MEDICINSKI FAKULTET

Doktorski studij

 

 

 

Studijski program Biomedicina i zdravstvo

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Istraživanja u biomedicini

Prof. dr Fahir Baraković

 

 

 

Naučni pristup javno-zdravstvenim problemima

Prof. dr Fahir Baraković

 

 

 

 

II SEMESTAR

Klinička patofiziologija

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

III SEMESTAR

Klinička istraživanja u internoj medicini

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Klinička metodologija

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Klinička istraživanja u hirurgiji

Prof. dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Klinička istraživanja u porodičnoj medicini

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija