Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici 

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

 

Matematika  I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Engleski jezik I 

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija 

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

 

Opšta pedagogija 

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava 

Dr. Anđelka Kovač

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Opšta lingvistika* 

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija 

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

25.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.30

16.30

BKC Tuzla

Didaktika 

Prof. dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Književnost 

Doc. dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.00

12.00

BKC Tuzla

Pedagoška psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

25.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.30

16.30

BKC Tuzla

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Azijada Beganlić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

BKC Tuzla

Filmska i TV kultura*

Dr. Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedjeljak

10.00

11.00

BKC Tuzla

Pedagoška informatika* 

Prof. dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

BKC Tuzla

Književnost za djecu 

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.00

12.00

BKC Tuzla

Metodika nastave likovne kulture 

Mr Nemanja Smičiklas

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

13.00

15.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

25.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.30

16.30

BKC Tuzla

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.30

08.30

BKC Tuzla

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti 

Doc.dr Izet Beširović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.00

12.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost* 

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedjeljak

10.00

11.00

BKC Tuzla

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Školsko pravo i administracija* 

Prof. dr Kemal Brkić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

BKC Tuzla

Metodika nastave matematike 

Prof.dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

BKC Tuzla

Metodika nastave muzičke kulture 

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedjeljak

10.00

11.00

BKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

19.06.2024.

22.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.06.2024.

09.07.2024.

Četvrtak

Utorak

12.30

11.00

BKC Tuzla

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi* 

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Kojo Simić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti