Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Kabinet br. VII

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br. VII

Osnovi saobraćaja i transporta  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik I  

Vježbe

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VII

Osnovi informatike

Vježbe

 

 

 

Kabinet br. VII

Tehnička mehanika  

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

14.03.2024.

28.03.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

15.00-16.30

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja 

Elektrotehnika sa elektronikom  

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. VII

Elektrotehnika sa elektronikom  

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

11.05.2024.

Subota

11.30-13.00

11.30-13.00

12.15-13.00

10.45-11.30

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  

Predavanja

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*  

Vježbe

 

 

 

 

Sociologija* 

Predavanja

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Sociologija 

Vježbe

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment 

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment 

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Statističke metode

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet br VII

Statističke metode

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

30.03.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.03.2024.

27.03.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-14.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Vježbe 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike* 

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

Kabinet br. V

Osnovi logistike *

Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

30.03.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica* 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Saobraćajna psihologija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe 

Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.03.2024.

27.03.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

29.03.2024.

12.04.2024.

10.05.2024.

Petak

Petak

Petak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

 

 

 

 

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

29.03.2024.

12.04.2024.

10.05.2024.

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* 

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

09.03.2024.

06.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30

13.00-14.30

12.00-13.30

Kabinet informatike

Baze podataka* 

Vježbe

Prof dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet br. V

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet br. VI

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem 

Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža) 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Vježbe

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

30.03.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

11.05.2024.

Subota

10.00-11.30

10.00-11.30

11.30-12.15

10.00-10.45

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver* 

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. VII

Aplikativni softver*

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

15.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Srijeda

Utorak

13.30-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

Sudnica

Saobraćajno pravo* 

Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti