Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

15.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Radiološka prepedeutika (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet muzike

 

 

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

16.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. V

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Nuklearna medicina(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet muzike

Dozimetrija u radioterapiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

14.06.2021.

23.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Radiološka onkologija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

11.06.2021.           PETAK                  16.00

09.07.2021.           PETAK                  16.00

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

17.06.2021.

13.07.2021.

ČETVRTAK

UTORAK

14.00

15.00

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet muzike

Radioterapija (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

14.06.2021

23.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2021.

29.06.2021.

PONEDJELJAK

UTORAK

14.00

13.00

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2021.

29.06.2021.

PONEDJELJAK

UTORAK

14.00

13.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Doc.dr Munevera Osmić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti