Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Uvod u političke nauke Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u pravo Predavanja

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Uvod u pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

 

Sudnica

Istorija političkih teorija Vježbe

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

 

Sudnica

Uvod u filozofiju Vježbe

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici Predavanja

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

B/H/S jezici Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Politička sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Ustavno pravo Predavanja

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Ustavno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Savremena politička teorija Vježbe

 

 

 

 

 

Uporedna politika Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Uporedna politika Vježbe

 

 

 

 

 

Geopolitika  Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Geopolitika Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike* Vježbe

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr. Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Politička antropologija Vježbe

 

 

 

 

 

Političke partije Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Političke partije  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi Predavanja

Doc.dr Izudin Šarić

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

 

Izborni sistemi Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi Predavanja

Prof.dr Miroslav Baljak

24.06.2021.

13.07.2021.

Četvrtak

Utorak

17.00h

17.00h

 

Žurnalistika i komunikologija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Žurnalistika i komunikologija Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

12.00

12.00

 

Marketing* Vježbe

 

 

 

 

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021

PETAK

PETAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija religije* Predavanja

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Sociologija religije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Međunarodno javno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Javno mnjenje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Javno mnjenje Vježbe

 

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

 

 

 

 

Kabinet br. I

Politički marketing Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Političko ponašanje Vježbe

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava* Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

 

Lokalna samouprava* Vježbe

 

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945* Predavanja

Prof.dr Edin Ramić

18.06.2021.

05.07.2021.

 

PETAK

PONEDJELJAK

15.00

17.00

 

Svjetska istorija poslije 1945* Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Politička kultura* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Politička kultura* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti