Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

Tehnička mehanika  

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom  

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom  

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Osnovi ekonomije*  

Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  

Vježbe

 Prof.dr Izret Banda

 

 

 

 

Sociologija* 

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Sociologija 

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

27.10.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-18.00

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment 

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment 

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Kabinet br I

Statističke metode

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

Bezbjednost u saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Vježbe 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike* 

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike *

Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica* 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

13.10.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

18.15-19.00

17.30-19.00

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-13.00

Kabinet saobraćaja

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

08.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe 

Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

27.10.2022.

09.11.2022.

Četvrtak

Srijeda

10.00-13.00

08.30-11.30

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

Vježbe

 

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* 

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Baze podataka* 

Vježbe

Prof dr Adis Rahmanović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

17.15-18.00

17.15-18.00

17.15-18.00

17.15-18.00

17.15-18.00

17.15-18.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-15.00

13.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem 

Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža) 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

08.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Vježbe

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

29.10.2022.

10.11.2022.

Subota

Subota

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

16.00-17.00

16.00-17.00

15.00-17.00

14.00-16.00

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Aplikativni softver*

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*  Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo* 

Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti