Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. II

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. XII

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Vokalno – instrumentalna nastava

Dr. Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Opšta lingvistika*

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Didaktika

Prof.dr Kojo Simić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Izet Beširović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

11.00

Kabinet br. VI

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IV

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. VI

Književnost za djecu

Doc.dr Izet Beširović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

11.00

Kabinet br. II

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Sead Rešić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. IX

VI SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Izet Beširović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

11.00

Kabinet br. IX

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

13.30

12.30

Kabinet br. IV

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Izet Beširović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

11.00

Kabinet br. IX

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

07.10.2023.

26.10.2023.

Subota

Četvrtak

10.30

17.00

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

14.10.2023.

Subota

15.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

07.10.2023.

26.10.2023.

Subota

Četvrtak

10.30

17.00

Kabinet br.

IX

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti