Ekonomski fakultet

Studijski program – Opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Matematika 

Prof.dr Radoslav Galić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

19.01.2022.

02.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

 

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

18.01.2022.

16.02.2022.

Utorak

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

19.01.2022.

02.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. III

Finansijska tržišta 

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

 

Ponašanje potrošača

 

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

19.01.2022.

02.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

 

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Revizija*

 

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje*

 

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti