Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Pravna etika*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

08.30

08.30

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

08.30

08.30

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

13.10.2023.

28.10.2023.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

08.30

08.30

Sudnica

Ekonomska politika

Doc.dr Mirsad Nalić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

 

 

 

Kabinet br. IV

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

08.30

08.30

Sudnica

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti