Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.10.2022.

Utorak

16.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Urgentna

medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. IX

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet muzike

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. Dr Enida Novačinović

19.10.2022.

Srijeda

15.30

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

11.10.2022.

Utorak

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

21.10.2022.

Petak

12.00

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. V

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

17.10.2022.

Ponedjeljak

12.30

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. IX

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti