Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Sudnica

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet informatike

Pravna etika*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

09.06.2022.

01.07.2022.

 

 

Četvrtak

Petak

 

 

16.00

16.00

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

09.06.2022.

01.07.2022.

 

Četvrtak

Petak

 

16.00

16.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022..

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

15.06.2022.

13.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

13.00

14.00

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Ekonomska politika

Doc.dr Mirsad Nalić

21.06.2022.

08.07.2022.

Utorak

Utorak

14.00

14.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

11.06.2022.

06.07.2022.

Subota

Srijeda

11.00

16.30

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

14.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti