Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

.

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

19.01.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

 

17.01.2022.

01.02.2022.

 

Ponedjeljak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. V

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

18.01.2022.

15.02.2022.

 

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2022.

04.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

 

18.01.2022.

15.02.2022.

 

Utorak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2022.

Srijeda

14.00

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00

11.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

.

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti