Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

17.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

11.06.2022.

04.07.2022.

Subota

Ponedjeljak

11.00

16.30

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

17.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

17.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

08.06.2022.

20.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

18.06.2022.

Subota

10.00

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

17.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

Prof.dr Sead Rešić

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

17.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

17.00

17.00

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

10.06.2022.

05.07.2022.

 

Petak

Utorak

 

11.00

11.00

 

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

17.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

17.00

17.00

 

Kabinet br. 10

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

17.06.2022.

05.07.2022.

Petak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

11.06.2022.

04.07.2022.

Subota

Ponedjeljak

11.00

16.30

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

11.06.2022

Subota

10.30

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

11.06.2022.

23.07.2022.

 

Subota

Subota

 

15.00

15.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

11.06.2022.

04.07.2022.

Subota

Ponedjeljak

11.00

16.30

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

11.06.2022.

04.07.2022.

Subota

Ponedjeljak

11.00

16.30

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

 

17.06.2022.

08.07.2022.

 

Petak

Petak

 

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti