Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

 

 

Prof.dr Ferhat Čejvanović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

      22.06.2021.                  UTORAK                   16.00

       06.07.2021.                 UTORAK                   16.00

Menadžment* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

14.00

14.00

 

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

 

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.30

17.30

 

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

12.00

12.00

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

 

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

10.00

10.00

 

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* Predavanja

 

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Projektni menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

16.06.2021.                  SRIJEDA                        18.15

07.07.2021                   SRIJEDA                        18.15

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

 

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

09.06.2021.

21.07.2021.

 

SRIJEDA

SRIJEDA

 

 

14.00

14.00

 

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment u trgovini Predavanja

 

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini Vježbe

 

 

 

 

 

Finansijska tržišta Predavanja

 

 

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

09.00

09.00

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta* Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

09.06.2021                  SRIJEDA              14.00

25.06.2021.                   PETAK               14.00

Marketing logistike* Vježbe

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.                SRIJEDA              13.00

23.06.2021.                SRIJEDA              13.00

Pravo osiguranja* Vježbe

Asim Bojić, vss

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment Vježbe

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

09.06.2021.

21.07.2021.

 

SRIJEDA

SRIJEDA

 

 

10.00

10.00

 

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Monetarna ekonomija Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

11.06.2021.

28.06.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.00

14.00

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

15.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

09.00

09.00

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

 

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje*Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.         SUBOTA                   12.00

17.07.2021.         SUBOTA                   12.00

Elektronsko poslovanje* Vježbe

 

 

Ekonomika turizma* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.            UTORAK                 10.00

29.06.2021.            UTORAK                 14.00

Ekonomika turizma*  Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti