Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

 

 

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

.

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Savremena politička teorija

 

 

 

Sudnica

Uporedna politika

 

 

 

Sudnica

Geopolitika 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Političke partije

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

 

 

 

Sudnica

II SEMESTAR

Izborni sistemi

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

.

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

.

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Javno mnjenje

 

 

 

Sudnica

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Političko ponašanje

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti