Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Kabinet muzike

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2022.

15.07.2022.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2022.

12.07.2022.

Petak

Utorak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

05.07.2022.

Srijeda

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2022.

13.07.2022.

    Srijeda

Srijeda

       13.00

13.00

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. III

Statističke metode

Prof. dr Lidija

Vučičević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

 

21.06.2022.

19.07.2022.

 

Utorak

Utorak

 

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

29.06.2022.

13.07.2022

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet muzike

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

21.06.2022.

19.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

 

21.06.2022

19.07.2022.

 

Utorak

Utorak

 

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

 

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

20.06.2022.

18.07.2022.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

16.00

16.00

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

21.06.2022.

19.07.2022.

 

Utorak

Utorak

 

16.00

16.00

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

28.06.2022.

12.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti