Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

20.01.2023.

03.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

26.01.2023.

24.02.2023.

Četvrtak

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Doc.dr Edin Kaletović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.30

09.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.15

16.15

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2023. praktični

19.01.2023. usmeni

17.02.2023. praktični

20.02.2023. usmeni

Utorak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

16.01.2023.

02.02.2023.

Ponedjeljak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

 

 

 

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

31.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo*

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

27.01.2023.

13.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

26.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali Amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet muzike

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

 

 

 

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof.dr Dobrila Regoje

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

16.01.2023.(praktični)

06.02.2023.(praktični)

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

13.30

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

18.01.2023.

06.02.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

12.00

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Kabinet stomatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Doc. dr Edin Hrštić

17.01.2023.

01.02.2023.

Utorak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Doc. dr Edin Kaletović

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br XI

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

16.01.2023.

08.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Selma Porović

21.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Selma Porović

21.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

Sudska medicina

Mr Emir Alić

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

17.01.2023.

01.02.2023.

Utorak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Selma Porović

21.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

18.01.2023.

06.02.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

14.30

10.30

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

02.02.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana

Duspara

 

 

 

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

 

 

 

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

 

 

 

 

Kabinet stomatologije

Predmeti označeni * su izborni predmeti