Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet br. VII

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Kabinet br. IV

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet  br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Kabinet br. VI

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.01.2024.

05.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Doc. dr Amela Jamaković

18.01.2024.-praktični

19.01.2024.-usmeni

08.02.2024.-praktični

09.02.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet mikroskopije

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

18.01.2024.

01.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

29.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

17.01.2024.

02.02.2024.

Srijeda

Petak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br. VI

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Doc. dr Halid Mahmutbegović

20.01.2024.

03.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet br. VIII

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Statističke metode

Prof. dr Lidija

Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet br. VI

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

22.01.2024.

05.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. VII

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. IX

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

22.01.2024.

05.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. IX

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. VII

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti