Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki

amfiteatar

Istorija političkih teorija 

 

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki

amfiteatar

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Doc.dr Mirza Lisinović

 

 

 

Sudnica

Uporedna politika

Doc.dr Mirza Lisinović

 

 

 

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Mali amfiteatar

Političke partije

Doc.dr Izdudin Šarić

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Doc.dr Izdudin Šarić

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Doc.dr Izudin Šarić

06.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

13.00

13.00

Kabinet br. I

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Sudnica

Pregovaranje

Doc.dr Izdudin Šarić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Doc.dr Lidija Vučićević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

09.00

08.30

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Damir Šarić

06.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

16.15

16.15

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Političko ponašanje

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti