Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

 

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022

01.06.2022.

Srijeda

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-19.00

Kabinet informatike

Tehnička mehanika  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

10.03.2022.

24.03.2022.

07.04.2022.

21.04.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

 

 

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.00-12.00

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom  Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

26.02.2022.

26.03.2022.

02.04.2022.

09.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

Subota

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

 

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Menadžment  Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment  Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

.

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Subota

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

12.00-17.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet br I

Statističke metode(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

23.02.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

20.04.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-11.45

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

Bezbjednost u saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

20.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00

13.00-15.00

14.00-16.00

13.00-15.00

14.00-16.00

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju Vježbe 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

24.02.2022.

10.03.2022.

24.03.2022.

21.04.2022.

05.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

16.15-17.00

17.15-18.00

18.15-19.00

16.15-17.00

17.15-18.00

18.15-19.00

16.00-19.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike * Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

23.02.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

20.04.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-13.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe  Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.03.2022.

06.04.2022.

04.05.2022.

05.05.2022.

17.05.2022.

20.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

12.00-14.00

12.00-14.00

13.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-16.30

12.00-16.30

12.00-16.30

12.00-16.30

14.00-18.50

14.00-17.45

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja  Vježbe

 

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

19.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

 

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

12.00-15.45

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

19.04.2022.

10.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*  Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

26.02.2022.

17.03.2022.

22.03.2022.

01.04.2022.

14.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

Subota

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

09.30-11.00

09.00-10.30

08.00-11.00

08.00-10.15

08.00-10.15

08.00-10.15

08.00-10.15

08.00-11.00

Kabinet informatike

Baze podataka*  Vježbe

Prof dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

24.02.2022.

10.03.2022.

07.04.2022.

21.04.2022.

05.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

04.06.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Subota

 

17.15-18.00

18.15-19.00

16.15.-17.00

17.15-18.00

18.15.19.00

16.15-17.00

12.00-15.00

11.00-14.45

11.00-14.45

10.00-13.45

10.00-13.45

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža  Vježbe

 

 

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

.

 

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

23.02.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

20.04.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

02.06.2022.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

 

 

 

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

13.00-15.00

11.00-15.45

11.00-15.45

11.00-15.45

11.00-15.45

 

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

12.03.2022.

23.04.2022.

30.05.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

Subota

10.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Vježbe

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

15.15-16.45

Kabinet informatike

Aplikativni softver* Vježbe

 

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*  Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

28.02.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

.

Ponedjeljak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-11.30

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*  Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti