PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. VI

Metodika nastavnog rada

Prof.dr Husejn Musić

Kabinet br. IV