Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

10.00

10.00

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

14.06.2021.

23.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Histologija i embriologija  (Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode* (Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

29.06.2021.

13.07.2021.

 

UTORAK

UTORAK

 

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

 

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

23.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SUBOTA

09.00

09.00

Kabinet br. V

Uvod u dentalnu medicinu (Vježbe)

Doc.dr Selma Porović

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

10.06.2021.

24.06.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet IX

Interna medicina (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo* (Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

01.07.2021.

15.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

15.00

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

17.06.2021.

22.07.2021.

 

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

12.00

12.00

 

Kabinet muzike

Dentalna radiologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

29.06.2021.

13.07.2021.

 

UTORAK

UTORAK

 

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Imunologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

 

18.06.2021.

13.07.2021.

 

PETAK

UTORAK

09.00

09.00

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija  (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

22.06.2021

07.07.2021

UTORAK

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet muzike

Otorinolaringologija  (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet stomatologije

Gnatologija (Vježbe)

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

23.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SUBOTA

10.30

10.30

Kabinet br. V

Ginekologija i porodništvo (Vježbe)

 

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Dr. Edin Kaletović

21.06.2021.

14.07.2021.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

16.00

09.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I (VJEŽBE)

Dr. Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Dr. Edin Kaletović

19.06.2021.

13.07.2021.

SUBOTA

UTORAK

10.00

13.00

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika (VJEŽBE)

Dr. Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet muzike

Maksilofacijalna hirurgija (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Dr. Edin Kaletović

23.06.2021.

15.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

13.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II (VJEŽBE)

Dr. Edin Kaletović

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. V

Pacijenti rizika u stomatologiji (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

10.00

10.00

 

 

Oralna implantologija (Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

07.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

15.00

15.00

Kabinet br. V

Endodoncija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

19.06.2021.

15.07.2021.

SUBOTA

ČETVRTAK

14.00

09.00

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet br. V

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

 

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja+Vježbe)

Prof. dr. Midhat Tabaković

11.06.2021.

25.06.2021

PETAK

PETAK

10.00

10.00

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

15.06.2021.

05.07.2021.

UTORAK

PONEDJELJAK

 

10.00

16.00

 

 

Restauracijska stomatologija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

 

 

Paradontologija

Doc.dr Miljan Bajić

06.07.2021.

30.07.2021.

UTORAK

PETAK

09.00

09.00

 

Paradontologija (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

 

Dječija i preventivna stomatologija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

16.00

16.00

 

Sudska medicina (Vježbe)

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet stomatologije

Ortodoncija (VJEŽBE)

Suada Dautović, demonstrator

 

 

 

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini* (Predavanja+Vježbe)

 

 

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Okluzije*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet br. V

Prometni traumatizam*(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet stomatologije

Estetska stomatologija (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

Kabinet stomatologije

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet br. V

Fiksna protetika  (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

16.00

16.00

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet stomatologije

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

 

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

15.06.2021.

12.07.2021.

UTORAK

UTORAK

 

10.00

15.00

 

 

Protetika u praksi

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

15.06.2021.

12.07.2021.

UTORAK

UTORAK

 

10.00

15.00

 

 

Ortodoncija u praksi

Doc.dr Omer Pinjić

21.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti