Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.10

10.00

Veliki amfiteatar

Anatomija(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet muzike

Opšta hemija(Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Kabinet br. III

Organska hemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

25.06.2021.

09.07.2021.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine (Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

29.06.2021.

13.07.2021.

 

UTORAK

UTORAK

 

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom(Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR Petak

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Upravljanje i zaštita voda (Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Menadžment*(Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*(Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo* (Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Homeopatija(Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Analiza vode(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

 

17.06.2021.

15.07.2021.

 

ČETVRTAK

ČETVRTAK

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Analiza namirnica(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.          PETAK                  16.00

09.07.2021.          PETAK                  16.00

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

15.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Upravljanje otpadom (Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

18.06.2021.

16.07.2021.

PETAK

PETAK

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

17.06.2021.

15.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

15.06.2021.

13.07.2021.

 

UTORAK

UTORAK

 

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Kvalitet i bezbjednost hrane (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

15.06.2021.

13.07.2021.

 

UTORAK

UTORAK

 

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

16.06.2021.

07.07.2021

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti