Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom 

Vježbe

 

 

 

 

Opšta hemija

Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija

Vježbe

Mr. Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

 

Laboratorija II

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Srijeda

12.00-15.00

Kabinet br. I

Biologija sa humanom genetikom Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. I

Biohemija

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

Utorak/Petak

15.00-18.45

Kabinet br. III

Biohemija

Vježbe

Mr. Sc Alma Jusufović, viši asistent

Utorak/

Subota

10.00-15.00/

11.00-16.00

Kabinet br. III

Uvod u farmaciju

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

13.00-16.00

Kabinet br. V

Uvod u farmaciju

Vježbe

 

 

 

Farmaceutska botanika Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

Petak

09.00-12.45

Kabinet muzike

Farmaceutska botanika

Vježbe

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

10.00-11.00

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

10.00-12.00

Kabinet br. II

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

10.00-11.00

Kabinet br. II

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

11.00-12.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

08.00-09.00

Kabinet br. V

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

09.00-10.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva
Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

Kabinet br. IV

Prirodna ljekovita sredstva

Vježbe

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Vježbe

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

Ponedjeljak

16.30-19.00

Kabinet muzike

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

Subota

16.30-19.00

Kabinet br. IV

Patologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Četvrtak (svaki drugi)

Utorak (svaki drugi)

16.00-18.00

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Četvrtak (svaki drugi)

Utorak (svaki drugi)

16.00-18.00/

14.00-16.00

Kabinet br. V

Interna medicina

Predavanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Srijeda

13.30-15.30

Kabinet br. X

Interna medicina

Vježbe

Jasmin Hidanović,ass

Srijeda

16.00-18.00

UKC Tuzla

Organska hemija

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Četvrtak

11.00-13.00

Kabinet br. IV

Organska hemija

Vježbe

Anela Arnautović, demonstrator

Petak

16.00-18.00

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

 

Statističke metode*                                 

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

10.00-11.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

11.00-12.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Homeopatija

Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Homeopatija

Vježbe

 

 

 

 

Imunologija

Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

Kabinet br. XI

Imunologija

Vježbe

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

Kabinet za mikroskopiju

 

Stručna praksa I

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Četvrtak

14.00-17.00

Kabinet br. IV

Farmakognozija

Vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović

Srijeda

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Bromatologija  

Predavanja

Prof.dr. Sanda Pribić

Petak/Subota

10.00-13.00

Kabinet br. V

Bromatologija 

Vježbe

Prof. dr Sanda Pribić

Četvrtak

17.00-19.00

Kabinet br. XI

Analitička hemija

Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

Četvrtak

08.00-11.00

Kabinet muzike

Analitička hemija

Vježbe

Anela Arnautović, demonstrator

Četvrtak

11.00-13.00

Laboratorija II

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Ponedjeljak

09.00-13.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

Kabinet muzike

Instrumentalne metode

Vježbe

 

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

Kabinet br. IV

Industrijska proizvodnja lijekova

Vježbe

 

 

 

 

Klinička farmacija

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

Kabinet br. XI

Klinička farmacija

Vježbe

 

 

 

 

Farmaceutska hemija I

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija I

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

 

 

 

Laboratorija II

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Predavanja

Prof. dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

Petak

13.00-15.00

Kabinet br. XI

Kontrola lijekova

Vježbe

Emil Sejdinović.ass

Srijeda

16.30-18.30

Kabinet II

Toksikologija sa analitikom 

Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

Ponedjeljak

15.00-17.00

Kabinet br. III

Toksikologija sa analitikom 

Vježbe

Halida Mahmutbegović

Subota

13.30-15.30

Kabinet br. IV

Farmakoterapija u praksi

Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Subota/Ponedjeljak

16.00-17.00/

13.00-15.00

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

Vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

Subota

11.30-14.30

Kabinet IV

Oblikovanje lijekova

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Petak

11.00-13.00

Kabinet br. IV

Oblikovanje lijekova

Vježbe

Anela Arnautović, demonstrator

Ponedjeljak

11.00-13.00

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

Kabinet br. XI

Farmacija sa biofarmacijom*

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Doc. dr Enes Osmanović

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Predavanja

Doc.dr Denis Husić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Četvrtak

16.15-18.15

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* Vježbe

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

Kabinet br. IV

Farmaceutska tehnologija

Vježbe

 

 

 

 

Farmaceutska hemija II

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

Laboratorija II

Dizajniranje i sinteza lijekova

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

Kabinet br. IV

Dizajniranje i sinteza lijekova

Vježbe

 

 

 

 

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova* Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

Srijeda/

Ponedjeljak

13.00-14.00/

16.00-17.00

Kabinet br. I

Marketing lijekova*

Vježbe

Emil Sejdinović,ass

Srijeda

17.30-19.00

Kabinet br. X

Organizacija farmaceutske djelatnosti*  Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Subota/

Ponedjeljak

18.00-19.00/

15.00-16.00

Kabinet br. XI

Organizacija farmaceutske djelatnosti*  Vježbe

Malik Halilović, ass

Utorak

17.30-19.00

Kabinet br. XI

Metodologija naučnog istraživanja *

Predavanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

 

Kabinet br. X

Metodologija naučnog istraživanja *

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti