Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2022.

12.07.2022.

Petak

Utorak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna

medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

 

 

 

    Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

05.07.2022.

Srijeda

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. Dr Enida Novačinović

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

16.30

15.30

 

 

 

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2022.

08.07.2022

Petak

Petak

13.00

13.00

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

18.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

29.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

 

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.06.2022.praktični

15.06.2022.usmeni

06.07.2022.praktični

13.07.2022.usmeni

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00

13.00

13.00

13.00

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022.

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

20.06.2022.

25.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.30

10.30

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

24.06.2022.

Petak

15.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

14.07.2022.

28.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. IX

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

14.07.2022.

28.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

28.06.2022.

12.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti