Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

14.00

Kabinet br. VI

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. IX

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

31.10.2023.

Utorak

17.00

Kabinet br. IX

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br. V

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

11.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. IX

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

31.10.2023.

Utorak

17.00

Kabinet br. IX

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

17.30

17.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

14.00

Kabinet br. VI

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. IX

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

11.00

Kabinet br. IX

Finansijska tržišta

Doc.dr Lidija Vučičević

14.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. IV

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Izet Banda

13.10.2023.

28.10.2023.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc.dr Lidija Vučičević

14.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. IV

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

18.10.2023.

30.10.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

12.00

Kabinet br. IX

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

14.00

Kabinet br. VI

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

13.10.2023.

28.10.2023.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Računovodstveni informacioni sistemi

Doc.dr Boro Ninić

21.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

11.00

Kabinet br. VI

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

11.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Boro Ninić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Interni obračun*

Doc.dr Lidija Vučićević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br. V

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti