Fakultet političkih nauka

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

 

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

.

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Politička sociologija

 

 

 

 

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

 

 

 

 

 

Uporedna politika

 

 

 

 

 

Geopolitika

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Politička antropologija

 

 

 

 

Političke partije

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Pregovaranje

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

 

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof..dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije*

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu

 

 

 

 

Spoljna i bezbjednosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

 

 

 

 

Politička kultura*

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti