Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

17.04.2021.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. VI

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet XII

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

24.04.2021.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. XII

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

 

Školsko pravo i administracija*

Doc.dr Biljana Dimitrić

08.05.2021.god.

Subota

13:30 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Branko Sarić  

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

24.04.2021.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

Prof.dr Esed Karić

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti