Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br.VI

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Predavanja

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Predavanja

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

Kabinet br. III

Uvod u arhitekturu

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Vježbe

Mr Seid Šehanović

 

 

 

IZBORNI PREDMET

Likovne forme*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

Likovne forme*

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija *

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Matematika III

Predavanja

Prof. dr Sead Rešić

 

 

Kabinet br. XII

Matematika III

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Kabinet br. VI

Elementi projektovanja

Predavanja

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

Kabinet br. III

Elementi projektovanja 

Vježbe

 

 

 

 

Engleski jezik II

Pradavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Ponedjeljak/

Srijeda

10.00-11.00/

16.00-17.30

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Mr Seid Šehanović

Petak

16.00-19.00

Kabinet II

Urbanističko i prostorno planiranje Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Ponedjeljak/

Srijeda

11.00-12.00/

17.30-19.00

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. IV

Otpornost materijala

Predavanja

Doc. dr Milorad Živković

Petak

14.00-15.30

Kabinet br. II

Otpornost materijala

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Subota

15.30-17.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Vježbe

 

 

 

 

Građansko pravo*

Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

Sudnica

Građansko pravo*

Vježbe

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali*

Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

Petak/

Ponedjeljak

17.45-18.30/

17.45-18.30

Kabinet br. II

Građevinski materijali*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Utorak

16.00-18.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Kabinet br. II

Statika konstrukcija

Vježbe

 

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Predavanja

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

 

Kabinet br. III

Projektovanje – porodično stanovanje

Vježbe

 

 

 

 

Principi konstruisanja

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Vježbe

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

Projektovanje – javni objekti

Predavanja    

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

Petak/

Srijeda

13.15-14.00/

12.30-17.30

Kabinet br. II

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

Srijeda

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Osnovi fundiranja

Predavanja

Doc.dr Almir Šabović

Petak/

Ponedjeljak

17.00-17.45/

17.00-18.30

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Subota

16.00-17.30

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Četvrtak

15.00-17.00

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

Četvrtak

17.00-19.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Utorak

16.00-18.00

Kabinet br. III

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

Mr Muhamed Čohadarević, viši asistent

Subota

17.30-19.00

Kabinet br V

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

Kabinet br. V

Organizacija građenja* 

Vježbe

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br.II

Zaštita i revitalizacija* 

Vježbe

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Predavanja

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

 

Kabinet br. III

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Vježbe

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Vježbe

 

 

 

 

Savremena arhitektura

Predavanja

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

Kabinet br. III

Savremena arhitektura

Vježbe

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Predavanja     

Doc.dr Dragica Arnautović- Aksić

Petak/

Srijeda

12.30-13.15/

17.30-18.15

Kabinet br. II

Projektovanje – privredni objekti 

Vježbe

Mr Slobodan Bulatović

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Menadžment tehnologija građenja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Subota

10.00-12.00

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

Mr Slobodan Bulatović, ass

Petak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Stručna praksa

Dekan tehničkog fakulteta

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst* 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst*

Vježbe

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva* 

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Vježbe

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* Predavanja

Doc.dr Milorad Živković

Petak

15.30-17.00

Kabinet br. II

Mjerenje i vrednovanje radova*   Vježbe

Mr Seid Šehanović

Ponedjeljak

16.00-17.30

Kabinet II

Predmeti označeni * su izborni predmeti