Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2021.

05.07.2021.

 

SUBOTA

PONEDJELJAK

15.00

17.00

Sudnica

Rimsko pravo

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Pravna historija Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2021.

05.07.2021.

 

SUBOTA

PONEDJELJAK

15.00

17.00

Sudnica

Pravna historija

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Pravna etika*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Nasljedno pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

15.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Porodično pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

15.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Sudnica

Porodično pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Međunarodno krivično pravo*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Ljudska prava*

Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

 

Sudnica

Ljudska prava*

Vježbe

 

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Javne finansije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Obligaciono pravo

Vježbe

 

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Ekonomska politika Predavanje

Doc.dr Mirsad Nalić

10.06.2021.

29.06.2021.

ČETVRTAK

UTORAK

14.00

14.00

Sudnica

Ekonomska politika

Vježbe

 

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Predavanje

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja* (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Komunikacijske vještine* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

18.06.2021.

21.07.2021.

PETAK

SRIJEDA

16.00

14.00

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Vježbe

 

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Radno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Radno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Nomotehnika

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.03.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Nomotehnika

Vježbe

 

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Pravo EU*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti