Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2022.praktični

 

25.01.2022. usmeni

 

17.02.2022.praktični

 

19.02.2022.usmeni

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Četvtak

 

Subota

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

 

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.01.2022.

09.02.2022.

Četvrtak

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

17.01.2022.

01.02.2022.

 

Ponedjeljak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

 

26.01.2022.

16.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

10.00

10.00

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet br. XI

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

Kabinet muzike

Gnatologija

Prof.dr Omer Pinjić

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

.

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2022.

04.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

20.01.2022.

09.02.2022.

Četvrtak

Srijeda

15.30

10.00

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

24.01.2022.

11.02.2022.

Ponedjeljak

Petak

09.00

10.00

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

.

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Doc. dr Edin Hrštić

27.01.2022.

10.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br XI

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Selma Porović

29.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

14.30

14.30

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

21.01.2022.

10.02.2022.

Petak

Četvrtak

16.00

10.00

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

Sudska medicina

 

Ortodoncija

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

 

 

14.00

13.00

Kabinet br. X

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

 

27.01.2022.

10.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Selma Porović

29.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. V

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

 

20.01.2022.

09.02.2022.

Četvrtak

Srijeda

17.00

12.00

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

31.01.2022.

Ponedjeljak

16.00

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

 

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

Kabinet br. V

Restaurativna stomatologija u praksi

 

Doc.dr Mirjana

Duspara

 

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

Prof.dr Omer

Pinjić

Kabinet stomatologije

Predmeti označeni * su izborni predmeti