Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

20.01.2023.

03.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

26.01.2023.

24.02.2023.

Četvrtak

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.15

16.15

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2023. praktični

19.01.2023. usmeni

17.02.2023. praktični

20.02.2023. usmeni

Utorak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

31.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. III

Statističke metode

Prof. dr Lidija

Vučičević

 

 

 

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

16.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

17.01.2023.

21.02.2023

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti