Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sporstki trener

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god

Srijeda

15:00 h

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

23.04.2021.god.

Petak

12:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Antropomotorika

 

 

 

 

 

Biomehanika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

 

 

Sport i zdravlje*

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Fitness

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Sportski trening

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

 

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

Sportski trening u izabranom sportu

Doc.dr Asim Bojić

17.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc.dr Asim Bojić

17.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

 

 

 

 

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Menadžment ljudskih resursa*

 

 

 

 

 

Pravo i sport*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

16.04.2021.god.

Petak

16:00 – 17:30 h

Kabinet br. IV

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

17.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

PR u sportu*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti