Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. V

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Vokalno – instrumentalna nastava

Dr. Anđelka Kovač

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Opšta lingvistika*

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

Mali amfiteatar

Filmska i TV kultura*

Dr. Anđelka Kovać

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Književnost za djecu

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. V

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. IX

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. IV

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. IV

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. IX

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

14.30

11.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet br. VIII

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet br. IX

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti