Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici 

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. II

Matematika  I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I 

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija 

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava 

Dr. Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Opšta lingvistika* 

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.01.2024.

07.02.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

16.00

17.00

Kabinet br. VI

Didaktika 

Prof.dr Esed Karić

19.01.2024.

10.02.2024.

Petak

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

29.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

17.01.2024.

02.02.2024.

Srijeda

Petak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost 

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. IX

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IV

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika* 

Prof.dr Esed Karić

19.01.2024.

10.02.2024.

Petak

Subota

11.00

12.00

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo 

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2024.

03.02.2024.

Petak

Subota

14.00

11.00

Kabinet br. IV

Književnost za djecu 

Doc.dr Izet Beširović

20.01.2024.

03.02.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture 

Mr Nemanja Smičiklas

27.01.2024.

12.02.2024.

Subota

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. IV

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti 

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost* 

Dr Anđelka Kovač

19.01.2024.

10.02.2024.

Petak

Subota

12.00

11.00

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

10.00

12.00

Kabinet br. IV

Školsko pravo i administracija* 

Akademik prof. dr Miroslav Baljak

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva 

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2024.

03.02.2024.

Petak

Subota

14.00

11.00

Kabinet br. IV

Metodika nastave matematike 

Prof.dr Sead Rešić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Metodika nastave muzičke kulture 

Dr Anđelka Kovač

19.01.2024.

10.02.2024.

Petak

Subota

12.00

11.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi* 

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Kojo Simić

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

10.00

11.00

Kabinet br. IV

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

19.01.2024.

10.02.2024.

Petak

Subota

11.00

10.00

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti