Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

15.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

20.12.2023.

13.01.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

12.30-15.00

13.00-15.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.30

10.00-14.30

10.00-14.30

Kabinet br. VII

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

Utorak

14.00-15.30

12.00-13.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Kabinet br. VII

Osnovi saobraćaja i transporta  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

10.00-12.00

14.30-16.30

10.00-12.00

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

12.12.2023.

25.12.2023.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

17.00-18.30

Kabinet br. VII

Njemački jezik I  

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

12.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Tehnička mehanika  

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom  

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom  

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  

Predavanja

Prof. dr Izet Banda

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*  

Vježbe

 

 

 

 

Sociologija* 

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija 

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

12.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment 

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

09.01.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment 

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Statističke metode

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br VI

Statističke metode

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Vježbe 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike* 

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike *

Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica* 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2023.

07.10.2023.

10.10.2023.

Petak

Subota

Utorak

13.30-15.00

14.00-16.00

13.30-15.00

Kabinet br. VI

Saobraćajna psihologija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet saobraćaja

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

10.11.2023.

08.12.2023.

Petak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Sudnica

Osnovi drumskog transporta robe 

Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

14.00-16.00

10.00-12.00

14.00-16.00

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

 

 

 

 

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* 

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

 

 

 

Kabinet informatike

Baze podataka* 

Vježbe

Prof dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

26.10.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-16.45

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

Kabinet br. VI

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

14.00-16.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem 

Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža) 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

10.11.2023.

08.12.2023.

Petak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Sudnica

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Vježbe

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

14.00-16.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver* 

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo* 

Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti