Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

 

03.11.2021.

22.11.2021.

01.12.2021.

06.12.2021.

08.12.2021.

13.12.2021.

15.12.2021.

20.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

 

 

 

 

 

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-15.00

11.00-16.00

10.00-15.00

11.00-16.00

10.00-15.00

13.00-18.00

10.00-15.00

13.00-18.00

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

07.12.2021.

08.12.2021.

14.12.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

 

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-19.00

16.00-19.00

13.00-18.45

16.00-19.00

13.00-18.45

13.00-18.45

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

 

 

25.10.2021.

04.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

16.12.2021.

17.12.2021.

23.12.2021.

24.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

 

 

 

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

 

 

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.45

15.00-18.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

Uvod u arhitekturu Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Uvod u arhitekturu

Vježbe

Prof. dr Ivan Hegediš

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti  Vježbe

 

Prof.dr Nusret Mujagić

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

06.10.2021.

08.10.2021.

13.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

22.11.2021.

08.12.2021.

22.12.2021.

23.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

 

 

10.00-15.00

08.00-13.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-15.00

08.00-13.00

10.00-14.00

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

 

 

13.10.2021.

03.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

 

 

Srijeda

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

05.11.2021.

19.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

17.12.2021.

24.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Petak

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

10.00-14.00

10.00-14.00

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

11.00-15.00

13.00-17.00

13.00-17.00

12.00-17.00

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Urbanističko i prostorno planiranje Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

13.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

22.11.2021.

08.12.2021.

22.12.2021.

24.12.2021.

29.12.2021.

31.12.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

09.00-12.00

08.00-11.00

11.00-14.00

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

16.10.2021.

30.10.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

27.11.2021.

 

Subota

 

10.00-13.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-11.30

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)*

Asim Bojić, vss

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet br. II

Građevinski materijali*

Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

01.12.2021.

02.12.2021.

10.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

21.12.2021.

31.12.2021.

 

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Subota

Utorak

Petak

11.00-13.00

09.00-11.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

09.00-11.00

08.00-12.00

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

 

 

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda

 

 

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

13.00-17.00

Kabinet br. III

Principi konstruisanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

 

 

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30.17.15

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

 

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Prof.dr Ivan Hegediš

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Tehnička mehanika

Vježbe

Doc.dr Enes Mujić

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

 

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

 

 

 

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16,30

15.45-16.30

15.45-16.30

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

 

 

 

Kabinet br. V

Organizacija građenja*  Vježbe

 

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

13.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

22.11.2021.

08.12.2021.

22.12.2021.

23.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

10.00-13.00

11.00-14.00

10.00-13.00

Kabinet saobraćaja

Zaštita i revitalizacija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

 

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

10.00-14.00

 

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

 

 

 

 

 

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

 

 

 

 

Kabinet br. V

Savremena arhitektura(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

26.10.2021.

09.11.2021

16.11.2021.

22.11.2021.

30.11.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

 

13.10.2021.

27.10.2021.

10.11.2021.

22.11.2021.

08.12.2021.

22.12.2021.

24.12.2021.

29.12.2021.

31.12.2021.

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

 

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

12.00-15.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Vježbe

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet br. II

Mjerenje i vrednovanje radova*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti