Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

09.00

09.00

BKC Tuzla

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Medicinska terminologija

Doc.dr Edin Kaletović

03.06.2024.

Ponedjeljak

15.00

BKC Tuzla

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

29.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

BKC Tuzla

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

24.06.2024.

13.07.2024.

Ponedjeljak

Subota

17.30

09.00

BKC Tuzla

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

28.06.2024.

26.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

09.00

09.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

24.06.2024.

08.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

Četvrtak

10.00

BKC Tuzla

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

29.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2024.

12.07.2024.

Četvrtak

Petak

17.00

17.00

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

Četvrtak

10.00

BKC Tuzla

Uvod u dentalnu medicinu

Prof.dr Mirjana Duspara

08.07.2024.

20.07.2024.

Ponedjeljak

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Oralna medicina i oralna patologija

Doc. dr  Elvis Saletović

27.06.2024.

09.07.2024.

Četvrtak

Utorak

12.00

12.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Stomatološka propedeutika

Prof. dr Mirjana Duspara

08.07.2024.

20.07.2024.

Ponedjeljak

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

BKC Tuzla

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Denis Husić

24.06.2024.

Ponedjeljak

15.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

02.07.2024.

18.07.2024.

Utorak

Četvrtak

09.00

09.00

BKC Tuzla

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Alija Sutović

25.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

24.06.2024.

08.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Stomatološka anesteziologija

Prof.dr Dobrila Regoje

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

09.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

06.06.2024.

Četvrtak

17.00

BKC Tuzla

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

Četvrtak

10.00

BKC Tuzla

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

18.06.2024.

Utorak

16.00

BKC Tuzla

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Lejla Kamerić

19.06.2024.

02.07.2024.

Srijeda

Utorak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Interna medicina

Doc. dr Daniela Lončar

24.06.2024.

Ponedjeljak

09.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof.dr Dobrila Regoje

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

09.00

BKC Tuzla

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

03.06.2024.

Ponedjeljak

16.00

BKC Tuzla

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

09.00

09.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof.dr Dobrila Regoje

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

09.00

BKC Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

09.00

09.00

UKC Tuzla

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

BKC Tuzla

Restauracijska stomatologija

Prof.dr Mirjana Duspara

08.07.2024.

20.07.2024.

Ponedjeljak

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

04.06.2024.

Utorak

15.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija*

Doc. dr Edin Hrštić

18.06.2024.

Utorak

16.00

BKC Tuzla

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Prof. dr Fahir Baraković

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Endodoncija

Prof.dr Mirjana Duspara

08.07.2024.

20.07.2024.

Ponedjeljak

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Paradontologija

Doc. dr Edin Kaletović

06.06.2024.

Četvrtak

16.00

BKC Tuzla

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

04.06.2024.

Utorak

16.00

BKC Tuzla

X SEMESTAR

Sudska medicina

Mr Emir Alić

 

 

 

BKC Tuzla

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

18.06.2024.

Utorak

16.00

BKC Tuzla

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

05.06.2024.

Srijeda

15.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

20.06.2024.

Četvrtak

13.00

BKC Tuzla

Okluzije*

Doc. dr Edin Hrštić

18.06.2024.

Utorak

16.00

BKC Tuzla

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

04.06.2024.

Utorak

17.00

BKC Tuzla

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

06.06.2024.

Četvrtak

15.00

BKC Tuzla

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

BKC Tuzla

Urgentna stanja u stomatologiji

Doc. dr Edin Kaletović

05.06.2024.

Srijeda

16.00

BKC Tuzla

XII SEMESTAR

Primarna stomatološka zdravstvena zaštita

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Urgentna medicina

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

 

Urgentna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Dječija stomatologija (pedodoncija)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Oralna hirurgija

Doc. dr Elvis Saletović

 

 

 

 

Liječenje bolesti usta i parodoncija

Doc. dr Elvis Saletović

 

 

 

 

Stomatološka protetika

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Liječenje bolesti zuba

Prof. dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Ortodoncija

 

 

 

 

 

Osnovi ustavnog sistema BiH FBiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite u FBiH

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti