Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

 

Kabinet I

Preduzetništvo*

Prof. dr Damir Šarić

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

14.00

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

14.10.2023.

Subota

09.00

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

31.10.2023.

Utorak

17.00

Kabinet br. I

Marketing

Doc.dr Lidija Vučićević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br. V

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

11.00

Kabinet br.III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

31.10.2023.

Utorak

17.00

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

Utorak

17.30

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

Srijeda

14.00

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Doc.dr Mirsad Nalić

14.10.2023.

Subota

09.00

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Doc. dr Mirsad Nalić

14.10.2023.

Subota

09.00

Kabinet br. I

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Doc. dr Lidija Vučičević

14.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučičević

14.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

18.10.2023.

Srijeda

14.00

Kabinet br. IX

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

13.10.2023.

Petak

10.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2203.

Srijeda

14.00

Kabinet br. I

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2203.

Srijeda

11.00

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

19.10.2023.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Boro Ninić

14.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet br. I

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Ekonomika turizma*

Prof.dr Izet Banda

13.10.2023.

Petak

10.00

Kabinet br.I

Predmeti označeni * su izborni predmeti