00-18.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Mali amfiteatar

Organizacija farmaceutske djelatnosti*  (Vježbe)

Malik Halilović, ass

 

 

 

 

Metodologija naučnog istraživanja *

(Predavanja)

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja *(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti