Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br.VI

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

Vježbe

 

 

 

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* 

Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije* 

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija *

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

 

 

 

 

Menadžment 

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment 

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota/

Utorak

10.00-12.00/

09.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota/

Petak

11.00-12.00/

17.30-19.00

Kabinet br. VI

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Ponedjeljak/

Srijeda

14.00-16.00/

16.00-16.45

Kabinet br. IV

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Srijeda

16.45-19.00

Kabinet br. IV

Bezbjednost u saobraćaju Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Srijeda

12.00-14.00

Kabinet muzike

Bezbjednost u saobraćaju

Vježbe

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ponedjeljak

16.00-18.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Četvrtak

16.00-17.00

Kabinet br. II

Osnovi logistike* 

Vježbe

Doc. dr Zlatko Kovačević

Utorak

16.00-17.30

Kabinet br. II

Osnovi drumskih saobraćajnica* Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Ponedjeljak

12.00-14.00

Kabinet br. IV

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

Prof.dr Mladen Dobrić

Utorak

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Saobraćajna psihologija*

Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja  Vježbe

 

 

 

 

Motorna vozila 

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Vježbe

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

Vježbe

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Vježbe

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Vježbe

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

 

 

Kabinet informatike

Baze podataka* 

Vježbe

Prof. dr Adis Rahmanović

 

 

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju* Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Kvalitet usluga u saobraćaju* 

Vježbe

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*  Vježbe

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem 

Vježbe

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda Vježbe

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Vježbe

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Četvrtak

18.00-18.45

Kabinet br. II

Prevoz opasnog tereta 

Vježbe

Doc.dr Zlatko Kovačević

Utorak

16.00-17.30

Kabinet br. II

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Srijeda

14.00-16.00

Kabinet muzike

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Vježbe

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ponedjeljak

17.30-19.00

Kabinet muzike

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem* 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistem* 

Vježbe

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

14.30-16.00

Kabinet br. II

Aplikativni softver* 

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

16.00-17.30

Kabinet br. II

Saobraćajno pravo*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Ponedjeljak

14.45-16.15

Kabinet br. I

Saobraćajno pravo*

Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

Ponedjeljak

16.15-17.45

Kabinet br. I

Predmet označen * je izborni predmet