Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

 

Studijski program : Inženjerska informatika

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Projektovanje računarskih mreža

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

II SEMESTAR

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Programski jezici*

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Telekomunikacije*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika*

Prof. dr. Sead Rešić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

Studijski program : Građevinarstvo

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Menadžment tehnologija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Konstrukcije

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi*

 

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija*

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

                                                                                                                                             Studijski program : Geodezija

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Geodetski premjer

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Web GIS

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

II SEMESTAR

Elektronika u geodeziji*

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

Mali amfiteatar

Digitalna kartografija*

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

Mali amfiteatar

Organizacija geodetskih radova*

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Globalna geodezija*

Prof.dr. Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

Studijski program : Arhitektura

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. VI

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. VI

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Funkcija arhitekture i urbanizma*

 

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Istorija i teorija arhitekture*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

Studijski program : Saobraćaj

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila

Doc.dr. Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

II SEMESTAR

Tehnologija špedicije*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Međunarodni saobraćaj*

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Skladištenje podataka*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju*

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti