Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

 

Kabinet I

Preduzetništvo*

Prof. dr Damir Šarić

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br.III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

II SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

18.01.2023.

10.02.2023.

Srijeda

Petak

15.00

15.00

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Anka Bulatović

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

31.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet informatike

Ekonomika turizma*

Prof.dr Izet Banda

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br.I

Predmeti označeni * su izborni predmeti