Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.04.2024.

Srijeda

08.00

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.04.2024.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

27.04.2024.

Subota

11.00

Kabinet br. IX

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IV

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.04.2024.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. IX

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

18.04.2024.

Četvrtak

15.30

Mali amfiteatar

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

22.04.2024.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. IX

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IV

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

23.04.2024.

Utorak

16.30

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

17.04.2024.

Srijeda

15.15

Kabinet br. IV

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br.  VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

22.04.2024.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. IX

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

12.04.2024.

Petak

17.00

Mali amfiteatar

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

05.04.2024.

Petak

15.00

Kabinet br. V

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

18.04.2024.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. VII

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. IV

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IV

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. IV

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.04.2024.

Petak

13.00

Kabinet br. VII

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

20.04.2024.

Subota

10.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

05.04.2024.

Petak

15.00

Kabinet br. V

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

22.04.2024.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. IX

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

05.04.2024.

Petak

13.30

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IV

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

19.04.2024.

Petak

11.00

Kabinet br. VII

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti