Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

08.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Doc.dr Edin Kaletović

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.30

15.30

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

26.06.2023.

14.07.2023.

Ponedjeljak

Petak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

09.30

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.30

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mirjana Duspara

07.06.2023.

04.07.2023.

Srijeda

Utorak

16.30

16.00

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2023.

Petak

11.00

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

10.00

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo*

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

20.06.2023.

20.07.2023.

Utorak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

15.06.2023.

05.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.30

Kabinet br. XI

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

12.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

16.06.2023.

11.07.2023.

Petak

Utorak

12.00

13.00

Mali Amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

17.06.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.30

15.30

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

21.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Lejla Kamerić

07.06.2023.

07.07.2023.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

17.06.2023.

Subota

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof.dr Dobrila Regoje

09.06.2023.

19.07.2023.

Petak

Srijeda

16.00

15.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof.dr Dobrila Regoje

09.06.2023.

19.07.2023.

Petak

Srijeda

16.00

15.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II

Doc.dr Edin Kaletović

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet br. V

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

07.06.2023.

04.07.2023.

Srijeda

Utorak

15.30

15.00

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

06.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

13.30

13.30

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija*

Doc. dr Edin Hrštić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

16.06.2023.

11.07.2023.

Petak

Utorak

12.00

13.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

15.06.2023.

07.07.2023.

Četvrtak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Doc. dr Edin Kaletović

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br XI

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

07.06.2023.

04.07.2023.

Srijeda

Utorak

15.30

15.00

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Edin Kaletović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.30

16.30

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

06.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

16.30

16.30

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

Sudska medicina

Mr Emir Alić

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

06.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

15.06.2023.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. X

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Kabinet stomatologije

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.30

16.30

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana

Duspara

 

 

 

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

 

 

 

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

 

 

 

 

Kabinet stomatologije

Predmeti označeni * su izborni predmeti