Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

05.07.2022.

Srijeda

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2022.

12.07.2022.

Petak

Utorak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.06.2022.praktični

15.06.2022.usmeni

06.07.2022.praktični

13.07.2022.usmeni

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

13.00

13.00

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

24.06.2022

Petak

15.00

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

14.07.2022.

28.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. XI

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

27.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali Amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

16.06.2022.

11.07.2022.

Četvrtak

Ponedjeljak

09.00

17.00

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

14.00

14.00

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

14.06.2022.

08.07.2022.

Utorak

Petak

10.30

10.30

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

13.06.2022.

07.07.2022.

Ponedjeljak

Četvrtak

10.30

10.30

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.06.2022.praktični

15.06.2022.usmeni

06.07.2022.praktični

13.07.2022.usmeni

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

13.00

13.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Dobrila Regoje

13.06.2022.

27.07.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.06.2022.praktični

15.06.2022.usmeni

06.07.2022.praktični

13.07.2022.usmeni

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

13.00

13.00

Kabinet br. V

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

16.06.2022.

Četvrtak

11.00

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

27.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

15.00

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

17.06.2022.

12.07.2022.

Petak

Utorak

09.00

15.00

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br XI

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

27.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

15.00

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Selma Porović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

14.00

14.00

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

14.06.2022.

08.07.2022.

Utorak

Petak

08.30

08.30

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

 

Sudska medicina

 

Mr Emir Alić

 

24.06.2022.

 

Petak

 

09.00

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

15.06.2022.

11.07.2022.

Srijeda

Ponedjeljak

09.00

15.00

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. X

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

10.06.2022.

01.07.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Selma Porović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

14.00

14.00

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

13.06.2022.

07.07.2022.

Ponedjeljak

Četvrtak

08.30

08.30

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

24.06.2022.

 

Petak

 

09.00

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

 

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

Kabinet br. V

Restaurativna stomatologija u praksi

 

Doc.dr Mirjana

Duspara

 

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

Kabinet stomatologije

Predmeti označeni * su izborni predmeti