Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

B/H/S jezici (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Veliki amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I (Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

12.06.2021.

09.07.2021.

SUBOTA

PETAK

16.00

16.00

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. IX

Higijena* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. X

Književnost (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. I

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

 

Kabinet br. X

Metodika B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

16.06.2021.

02.07.2021.

SRIJEDA                 PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

 

Kabinet br. 10

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

15.06.2021.

01.07.2021.

UTORAK

UTORAK

 

12.00

12.00

 

Kabinet br. VI

Kineziologija* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

12.06.2021.

09.07.2021.

SUBOTA

PETAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

25.06.2021.

17.07.2021.

PETAK

SUBOTA

14.00

11.00

Kabinet br. V

Metodika razvoja govora(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

10.07.2021.

24.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

25.06.2021.

17.07.2021.

PETAK

SUBOTA

14.00

11.00

Kabinet br. VI

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Metodička praksa

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet br. I

Razvojna psihologija* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

12.06.2021.

09.07.2021.

SUBOTA

PETAK

16.00

16.00

 

Scenska umjetnost*(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti