Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. II

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Vokalno – instrumentalna nastava

Dr. Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Opšta lingvistika*

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. I

Didaktika

Prof.dr Kojo Simić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Izet Beširović

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

10.00

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.00

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Izet Beširović

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Izet Beširović

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

14.00

14.00

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Izet Beširović

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

15.00

15.00

Kabinet br. II

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

12.06.2023.

01.07.2023.

Ponedjeljak

Subota

14.30

09.30

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

12.06.2023.

01.07.2023.

Ponedjeljak

Subota

14.00

09.00

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti