Ekonomski fakultet

Studijski program – Opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Matematika 

Prof.dr Radoslav Galić

15.10.2022.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

26.10.2022.

Srijeda

16.45

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Preduzetništvo*

Prof. dr Damir Šarić

07.10.2022.

Petak

17.00

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

11.10.2022.

Utorak

16.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

26.10.2022.

Srijeda

16.45

Kabinet br. I

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Šemsudin Dervić

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

26.10.2022.

Srijeda

16.45

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

11.10.2022.

Utorak

16.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

Ponedjeljak

13.45

Sudnica

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. III

Finansijska tržišta 

Doc. dr Lidija Vučičević

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Ponašanje potrošača

Prof. dr Damir Šarić

07.10.2022.

Petak

16.15

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučičević

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

07.10.2022.

Petak

15.00

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

Ponedjeljak

13.45

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

 

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Revizija*

Prof.dr Anka Bulatović

14.10.2022.

Petak

09.00

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje*

Doc. dr Mirsad Nalić

14.10.2022.

Petak

09.00

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti