Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

 

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

22.04.2021.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

21.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment u trgovini

Prof.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

23.04.2021.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. IV

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

21.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

20.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

20.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

24.04.2021.god.

Subota

17:00 h

Kabinet informatike

Ekonomika turizma*

Prof.dr Izet Banda

20.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti