Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.30

11.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

10.10.2023.

Utorak

10.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

05.10.2023.

Četvrtak

15.30

Mali amfiteatar

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

02.10.2023.

Ponedjeljak

15.30

Mali amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

31.10.2023.

Utorak

11.30

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

17.30

17.30

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

03.10.2023.

Utorak

15.00

Mali amfiteatar

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br.  V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. VI

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

10.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

10.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

10.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

10.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

31.10.2023.

Utorak

11.30

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti