Pravni fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

                                                       Studijski program : Opće pravo

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

Kabinet br. V

Krivično pravo

Prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. V

II SEMESTAR

Poslovno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

Izvršni postupak*

Prof.dr Brana Komljenović

 

Poresko pravo*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Međunarodno krivično pravo*

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                                                                                      Studijski program : Forenzika

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr. Dževad Termiz

 

Pravni osnovi forenzike

 

 

 

 

 

Kriminalističko – forenzička obrada lica mjesta

 

 

 

 

 

Forenzička fizičko – hemijska analiza

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

DNK analiza*

Doc.dr Amela Begić

.

 

Dokumentna tehnika*

 

 

 

 

 

Kriminalistička metodika*

 

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*)