Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Menadžment u sportu

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Istorija sporta

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

Prof.dr Izudin Tanović

 

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Sport i društveni sistem*

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. V

Sportski trening*

Prof.dr Izudin Tanović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Pravo i sport

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

Mendžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Marketing

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Liderstvo u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

Mendžment sportskih organizacija

Prof.dr Izudin Tanović

 

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

Preduzetništvo u sportu

Prof.dr Izet Banda

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

Sredstva oporavka u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti