Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

 

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

.

Sudnica

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Pravna etika*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

 

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

14.00

13.00

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

14.00

13.00

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

.

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Ekonomska politika

Doc.dr Mirsad Nalić

.

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

31.01.2022.

19.02.2022.

Ponedjeljak

Subota

16.00

12.00

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti