Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

15.10.2022.

Subota

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

05.10.2022.

Srijeda

17.30

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

Prof.dr Sead Rešić

12.10.2022.

Srijeda

14.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

 

Kabinet br. 10

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2022.

Utorak

12.30

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

07.10.2022.

Petak

13.30

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

07.10.2022.

Petak

13.30

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2022.

Četvrtak

16.45

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

 

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

14.10.2022.

Petak

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti