Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

.

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br.III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

Ponedjeljak

13.45

Sudnica

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Đorđe Lazić

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

07.10.2022.

Petak

15.00

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

Ponedjeljak

13.45

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Interni obračun*

Doc.dr Lidija Vučićević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti