Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici 

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika  I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I 

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija 

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Opšta lingvistika* 

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

23.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet muzike

Didaktika 

Prof.dr Kojo Simić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost 

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. XI

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. III

Pedagoška informatika* 

Prof.dr Esed Karić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo 

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. XII

Književnost za djecu 

Doc.dr Dragana Aleksić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

17.30

17.30

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture 

Mr Nemanja Smičiklas

21.01.2023.

Subota

15.00

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. III

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti 

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost* 

Dr Anđelka Kovač

17.01.2023.

03.02.2023.

Utorak

Petak

17.00

17.00

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Školsko pravo i administracija* 

Akademik prof. dr Miroslav Baljak

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva 

Prof.dr Tešo Ristić

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike 

Prof.dr Sead Rešić

25.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture 

Dr Anđelka Kovač

17.01.2023.

03.02.2023.

Utorak

Petak

17.00

17.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. I

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi* 

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Esed Karić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

27.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti