Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, asistent

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, asistent

 

Uvod u arhitekturu

Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Uvod u arhitekturu

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Vježbe

 

Mr Seid Šehanović

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet II

Likovne forme*

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

Osnovi informatike*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet informatike

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Predavanja

Prof. dr Sead Rešić

Prof.dr Branko Sarić

12.10.2022.

09.11.2022.

21.12.2022.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. I

Matematika III

Vježbe

Senad Hodžić, asistent

 

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

 

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet VI

Elementi projektovanja

Predavanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

26.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

23.12.2022.

Srijeda

Subota

Subota

Petak

Petak

Patak

14.00-14.45

13.00-14.00

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. III

Elementi projektovanja

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Pradavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Kabinet II

Urbanističko i prostorno planiranje Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

Kabinet br. IV

Otpornost materijala

Predavanja

Doc. dr Goran Pejičić

Kabinet br XII

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet II

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

15.10.2022.

29.10.2022.

Subota

09.00-11.30

09.00-11.30

Sudnica

Građansko pravo*

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

19.10.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Srijeda

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Sudnica

Građevinski materijali*

Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. II

Građevinski materijali*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

15.10.2022.

03.11.2022.

19.11.2022.

Subota

Četvrtak

Subota

12.00-14.00

12.00-14.00

09.00-11.00

Kabinet br. II

Statika konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Predavanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

26.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

23.12.2022.

Srijeda

Subota

Subota

Petak

Petak

Patak

14.45-15.30

14.00-15.00

14.00-15.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. III

Projektovanje – porodično stanovanje

Vježbe

 

 

 

 

 

Principi konstruisanja

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2022.

15.11.2022.

13.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. V

Principi konstruisanja

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

Kabinet br. IV

Osnovi fundiranja

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. V

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br V

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

25.10.2022.

15.11.2022.

Utorak

16.00-18.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. V

Organizacija građenja* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet II

Zaštita i revitalizacija* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Predavanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

26.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

23.12.2022.

Srijeda

Subota

Subota

Petak

Petak

Patak

15.30-16.15

11.00-12.00

11.00-12.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. III

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Vježbe

 

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

15.11.2022.

13.12.2022.

 

Utorak

 

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

Kabinet br. V

Drvene i zidane konstrukcije

Vježbe

 

 

 

 

 

Savremena arhitektura

Predavanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

26.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

23.12.2022.

Srijeda

Subota

Subota

Petak

Petak

Patak

16.15-17.00

12.00-13.00

12.00-13.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. III

Savremena arhitektura

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti 

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IV

Menadžment tehnologija građenja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja 

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

 

 

 

Kabinet IV

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst* 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst*

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva* 

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br.III

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Vježbe

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br XII

Mjerenje i vrednovanje radova* 

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet II

Predmeti označeni * su izborni predmeti