Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

09.00

10.00

BKC Tuzla

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

29.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

24.06.2024.

13.07.2024.

Ponedjeljak

Subota

17.30

09.00

BKC Tuzla

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

BKC Tuzla

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.00

15.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

23.07.2024.

Srijeda

Utorak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

09.00

09.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

24.06.2024.

08.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

29.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Urgentna

medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

15.30

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Interna medicina

Doc. dr Daniela Lončar

24.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

09.00

16.00

BKC Tuzla

Patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2024.

12.07.2024.

Četvrtak

Petak

17.00

17.00

BKC Tuzla

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Daniela Lončar

24.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

09.00

17.00

BKC Tuzla

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. dr Enida Nevačinović

28.06.2024.

26.07.2024.

Petak

Petak

15.30

15.30

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

BKC Tuzla

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.30

09.00

BKC Tuzla

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

01.07.2024.

29.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00

09.00

BKC Tuzla

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

09.00

09.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

28.06.2024.

26.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

02.07.2024.

18.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11.00

09.00

BKC Tuzla

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Alija Sutović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

09.00

09.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Doc. dr Suad Keranović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

15.00

BKC Tuzla

Psihijatrija i pridružena njega

Doc. dr Avdo Šakušić

18.06.2024.

04.07.2024.

Utorak

Četvrtak

16.00

13.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Doc. dr Denis Husić

24.06.2024.

18.07.2024.

Ponedjeljak

Četvrtak

15.00

11.00

BKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

15.06.2024.

08.07.2024.

Subota

Ponedjeljak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti