Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

27.01.2022.

17.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2022.praktični

 

25.01.2022. usmeni

 

17.02.2022.praktični

 

19.02.2022.usmeni

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Četvtak

 

Subota

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

 

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

.

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

17.01.2022.

01.02.2022.

 

Ponedjeljak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. V

Statističke metode

Prof. dr Lidija

Vučičević

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

24.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

16.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

.

Mali amfiteatar

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

.

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2022.

04.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

24.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

16.00

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

 

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti