Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

.

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta(Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

(Vježbe)

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* (Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  (Predavanje)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  (Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Sociologija*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija *

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  (Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

12.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Menadžment 

(Predavanje)

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

09.01.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II 

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Statističke metode

(Predavanje)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

(Predavanje)

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

(Predavanje)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica* (Predavanje)

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*

(Predavanje)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2023.

07.10.2023.

10.10.2023.

Petak

Subota

Utorak

13.30-15.00

14.00-16.00

13.30-15.00

Kabinet br. VI

Saobraćajna psihologija*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

(Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet saobraćaja

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja (Predavanje)

Doc.dr Zlatko Kovačević

26.10.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

17.30-19.00

17.30-19.00

16.45-17.30

Kabinet br. VI

Analiza bezbjednosti saobraćaja  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

(Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

Subota

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja 

(Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje (Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje (Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

(Predavanje)

Prof.dr Adis Rahamnović

 

 

 

Kabinet informatike

Baze podataka* 

(Vježbe)

Prof. dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju* (Predavanje)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Kvalitet usluga u saobraćaju* 

Vježbe

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina* (Predavanje)

Doc.dr Zlatko Kovačević

26.10.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-16.45

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

Kabinet br. VI

Saobraćaj i životna sredina*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda (Predavanje)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda (Vježbe)

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju (Predavanje)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju (Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

(Predavanje)

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*  (Predavanje)

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistem*  (Vježbe)

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Aplikativni softver* 

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Saobraćajno pravo*

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*

(Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet