Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

 

 

 

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

23.02.2022.

16.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-13.45

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

14.00-18.30

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

25.05.2022.

30.05.2022.

01.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.45

16.00-19.00

15.00-18.45

Kabinet  II

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

15.03.2022.

29.03.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

 

 

 

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-12.45

12.00-12.45

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-12.30

08.00-11.45

Kabinet br. III

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Vježbe

Mr Seid Šehanović

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

08.03.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

03.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Petak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

18.00-19.00

14.00-19.00

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti  Vježbe

 

 

 

 

 

 

Mr Seid Šehanović

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.06.2022.

 

Petak

 

16.00-18.15

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

Srijeda

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-16.45

Kabinet informatike

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

08.03.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

 

 

 

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-13.00

 

 

 

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Mr Seid Šehanović

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

16.00-17.30

Kabinet II

Urbanističko i prostorno planiranje Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

08.03.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

03.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

13.00-18.00

Kabinet br. II

 

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

15.00-16.30

Kabinet br. IV

Otpornost materijala Predavanja

Doc. dr Goran Pejičić

16.03.2022.

13.04.2022.

11.05.2022.

14.05.2022.

16.05.2022.

21.05.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Subota

Srijeda

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

10.00-13.00

10.00-13.00

13.00-15.00

10.00-13.00

Kabinet br XII

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohodarević

07.04.2022.

28.04.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

14.00-16.15

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)*

Asim Bojić, vss

 

 

 

Sudnica

 

 

Građevinski materijali* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

23.02.2022.

23.03.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

Srijeda

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

08.00-11.00

Kabinet br. II

 

 

Građevinski materijali*

Vježbe

Mr Muhamed Čohodarević

07.04.2022.

28.04.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

16.30-18.45

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Principi konstruisanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

.

.

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Projektovanje – javni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

15.03.2022.

29.03.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

 

 

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

13.30-14.15

13.30-14.15

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.45

12.30-14.00

Kabinet br. III

 

 

 

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

Petak

16.30-18.00

Kabinet br. IV

 

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.03.2022.

26.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

Subota

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-17.00

Kabinet br. II

 

 

 

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

09.05.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

15.00-17.15

09.00-12.00

Kabinet br. II

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

10.03.2022.

24.03.2022.

07.04.2022.

21.04.2022.

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-17.15

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

15.03.2022.

29.03.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

15.45-16.30

15.45-16.30

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

14.15-16.30

14.15-16.30

14.15-16.30

Kabinet br. V

 

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

 

Mr Muhamed Čohadarević

01.04.2022.

15.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

Petak

 

14.00-16.15

 

Kabinet br V

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Organizacija građenja*  Vježbe

 

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Kabinet saobraćaja

Zaštita i revitalizacija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Savremena arhitektura(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br.V

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

Projektovanje – privredni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

15.03.2022.

29.03.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

12.45-13.30

12.45-13.30

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

Kabinet br. III

 

 

Projektovanje – privredni objekti  Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

 

Četvrtak

 

 

 

14.00-16.15

 

 

Kabinet br. IV

Menadžment tehnologija građenja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.03.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00

10.00-13.00

09.00-14.00

09.00-13.00

Kabinet br. II

 

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

 

Četvrtak

 

 

 

16.30-18.45

 

 

Kabinet IV

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

.

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst* Vježbe

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Vježbe

 

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

23.02.2022.

23.03.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

18.05.2022.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-16.00

08.00-11.00

Kabinet br XII

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova*  Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

Srijeda

17.30-19.00

Kabinet II

Predmeti označeni * su izborni predmeti