Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

23.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Kojo Simić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

17.30

17.30

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Sead Rešić

25.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. 10

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

17.01.2023.

03.02.2023.

Utorak

Petak

17.00

17.00

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

16.01.2023.

03.02.2023.

Ponedjeljak

Petak

14.00

14.30

Kabinet br. III

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

21.01.2023.

Subota

15.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br.

III

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

17.01.2023.

03.02.2023.

Utorak

Petak

17.00

17.00

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti