Fakultet političkih nauka

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.10.2021.

Srijeda

11.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

 

 

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

 

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

25.10.2021.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki

amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

.

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

 

 

Sudnica

Uporedna politika

 

 

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

.

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

VI SEMESTAR

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

 

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

 

 

Sudnica

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

.

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

Doc.dr Lidija Vučićević

30.10.2021.

Subota

10.00

   Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof..dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

 

 

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Sudnica

Diplomatski protokol

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

 

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu

Prof.dr Miroslav Baljak

 

 

 

Sudnica

Spoljna i bezbjednosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki

 amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti