Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. VI

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porordična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

 

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

 

 

 

 

 

Kineziologija*

Prof.dr Branimir Mikić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

24.04.2021.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. XII

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

05.05.2021.god.

Subota

16:00 h

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

24.04.2021.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. XII

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti