Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

16.06.2023.

11.07.2023.

Petak

Utorak

12.00

13.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

26.06.2023.

14.07.2023.

Ponedjeljak

Petak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

10.00

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna

medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2023.

Petak

11.00

Kabinet br. IX

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

29.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

15.06.2023.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. dr Enida Novačinović

22.06.2023.

12.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

10.00

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

09.30

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

19.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. V

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

20.06.2023.

20.07.2023.

Utorak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

15.06.2023.

05.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Doc. dr Suad Keranović

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. IX

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

15.06.2023.

05.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Doc. dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

17.00

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti