Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.04.2024.

Srijeda

08.00

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.04.2024.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

20.04.2024.

Subota

09.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

 

Kabinet br. IV

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Kabinet br. VII

Urgentna

medicina

Doc.dr Suad Keranović

18.04.2024.

Četvrtak

15.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Doc. dr Daniela Lončar

 

 

 

Mali amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br. VI

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Daniela Lončar

 

 

 

Mali amfiteatar

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. dr Enida Novačinović

 

 

 

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

23.04.2024.

Utorak

16.30

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

17.04.2024.

Srijeda

15.15

Kabinet br. IV

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

09.04.2024.

Utorak

12.00

Lječilište Aqua Bristol

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

12.04.2024.

Petak

17.00

Mali amfiteatar

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

24.04.2024.

Srijeda

09.00

Kabinet br. V

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

18.04.2024.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. VII

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

 

 

 

Kabinet br. VII

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.04.2024.

Petak

13.00

Kaabinet br. VII

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

05.04.2024.

Petak

13.30

Kabinet saobraćaja

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

15.04.2024.

Ponedjeljak

11.00

Kabinet br. VI

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. V

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.04.2024.

Petak

09.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

19.04.2024.

Petak

11.00

Kabinet br. VII

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti