Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

07.09.2023.

28.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.09.2023.

28.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet  br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

01.09.2023.

30.09.2023.

Petak

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2023.-praktični

14.09.2023.-usmeni

27.09.2023.-praktični

28.09.2023.-usmeni

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

01.09.2023.

15.09.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet saobraćaja

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.09.2023.

29.09.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2023.

18.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. IV

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2023.-praktični

14.09.2023.-usmeni

27.09.2023.-praktični

28.09.2023.-usmeni

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

05.09.2023.

19.09.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

01.09.2023.

30.09.2023.

Petak

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.09.2023.

18.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

13.09.2023.

27.09.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet saobraćaja

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

05.09.2023.

26.09.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Statističke metode

Prof. dr Lidija

Vučičević

02.09.2023.

16.09.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

09.09.2023.

28.09.2023.

Subota

Četvrtak

08.30

14.30

Kabinet br. VI

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2023.

29.09.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

14.00

10.00

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

13.09.2023.

27.09.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2023.

29.09.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti