Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

10.00

Kabinet br. III

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

09.30

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

17.00

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti