Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

.

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta(Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* (Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  (Predavanje)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  (Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Sociologija*

(Predavanje)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija *

(Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  (Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Menadžment 

(Predavanje)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Statističke metode

(Predavanje)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet br. VII

Statističke metode

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

(Predavanje)

Prof.dr Mladen Dobrić

30.03.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  (Vježbe)

Prof.dr Mladen Dobrić

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.03.2024.

27.03.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-14.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

(Vježbe)

Prof.dr Miodrag Tojagić

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Petak

Subota

12.00-14.00

09.00-11.00

09.00-11.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

(Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

Kabinet br. V

Osnovi logistike* 

(Vježbe)

Prof.dr Zlatko Kovačević

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

09.00-09.45

09.00-09.45

09.00-09.45

13.00-13.45

09.00-09.45

09.00-09.45

Kabinet muzike

Osnovi drumskih saobraćajnica* (Predavanje)

Prof.dr Mladen Dobrić

30.03.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  (Vježbe)

Prof.dr Mladen Dobrić

25.05.2024.

01.06.2024.

Subota

Subota

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Saobraćajna psihologija*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

(Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja (Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet br. VI

Analiza bezbjednosti saobraćaja  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

(Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja 

(Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.03.2024.

27.03.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

(Vježbe)

Prof.dr Miodrag Tojagić

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Petak

Subota

14.00-16.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet br. VI

Bezbjednost saobraćaja – kampanje (Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

11.05.2024.

Subota

13.00-13.45

13.00-13.45

10.00-11.30

11.30-13.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje (Vježbe)

Prof.dr Zijad Jagodić

20.05.2024.

25.05.2024.

Ponedjeljak

Subota

11.00-16.00

11.00-16.00

Kabinet br. VIII

Prevencija saobraćajnih nezgoda (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.03.2024.

27.03.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

(Vježbe)

Prof.dr Miodrag Tojagić

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Petak

Subota

16.00-18.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

(Predavanje)

Prof.dr Adis Rahamnović

09.03.2024.

06.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30

13.00-14.30

12.00-13.30

Kabinet br. VI

Baze podataka* 

(Vježbe)

Prof. dr Adis Rahmanović

25.05.2024.

28.05.2024.

Subota

Utorak

09.00-11.15

09.00-11.15

Kabinet geodezije

Kvalitet usluga u saobraćaju* (Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

Kabinet br. V

Kvalitet usluga u saobraćaju* 

Vježbe

Prof.dr Zlatko Kovačević

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

09.45-10.30

09.45-10.30

09.45-10.30

13.45-14.30

09.45-10-30

09.45-10.30

Kabinet muzike

Saobraćaj i životna sredina* (Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet br. VI

Saobraćaj i životna sredina*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda (Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda (Vježbe)

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju (Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju (Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

(Predavanje)

Prof.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*  (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistem*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver* 

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo*

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*

(Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet