Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

BKC Tuzla

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

BKC Tuzla

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

BKC Tuzla

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

05.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Preduzetništvo*

Prof. dr Damir Šarić

03.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

BKC Tuzla

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

05.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Marketing

Doc.dr Lidija Vučićević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof. dr Izet Banda

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

05.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

13.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Doc. dr Mirsad Nalić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

08.00

08.00

BKC Tuzla

Menadžment u trgovini

Prof. dr Anka Bulatović

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

BKC Tuzla

Finansijska tržišta

Doc. dr Lidija Vučičević

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučičević

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

13.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Strategijski menadžment

Prof.dr Anka Bulatović

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

BKC Tuzla

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00

14.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Boro Ninić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Ekonomika turizma*

Doc.dr Mirsad Nalić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti