Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Kabinet br.VI

Osnovi saobraćaja i transporta  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

Tehnička mehanika  

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom  

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom  

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  

Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Osnovi ekonomije*  

Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  

Vježbe

 Prof.dr Izrt Banda

 

 

 

Sociologija* 

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija 

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje 

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje 

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Menadžment 

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment 

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota/

Petak

10.00-12.00/

16.00-17.30

Kabinet br. I

Statističke metode

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota/

Petak

11.00-12.00/

17.30-19.00

Kabinet br. VI

Projektovanje gradskih saobraćajnica   Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Ponedjeljak/

Srijeda

14.00-16.00/

16.00-16.45

Kabinet br. IV

Projektovanje gradskih saobraćajnica   Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Srijeda

16.45-19.00

Kabinet br. IV

Bezbjednost u saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Srijeda

12.00-14.00

Kabinet muzike

Bezbjednost u saobraćaju  Vježbe 

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ponedjeljak

16.00-17.30

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike* 

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Četvrtak

16.00-17.00

Kabinet br. II

Osnovi logistike *

Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

Utorak

16.00-17.30

Kabinet br. II

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Ponedjeljak

12.00-14.00

Kabinet br. IV

Osnovi drumskih saobraćajnica* 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Utorak

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija* 

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe 

Vježbe

 

 

 

 

Motorna vozila 

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Vježbe

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Srijeda/

Četvrtak

14.00-16.00/

16.00-16.45

Kabinet muzike

Planiranje saobraćaja 

Vježbe

Prof.dr Miodrag Tojagić

Četvrtak

16.45-19.00

Kabinet muzike

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Utorak/

Petak

09.00-11.00/

16.00-16.45

Kabinet br. IV

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Petak

16.45-19.00

Kabinet br. IV

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Utorak

11.00-13.00

Kabinet br. IV

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

Prof.dr Mladen Dobrić

Subota

16.00-17.30

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka* 

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

Subota/Četvrtak

10.00-11.30/

17.30-19.00

Kabinet br.III

Baze podataka* 

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

Ponedjeljak

16.30-19.00

Kabinet br. III

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Četvrtak

17.00-18.00

Kabinet br. II

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

Doc.dr Zlatko Kovačević

Utorak

17.30-19.00

Kabinet br. II

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem 

Vježbe

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža) 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Vježbe

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Ponedjeljak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Parkiranje i parkirališta 

Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Subota

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Subota

10.00-12.00

Kabinet br. IV

Špedicija i agencijsko poslovanje  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

Subota

12.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Vježbe

 

 

 

 

Aplikativni softver* 

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

14.30-16.00

Kabinet br. II

Aplikativni softver*

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

16.00-17.30

Kabinet br. II

Saobraćajno pravo*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Ponedjeljak

14.45-16.15

Kabinet br. I

Saobraćajno pravo* 

Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

Ponedjeljak

16.15-17.45

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti