Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

.

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

22.06.2023.

20.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

14.06.2023.

11.07.2023.

Srijeda

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. I

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

09.00

08.30

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br.III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00

09.00

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

14.06.2023.

11.07.2023.

Srijeda

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

20.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

16.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Doc.dr Lidija Vučičević

22.06.2023.

20.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Izet Banda

15.06.2023.

13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc.dr Lidija Vučičević

22.06.2023.

20.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

16.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Doc.dr Boro Ninić

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Boro Ninić

23.06.2023.

21.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Interni obračun*

Doc.dr Lidija Vučićević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

09.30

Kabinet I

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

16.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti