Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

14.04.2021.god.

Srijeda

14:30 h

Kabinet br.IV

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

 

 

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

14.04.2021.god.

Srijeda

14:30 h

Kabinet br.IV

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr. Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Veliki Amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

 

 

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

21.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. XI

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. XI

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti