Fakultet političkih nauka

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

.

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

 

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

B/H/S jezici*

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali

amfiteatar

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

 

 

 

 

Sudnica

Uporedna politika

 

 

 

 

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Pregovaranje

 

 

 

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

 

 

 

Sudnica

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof..dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Diplomatski protokol

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu

Prof.dr Miroslav Baljak

 

 

 

Sudnica

Spoljna i bezbjednosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

 

 

 

Sudnica

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki

amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti