Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

(Predavanje)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

(Predavanje)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika II

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. VI

Uvod u arhitekturu

(Vježbe)

Mr Seid Šehanović

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

(Predavanje)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti 

(Vježbe)

Mr Seid Šehanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. VI

Likovne forme*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi informatike*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Sociologija*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija *

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

(Predavanje)

Prof. dr Sead Rešić

11.10.2023.

08.11.2023.

20.12.2023.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IX

Matematika III

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

 

Kabinet VI

Elementi projektovanja

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

03.11.2023.

15.11.2023.

24.11.2023.

06.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

14.15-15.00

Kabinet br. IV

Elementi projektovanja 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

(Predavanje)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

 

 

Kabinet II

Urbanističko i prostorno planiranje (Predavanje)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

 

 

 

Kabinet br. IV

Otpornost materijala

(Predavanje)

Prof. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br XII

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

30.10.2023.

03.11.2023.

15.11.2023.

24.11.2023.

06.12.2023.

15.12.2023.

Ponedjeljak

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

12.00-12.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

Kabinet br. IV

Grafičke i vizuelne komunikacije*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

18.11.2023.

Subota

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

Sudnica

Građansko pravo*

(Vježbe)

 

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali*

(Predavanje)

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. II

Građevinski materijali*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

(Predavanje)

Doc.dr Budimir Tojagić

28.10.2023.

02.12.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet saobraćaja

Statika konstrukcija

(Vježbe)

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

03.11.2023.

15.11.2023.

24.11.2023.

06.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

Kabinet br. IV

Projektovanje – porodično stanovanje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Principi konstruisanja

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

17.10.2023.

31.10.2023.

16.11.2023.

06.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Utorak

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Principi konstruisanja

(Vježbe)

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

(Predavanje)                 

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. III

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi fundiranja

(Predavanje)

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

(Predavanje)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

Kabinet br. V

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

 

 

 

Kabinet br V

Organizacija građenja*  (Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

17.10.2023.

31.10.2023.

16.11.2023.

06.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Utorak

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

Kabinet br. VII

Organizacija građenja* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  (Predavanje)

Prof.dr Almir Šabović

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

01.12.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

11.00-11.45

12.30-13.15

11.00-11.45

11.00-12.30

12.30-13.15

Kabinet br. VIII

Zaštita i revitalizacija* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

03.11.2023.

15.11.2023.

24.11.2023.

06.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

Kabinet br. IV

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Vježbe)

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

(Predavanje)

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

17.10.2023.

31.10.2023.

16.11.2023.

06.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Utorak

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

Kabinet br. VII

Drvene i zidane konstrukcije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Savremena arhitektura

(Predavanje)

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

03.11.2023.

15.11.2023.

24.11.2023.

06.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

12.45-13.30

12.45-13.30

12.45-13.30

12.45-13.30

12.45-13.30

12.45-13.30

Kabinet br. IV

Savremena arhitektura

(Vježbe)

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

(Predavanje)                   

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti 

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IV

Menadžment tehnologija građenja (Predavanje)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

 

 

 

Kabinet IV

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst* 

(Predavanje)

Prof.dr Dragica Arnautović-Aksić

30.10.2023.

03.11.2023.

15.11.2023.

24.11.2023.

06.12.2023.

15.12.2023.

Ponedjeljak

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

13.30-14.15

16.30-17.15

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

Kabinet br. IV

Projektovanje – urbani kontekst*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva* 

(Predavanje)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*  (Vježbe)

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* (Predavanje)

Prof.dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br XII

Mjerenje i vrednovanje radova* 

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

 

 

Kabinet II

Predmeti označeni * su izborni predmeti