Fakultet zdravstvenih nauka

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program: Sestrinstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Organizacija sestrinske struke

Prof.dr Mithat Tabaković

.

 

II SEMESTAR

Upravljanje kliničkim odjelom*

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Kako saopštiti lošu vijest*

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program: Fizioterapija i radna terapija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

.

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof.dr. Sanda Pribić

 

Rana rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

Fizioterapija procjena

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Fizička invalidnost i porodica*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program: Sanitarni inžinjering

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof.dr. Sanda Pribić

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr. Almir Šabović

 

Ekologija

Prof.dr. Almir Šabović

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Prof.dr. Almir Šabović

 

Međudržavna zaštita voda* (

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Radiologija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

Radiološka farmakologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmanjić

.

Kabinet br. XI

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

 

 

 

 

 

Nuspojave radioterapije*

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Sportski trener

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Kondicijska priprema u sportu

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Kabinet muzike

Biološko-medicinski aspekti sporta

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

Kineziološke transformacije

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Organizacija i upravljanje u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Metodika sportske grane*

 

 

 

 

 

Planiranje i programiranje u sportu*

 

 

 

 

 

Liderstvo u sportu*

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Menadžment u sportu

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Menadžment ljudskih resursa (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Biološko-medicinski aspekti sporta (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

.

 

 

 

Kineziološke transformacije (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Amaterski i profesionalni sport* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Organizacija i upravljanje u sportu* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Planiranje i programiranje u sportu* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti