Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

12.00

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

10.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.10.2022.

Utorak

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

14.00

Kabinet br. III

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

11.10.2022.

Utorak

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. III

Statističke metode

Prof. dr Lidija

Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet muzike

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti