Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta hemija Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorija II

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Mali amfitetar

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

12.03.2022.

24.03.2022.

14.04.2022.

28.04.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

02.06.2022.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

14.00-16.00

12.00-14.00

10.00-13.45

12.00-14.00

12.00-14.00

14.00-17.45

12.00-14.00

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

26.02.2022.

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

07.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

09.00-14.00

10.45-13.45

17.00-18.30

09.00-12.00

09.00-14.00

Kabinet muzike

Biohemija (VJEŽBE)

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

08.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

08.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

 

08.00-12.30

08.00-12.30

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-11.45

Laboratorija II

 

 

 

 

Uvod u farmaciju (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

12.03.2022.

09.04.2022.

27.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-19.00

10.00-12.00

14.00-16.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-16.00

14.00-19.00

Mali amfiteatar

Uvod u farmaciju (Vježbe)

Emil Sejdinović,ass

 

Farmaceutska botanika (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

21.02.2022.

21.03.2022.

11.04.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

28.05.2022.

30.05.2022.

04.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-18.15

15.00-18.45

17.00-18.30

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Kabinet III

Farmaceutska botanika (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-11.45

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

12.03.2022.

09.04.2022.

26.04.2022.

06.05.2022.

Subota

Subota

Utorak

Petak

10.00-14.00

10.00-14.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

09.00-14.00

14.00-19.00

09.00-14.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Veliki amfiteatar

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom Vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

 

12.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.05.2022.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

09.30-11.00

14.00-15.30

09.30-11.00

09.30-11.00

09.30-11.00

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-17.15

Kabinet IV

Patologija Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

 

Četvrtak

 

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

09.03.2022.

30.03.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.04.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

Srijeda

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-19.00

15.00-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet mikroskopije

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

Petak

10.00-13.00

Kabinet br. X

Interna medicina (vježbe)

Jasmin Hidanović,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

12.00-15.00

UKC Tuzla

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

14.00-16.00

Kabinet br. III

Organska hemija (VJEŽBE)

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.05.2022.

 

 

 

 

 

 

Srijeda

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. IX

 

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

.

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Kabinet br. X

Imunologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

.

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

Kabinet br. III

Farmakognozija

vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović

 

 

Bromatologija   (Predavanja)

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Bromatologija   (vježbe)

Prof. dr Sanda Pribić

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Analitička hemija (VJEŽBE)

Mr. Sc. Alma Jusufović, demonstrator

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet muzike

Klinička farmacija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija I (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorija II

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola lijekova (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Kontrola lijekova (Vježbe)

Emil Sejdinović.ass

17.03.2022.

24.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

02.06.2022.

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

12.00-15.00

 

 

 

 

Kabinet II

Toksikologija sa analitikom  (Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

07.03.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

25.05.2022.

30.06.2022.

01.06.2022.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

08.00-14.00

15.00-17.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

Kabinet br. XII

Toksikologija sa analitikom  (Vježbe)

Halida Mahmutbegović

15.04.2022.

18.04.2022.

29.04.2022.

09.05.2022.

11.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Petak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

08.00-09.30

09.30-11.00

08.00-09.30

11.00-14.45

16.00-19.00

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

Kabinet IV

Farmakoterapija u praksi (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

23.03.2022.

12.04.2022.

13.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

 

 

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

 

 

15.00-17.00

11.00-12.00

15.00-17.00

11.00-12.00

15.00-16.00

11.00-12.00

11.45-15.30

11.45-15.30

11.45-15.30

11.45-15.30

12.00-14.00

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

15.04.2022.

18.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

25.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Petak

09.30-11.00

12.30-14.00

09.30-11.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

14.00-17.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet IV

Oblikovanje lijekova (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

11.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Oblikovanje lijekova (Vježbe)

Mr. Sc Alma Jusufović,viši asistent

 

11.03.2022.

25.03.2022.

08.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

    Petak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Laboratorija II

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

.

 

 

Kabinet br. XI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

05.03.2022.

19.03.2022.

09.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

Subota

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.45

14.00-17.00

14.00-17.45

Sudnica

Zdravstveno pravo

Vježbe

Ervin Mujkić, ass

09.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-14.00

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

 

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* (Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Farmaceutska tehnologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Predavanja

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

Laboratorija II

Dizajniranje i sinteza lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Marketing lijekova* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

Petak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

 

 

 

 

Kabinet br.VI

 

 

 

 

 

Marketing lijekova* (Vježbe)

Emil Sejdinović,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

15.00-18.00

 

 

 

 

 

Kabinet II

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti* (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

23.03.2022.

12.04.2022.

13.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

04.05.2022.

10.05.2022.

11.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

 

 

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

17.00-18.00

14.00-15.00

17.00-18.00

14.00-15.00

16.00-17.00

14.00-16.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-18.00

08.00-09.00

Kabinet br. XI

 

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti* (Vježbe)

Malik Halilović, ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022

Četvrtak

12.00-15.00

 

UKC Tuzla

 

 

 

 

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanja+Vježbe)

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti