Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Opšta hemija

Predavanja

 

Prof.dr Ranka Kubiček

   17.06.2021.   

   08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet muzike

Opšta hemija

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Predavanja

 

Prof.dr Izet Banda

    08.06.2021.     

    29.06.2021.

      UTORAK

 UTORAK

        10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

 

Mr Mebrura Selić, lektor

 

       14.06.2021.

   09.07.2021.

 PONEDJELJAK

       PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom Predavanja

 

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Klimatologija sa meteorologijom

Vježbe

 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Zoologija   Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

 

Zoologija   Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Predavanja

 

Prof.dr Zijad Jagodić

26.06.2021.

10.07.2021.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Motori i traktori*

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Osnovi informatike* 

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike* 

Vježbe

 

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Statističke metode* 

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode* 

Vježbe

 

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Mljekarstvo  Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.07.2021.

15.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Mljekarstvo  Vježbe

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Anatomija i fiziologija životinja

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

 PONEDJELJAK

       PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika 

Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

12.06.2021.

10.07.2021.

      SUBOTA

SUBOTA

 

14.00

14.00

Kabinet br. III

Botanika

Vježbe

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Biohemija 

Predavanja

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Pedologija  

Predavanja

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Pedologija

Vježbe

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

12.06.2021.

10.07.2021.

 

   SUBOTA

   SUBOTA

 

14.00

14.00

Kabinet br. III

Lovstvo * 

Predavanja

Prof.dr Jasmina Miijajlović

         

         12.06.2021.                SUBOTA                          14.00

         10.07.2021.                SUBOTA                          14.00

Lovstvo * 

Vježbe

 

 

 

Agrošumarstvo*  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasmina Mijajlović

         12.06.2021.                 SUBOTA                        14.00

         10.07.2021.                 SUBOTA                        14.00

Agrošumarstvo*

Vježbe

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka  Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Fiziologija biljaka  Vježbe

 

 

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Vježbe

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom  Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

Kabinet br. V

Mikrobiologija sa parazitologijom  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika  

Predavanja

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

 

Kabinet muzike

Genetika

 Vježbe

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija  Predavanja

 

Prof.dr Zijad Jagodić

26.06.2021.

10.07.2021.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Agrohemija  Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

       17.06.202    

       08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

 

Agrohemija Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

Predavanja

 

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Ishrana životinja*

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije* 

Vježbe

 

 

 

 

 

Ribarstvo*  Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

       12.06.2021.          SUBOTA                14.00

       10.07.2021.          SUBOTA                14.00

Ribarstvo*  Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Higijena i prevencija bolesti životinja

Vježbe

 

 

 

 

 

Navodnjavanje  Predavanja

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Navodnjavanje  Vježbe

 

 

 

 

 

Stočarstvo  Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Stočarstvo  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

Predavanja

 

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Povrtlarstvo

Vježbe

 

 

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo   Predavanja

 

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo 

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*  Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

       16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

18.00

18.00

 

Kabinet br. I

Agrobiznis menadžment* 

Vježbe

 

     

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*  Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.07.2021.

15.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Agrarna politika*  Predavanja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti