Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

17.04.2024.

Srijeda

13.00

Sudnica

Osnovi ekonomije

Prof. dr Izet Banda

18.04.2024.

Četvrtak

10.00

Kabinet br. IX

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Pravna etika*

Prof. dr Kemal Brkić

24.04.2024.

Srijeda

11.00

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Prof. dr Kemal Brkić

24.04.2024.

Srijeda

11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

24.04.2024.

Srijeda

13.00

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

13.04.2024.

Subota

08.30

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

13.04.2024.

Subota

08.30

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

17.04.2024.

Srijeda

13.00

Mali amfiteatar

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

19.04.2024.

Petak

10.00

Kabinet br. IX

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

Utorak

11.30

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Ekonomska politika

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Doc. dr Milanko Aladžić

17.04.2024.

Srijeda

13.00

Mali amfiteatar

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

Utorak

11.30

Sudnica

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Danka Radivojević

18.04.2024.

Četvrtak

12.00

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

Utorak

11.30

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić

17.04.2024.

Srijeda

13.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Mali amfiteatar

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

Utorak

11.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti