Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

 

SUBOTA

SUBOTA

 

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu (Predavanja)

Prof.dr Azijada Begnalić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Uvod u zdravstvenu njegu (Vjezbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

29.06.2021.

13.07.2021.

 

UTORAK

UTORAK

 

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

10.06.2021.

24.06.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Patologija (Predavanja)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

10.06.2021.

24.06.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Predavanja)

 

Doc. Dr Enida Novačinović

 

 

 

21.06.2021.

12.07.2021

 

 

 

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

Kabinet III

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Vježbe)

Doc. Dr Enida Novačinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo* Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

16.06.2021.

15.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sead Ahmetagić

26.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.         SRIJEDA                16.00

09.07.2021.        SRIJEDA                 16.00

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Samir Husić

 

09.06.2021

30.06.2021

 

SRIJEDA

SRIJEDA

 

13.00

13.00

Kabinet br. V

Hirurgija Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

15.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Vježbe)

Prof. dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

14.06.2021.

23.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

01.07.2021.

15.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

15.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

17.06.2021.

22.07.2021.

 

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

12.00

12.00

 

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet muzike

Njega starijih osoba(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

14.06.2021.

23.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabković

11.06.2021.

25.06.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Intenzivna njega (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabković

 

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

10.06.2021.

22.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

13.00

12.00

 

Psihijatrija i pridružena njega (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

16.06.2021.

07.07.2021.

 

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti