Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Izet Banda

18.04.2024.

Četvrtak

10.00

Kabinet br. IX

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

13.04.2024.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

23.04.2024.

Utorak

16.30

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

24.04.2024.

Srijeda

11.00

Kabinet br. VI

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

18.04.2024.

Četvrtak

15.00

Kabinet br. IX

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. IX

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. IX

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

17.04.2024.

Srijeda

17.00

Kabinet br. IX

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

24.04.2024.

Srijeda

11.00

Kabinet br. VI

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

19.04.2024.

Petak

15.00

Kabinet br. IX

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

Utorak

11.30

Sudnica

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. IX

Finansijska tržišta

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. IV

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. IV

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

12.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. IX

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

Utorak

11.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Anka Bulatović

24.04.2024.

Srijeda

11.00

Kabinet br. VI

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

19.04.2024.

Petak

10.00

Kabinet br. IX

Računovodstveni informacioni sistemi

Doc. dr Boro Ninić

22.04.2024.

Ponedjeljak

17.30

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

Kabinet geodezije

Interni obračun*

Doc. dr Lidija Vučićević

20.04.2024.

Subota

09.00

Kabinet saobraćaja

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti