Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

07.06.2023.

03.07.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

07.06.2023.

03.07.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

27.06.2023.

Utorak

17.00

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

07.06.2023.

03.07.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

07.06.2023.

03.07.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

27.06.2023.

Utorak

17.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

19.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00

09.00

Veliki amfiteatar

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

15.06.2023.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. X

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

15.06.2023.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

26.06.2023.

12.07.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

08.06.2023.

04.07.2023.

Četvrtak

Utorak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Eldina Halilović

06.06.2023.

26.07.2023.

Utorak

Srijeda

09.00

16.30

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

15.06.2023.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. X

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

26.06.2023.

12.07.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

08.06.2023.

04.07.2023.

Četvrtak

Utorak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

12.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Eldina Halilović

06.06.2023.

26.07.2023.

Utorak

Srijeda

09.00

16.30

Veliki amfiteatar

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika*

Doc. dr Eldina Halilović

05.06.2023.

26.07.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

09.00

16.30

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

16.15

16.15

Kabinet br. V

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2023.

Petak

11.00

Kabinet br. X

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

20.06.2023.

20.07.2023.

Utorak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

19.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2023.

Petak

11.00

Kabinet br. X

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Neurologija

Prof.dr Nikola Ilanković

15.06.2023.

05.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Psihijatrija

Prof.dr Nikola Ilanković

15.06.2023.

05.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.15

16.15

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Azra Delalić

19.06.2023.

07.07.2023.

Ponedjeljak

Petak

13.30

13.30

Kabinet br. III

Gerijatrija*

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

12.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

14.06.2023.(praktični)

15.06.2023.(usmeni)

12.07.2023.(praktični)

13.07.2023.(usmeni)

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

09.00

09.00

09.00

09.00

UKC Tuzla

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

21.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. IV

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

 

 

 

Kabinet br. VI

Terapija bola

Doc.dr Samir Husić

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

14.06.2023.(praktični)

15.06.2023.(usmeni)

12.07.2023.(praktični)

13.07.2023.(usmeni)

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

09.00

09.00

09.00

09.00

UKC Tuzla

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr Enida Nevačinović

Prof.dr Zlatan Fatušić

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet br. III

Pedijatrija

Doc. dr Esad Brigić

Prof.dr Fahrija Skokić

19.06.2023.

12.07.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

05.06.2023.

20.07.2023.

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

14.00

14.00

 

Mali amfiteatar

 

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

15.00

17.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina i anesteziologija

Doc.dr Suad Keranović

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Kabinet br. XI

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

 

 

 

 

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. V

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Klinički staž – urgentni prijem

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Klinički staž – pedijatrija

Doc.dr Amela Selimović

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

 

 

Kabinet III

Klinički staž- epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija*

Prof. dr. Nerma Sijerčić

20.06.2023.

20.07.2023.

Utorak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet

stomatologije

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini  

Prof. dr Fahir Baraković

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti