Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

.

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2022.praktični

 

25.01.2022. usmeni

 

17.02.2022.praktični

 

19.02.2022.usmeni

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Četvtak

 

Subota

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

 

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

Kabinet muzike

Urgentna

medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. IX

 

 

 

    Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. Dr Enida Novačinović

 

 

 

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

17.01.2022.

01.02.2022.

 

Ponedjeljak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

Kabinet br. V

 

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2022.

04.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00

11.00

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

26.01.2022.

16.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

10.00

10.00

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

Kabinet br. IX

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

.

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

.

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti