Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučićević

12.06.2021                               SUBOTA                                  10.00

03.07.2021                               SUBOTA                                  10.00

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

10.00

10.00

 

Kabinet br. IV

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

09.00

09.00

 

Marketing

 

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

14.00

14.00

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.                                UTORAK                         09.00

13.07.2021.                                UTORAK                         09.00

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Čejvanović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

18.15

Kabinet br. IV

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.                               UTORAK                          16.00

06.07.2021.                               UTORAK                          16.00

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

 

10.00

10.00

 

Kabinet br. IV

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021

23.06.2021

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr. Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

 

Industrijska ekologija

Prof.dr. Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

 

Turistička politika i razvoj

Doc.dr Jusuf Omerović

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

11.00

11.00

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

 

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

09.06.2021.

25.06.2021.

SRIJEDA

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. IV

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Prof.dr Izet Banda

 

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Lidija Vučićević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

 

 

 

 

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu*

 

 

 

 

 

Globalni turizam*

Doc.dr. Jusuf Omerović

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

11.00

11.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti