Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta hemija Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

04.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

15:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:45-19:00 h

16:45-19:00 h

Kabinet muzike

Biohemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

04.03.2021.

05.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

19.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

15.00-18.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

11.30-13.30h

11.30-13.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

 

Uvod u farmaciju (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

Mali amfiteatar

Uvod u farmaciju (Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

09.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Farmaceutska botanika (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

16.04.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-19.00h

16:00-19:00h

16:00-19.00h

16.45-18.15h

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika (Vježbe)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

 

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom Vježbe

Doc.dr Suad Keranović

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Patologija Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11.00-13.00h

Kabinet br. IX

Interna medicina (vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

10.06.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Kabinet br. III

Organska hemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

05.04.2021

12.04.2021

19.04.2021

26.04.2021

10.05.2021

17.05.2021

24.05.2021

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo* Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Imunologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

19.03.2021.god.

25.03.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

04.06.2021.god.

11.06.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Kabinet br. III

Farmakognozija

vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović

07.04.2021

14.04.2021

21.04.2021

28.04.2021

05.05.2021

12.05.2021

19.05.2021

26.05.2021

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

 

Bromatologija   (Predavanja)

Prof.dr. Sanda Pribić

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

Mali amfiteatar

Bromatologija   (vježbe)

Prof. dr Sanda Pribić

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

Četvrtak

10:00-12:00h

Kabinet muzike

Analitička hemija (VJEŽBE)

Mr. Sc. Alma Jusufović, demonstrator

07.04.2021

14.04.2021

21.04.2021

28.04.2021

05.05.2021

12.05.2021

19.05.2021

26.05.2021

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13.00-14.00h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-14.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Klinička farmacija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija I (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

21.05.2021.god.

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

11:00-13:00h

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom  (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

12.03.2021.god.

22.03.2021.god.

26.03.2021.god.

05.04.2021.god.

09.04.2021.god.

19.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

17.05.2021.god.

31.05.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Ponedeljak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Farmakoterapija u praksi (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

vježbe

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

10.06.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

 

 

 

Kabinet br. III

Oblikovanje lijekova (Vježbe)

Mr. Sc Alma Jusufović

05.04.2021.

06.04.2021.

19.04.2021.

20.04.2021.

27.04.2021.

04.05.2021.

11.05.2021.

18.05.2021.

25.05.2021.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi informatike* (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike *

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Farmaceutska tehnologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Dizajniranje i sinteza lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova* (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

Četvrtak

17:15.18:45h

17:15.18:45h

17:15.18:45h

17:15.18:45h

17:15.18:45h

17:15.18:45h

17:15.18:45h

18:00-18:45h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti* (Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

14:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

Petak

14:00-15:00h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti