Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Uvod u političke nauke  Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u pravo Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Uvod u pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I Predavanje

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Istorija političkih teorija  Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Istorija političkih teorija  Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u filozofiju Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Sudnica

Uvod u filozofiju Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine* Vježbe

 

 

 

 

 

B/H/S jezici* Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. IX

B/H/S jezici* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* Predavanje

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Politička sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Ustavno pravo Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Ustavno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanje

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Savremena politička teorija Vježbe

 

 

 

 

 

Uporedna politika Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Uporedna politika  Vježbe

 

 

 

 

 

Geopolitika Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Geopolitika Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Menadžment* Predavanje

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Politička antropologija Vježbe

 

 

 

 

 

Političke partije Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Političke partije Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi Predavanja

Doc.dr Izudin Šarić

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

 

Izborni sistemi Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi Predavanja

Prof.dr Miroslav Baljak

24.06.2021.

13.07.2021.

Četvrtak

Utorak

17.00h

17.00h

Sudnica

Pregovaranje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Pregovaranje Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing* Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Marketing* Vježbe

 

 

 

 

 

Preduzetništvo*Predavanja

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021

09.07.2021.

PETAK

PETAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija religije* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Sociologija religije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Međunarodno javno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Javno mnjenje Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Javno mnjenje Vježbe

 

 

 

 

 

Lokalna samouprava Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Lokalna samouprava Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

 

 

 

 

Kabinet br. I

Politički marketing Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

19.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

14.00

Sudnica

Političko ponašanje Vježbe

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija* Predavanja

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2021.

05.07.2021.

 

SUBOTA

PONEDJELJAK

15.00

17.00

Kabinet br. III

Ekonomska diplomatija* Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945* Predavanja

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2021.

05.07.2021.

 

SUBOTA

PONEDJELJAK

15.00

17.00

 

 

Kabinet br. III

Svjetska istorija poslije 1945* Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Politička kultura* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Politička kultura* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti