Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

BKC Tuzla

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Sociologija

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

23.07.2024.

Srijeda

Utorak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Preduzetništvo*

Prof.dr Damir Šarić

18.06.2024.

01.07.2024.

Utorak

Ponedjeljak

17.00

16.30

BKC Tuzla

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof. dr Izet Banda

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

13.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Finansijska tržišta

Doc.dr Lidija Vučičević

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Izet Banda

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc.dr Lidija Vučičević

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

13.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Anka Bulatović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Računovodstveni informacioni sistemi

Doc. dr Boro Ninić

24.06.2024.

15.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.30

17.30

BKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc. dr Boro Ninić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Interni obračun*

Doc. dr Lidija Vučićević

 

 

 

BKC Tuzla

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

08.00

08.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti