Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa defektologijom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

B/H/S jezici(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr. Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I(Vježbe)

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Osnovi defektologije

Doc.dr Edisa Šljivić

24.06.2021.

17.07.2021.

ČETVRTAK

PETAK

14.00

11.00

 

Osnovi defektologije (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

                 Prof..dr Dragica Panić Kašanski

12.06.2021.

09.07.2021.

SUBOTA

PETAK

16.00

16.00

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. IX

Higijena* (Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. X

Književnost

(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

10.07.2021.

24.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Doc.dr Edisa Šljivić

25.06.2021.

17.07.2021.

PETAK

SUBOTA

14.00

11.00

Kabinet br. VI

Logopedski tretman u radu sa učenicima (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

25.06.2021.

17.07.2021.

    PETAK

SUBOTA

14.00

11.00

Kabinet br. III

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Alaksić

 

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

 

Kabinet br. X

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Alaksić

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić - Kašanski

12.06.2021.

09.07.2021.

SUBOTA

PETAK

16.00

16.00

 

Scenska umjetnost*(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panić - Kašanski

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Kabinet br. VI

Inkluzija u obrzovanju*

Doc.dr Edisa Šljivić

25.06.2021.

17.07.2021.

PETAK

SUBOTA

14.00

11.00

Inkluzija u obrzovanju* (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Metodika nastave prirode i društva(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Branko Sarić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Prof..dr Dragica Panić Kašanski

12.06.2021.

09.07.2021.

SUBOTA

PETAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Prof..dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

16.06.2021.

02.07.2021.

SRIJEDA                 PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture

(Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

15.06.2021.

01.07.2021.

UTORAK

UTORAK

 

12.00

12.00

 

Kabinet br. VI

Kineziologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

25.06.2021.

17.07.2021.

    PETAK

SUBOTA

14.00

11.00

Kabinet br. VI

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

 

Komunikacija i grupni rad u nastavi* (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća* (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Kreativne radionice*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

 

Kabinet br. III

Kreativne radionice* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti