Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment*Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021                    UTORAK                        16.00

06.07.2021.                   UTORAK                        16.00

Menadžment* Vježbe

 

Predavanje je održano u zimskom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.30

17.30

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

12.00

12.00

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

 

.

 

 

 

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Projektni menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

16.06.2021.                SRIJEDA                        18.15

07.07.2021.                SRIJEDA                        18.15

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

14.00

14.00

 

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija Predavanja

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK     PETAK

 

09.00

09.00

 

 

 

Kabinet br. I

Revizija Vježbe

 

 

 

 

 

Finansijska tržišta Predavanja

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

11.06.2021.

09.07.2021.

 

PETAK     PETAK

 

09.00

09.00

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta Vježbe

 

 

 

 

 

Finansijsko računovodstvo Predavanja

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA   SRIJEDA

 

 

10.00

10.00

 

 

Kabinet br. III

Finansijsko računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

11.06.2021.

09.07.2021.

 

PETAK     PETAK

 

09.00

09.00

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

09.06.2021.

25.06.2021.

SRIJEDA

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. III

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja* Vježbe

Asim Bojić vss

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

14.00

14.00

 

Kabinet br. III

Specijalni bilansi Vježbe

 

 

 

 

 

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

14.00

14.00

 

Kabinet br. III

Računovodstveni informacioni sistemi Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

10.00

10.00

 

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

10.00

10.00

 

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

 

 

 

 

 

Interni obračun Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

09.00

09.00

Kabinet br. IV

Interni obračun Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje* Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti