Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.30

11.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

06.10.2023.

Petak

10.00

Kabinet br. VI

Medicinska terminologija

Doc.dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

13.10.2023.

28.10.2023.

Petak

Subota

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

31.10.2023.

Utorak

11.30

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br. V

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

05.10.2023.

Utorak

15.30

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet mikroskopije

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

02.10.2023.

Ponedjeljak

15.30

Mali amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Prof.dr Mirjana Duspara

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

14.30

15.00

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

Utorak

17.30

Kabinet br. IV

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

Utorak

15.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Prof. dr Albina Fazlović

04.10.2023.

Srijeda

13.30

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. IV

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

24.10.2023.

Subota

Utorak

08.30

09.30

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. IV

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

09.10.2023.

Ponedjeljak

15.30

Mali amfiteatar

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Lejla Kamerić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

Srijeda

13.30

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof.dr Dobrila Regoje

25.10.2023.

Srijeda

09.00

Kabinet br. IV

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Kabinet br. VI

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof.dr Dobrila Regoje

25.10.2023.

Srijeda

09.00

Kabinet br. IV

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Prof.dr Mirjana Duspara

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

14.30

15.00

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VII

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija*

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

24.10.2023.

Subota

Utorak

08.30

09.30

Kabinet br. VI

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Doc. dr Edin Kaletović-

12.10.2023.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. VI

Endodoncija

Prof.dr Mirjana Duspara

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

14.30

15.00

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Kabinet br. VI

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.30

10.30

Kabinet br. VII

X SEMESTAR

Sudska medicina

Mr Emir Alić

20.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

08.30

08.30

Kabinet br. IV

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Kabinet br. VII

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

12.10.2023.

Četvrtak

14.00

Mali amfiteatar

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Kabinet br. VI

Forenzička stomatologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

20.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

08.30

08.30

Kabinet br. IV

Stomatološka praksa

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Restaurativna stomatologija u praksi

Prof.dr Mirjana

Duspara

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

14.30

15.00

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Doc.dr Edin Kaletović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Kabinet br. VII

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

14.30

15.00

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti