Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, asistent

.

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika 

Vježbe

 

 

 

 

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Vježbe

Mr Fuad Hasanović, viši asistent

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*

Vježbe

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

27.10.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-18.00

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment 

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment 

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Statističke metode

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet informatike

Statističke metode

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike*  Vježbe

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Osnovi drumskih saobraćajnica* Predavanja

 

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

 

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Saobraćajna psihologija*

Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

13.10.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

18.15-19.00

17.30-19.00

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Vježbe

 

 

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja  Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila 

Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja 

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja 

Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Predavanja

Prof.dr Adis Rahamnović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Baze podataka* 

Vježbe

Prof. dr Adis Rahmanović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju* Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Kvalitet usluga u saobraćaju* 

Vježbe

Doc.dr Zlatko Kovačević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Saobraćaj i životna sredina*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmet označen * je izborni predmet

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-15.00

13.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Upravljanje saobraćajem  Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

29.10.2022.

10.11.2022.

Subota

Subota

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta 

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

16.00-17.00

16.00-17.00

15.00-17.00

14.00-16.00

Kabinet saobraćaja

Ekspertni saobraćajni sistem* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Aplikativni softver* 

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Saobraćajno pravo*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno pravo*

Vježbe

Prof.dr Nenad Avramović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmet označen * je izborni predmet