Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.10.2022.

Utorak

16.00

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

15.10.2022.

Subota

16.30

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Čevtrtak

14.00

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

11.10.2022.

Utorak

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo*

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali Amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

03.10.2022.

Ponedjeljak

16.00

Kabinet muzike

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

15.10.2022.

Subota

16.30

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Dobrila Regoje

Kabinet stomatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. V

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Doc. dr Edin Hrštić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br XI

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Selma Porović

15.10.2022.

Subota

16.30

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

 

Sudska medicina

Mr Emir Alić

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Selma Porović

15.10.2022.

Subota

16.30

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. V

Restaurativna stomatologija u praksi

 

Doc.dr Mirjana

Duspara

 

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

Kabinet stomatologije

Predmeti označeni * su izborni predmeti