Ekonomski fakultet

Studijski program – Opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika  I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet I

Preduzetništvo*

Prof. dr Damir Šarić

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

01.09.2023.

30.09.2023.

Petak

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

13.09.2023.

27.09.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

02.09.2023.

16.09.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Šemsudin Dervić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. IX

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

13.09.2023.

27.09.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

05.09.2023.

26.09.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Poslovne finansije

Prof.dr Mirsad Nalić

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

07.09.2023.

25.09.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. IX

Finansijska tržišta 

Doc. dr Lidija Vučičević

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Ponašanje potrošača

Prof. dr Damir Šarić

05.09.2023.

19.09.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučičević

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

11.09.2023.

27.09.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Strategijski menadžment

Prof.dr Anka Bulatović

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. VII

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof.dr Izet Banda

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Boro Ninić

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Revizija*

Prof.dr Anka Bulatović

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

08.09.2023.

22.09.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti