Fakultet zdravstvenih nauka

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program: Sestrinstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija sestrinske struke

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Upravljanje kliničkim odjelom*

 

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Kako saopštiti lošu vijest*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program: Fizioterapija i radna terapija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Mithat Tabaković

 

 

 

Sudnica

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Doc.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Rana rehabilitacija

Prof.dr. Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet fizioterapije

Fizioterapija procjena

Prof.dr. Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Kabinet fizioterapije

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

 

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Fizička invalidnost i porodica*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Studijski program: Sanitarni inžinjering

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Mithat Tabaković

 

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Doc.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Ekologija

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom*

Prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Međudržavna zaštita voda*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Radiologija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Doc.dr. Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

Kabinet br. XII

Radiološka farmakologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

 

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Nuspojave radioterapije*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Sportski trener

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Kondicijska priprema u sportu

Akademik prof. dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Biološko-medicinski aspekti sporta

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Kineziološke transformacije

Akademik prof. dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Organizacija i upravljanje u sportu* 

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Metodika sportske grane* (

 

 

 

 

 

Planiranje i programiranje u sportu* 

 

 

 

 

 

Liderstvo u sportu* 

Akademik prof. dr Branimir Mikić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Menadžment u sportu

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

16.04.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. IX

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Biološko-medicinski aspekti sporta

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Kineziološke transformacije

Akademik prof. dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Amaterski i profesionalni sport*

Organizacija i upravljanje u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Planiranje i programiranje u sportu*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti