Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

20.01.2023.

03.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.15

16.15

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2023. praktični

19.01.2023. usmeni

17.02.2023. praktični

20.02.2023. usmeni

Utorak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna

medicina

Doc.dr Suad Keranović

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. dr Enida Novačinović

 

 

 

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

31.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

31.01.2023.

23.02.2023.

Utorak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet za fizioterapiju

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

17.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00

09.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

 

 

 

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. V

 

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

30.01.2023.

14.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

26.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti