Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

03.10.2023.

16.10.2023.

Utorak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

03.10.2023.

16.10.2023.

Utorak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.30

11.30

Kabinet anatomije

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

10.10.2023.

Utorak

16.00

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

03.10.2023.

16.10.2023.

Utorak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

03.10.2023.

16.10.2023.

Utorak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

10.10.2023.

Utorak

16.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

Četvrtak

14.00

Mali amfiteatar

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

18.00

Kabinet br. VI

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

03.10.2023.

12.10.2023.

Utorak

Četvrtak

16.00

14.00

Kabinet mikroskopije

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet mikroskopije

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Eldina Halilović

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet br. VII

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

VI SEMESTAR

Patologija 

Doc.dr Zinaida Karasalihović

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

18.00

Kabinet br. VI

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

03.10.2023.

12.10.2023.

Utorak

Četvrtak

16.00

14.00

Kabinet mikroskopije

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Eldina Halilović

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet br. IX

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika*

Doc. dr Eldina Halilović

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet br. IX

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

10.10.2023.

26.10.2023.

Utorak

Četvrtak

16.15

16.15

Kabinet br. IV

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. IV

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

10.10.2023.

31.10.2023.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Neurologija

Prof.dr Nikola Ilanković

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VI

Psihijatrija

Prof.dr Nikola Ilanković

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VI

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

10.10.2023.

26.10.2023.

Utorak

Četvrtak

16.15

16.15

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. VI

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Azra Delalić

18.10.2023.

Srijeda

13.30

Lječilište Aqua Bristol

Gerijatrija*

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.45

17.00

Kabinet br. IV

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

19.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet br. IX

Terapija bola

Doc.dr Samir Husić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. VII

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr Enida Nevačinović

Prof.dr Zlatan Fatušić

23.10.2023.

31.10.2023.

Ponedjeljak

Utorak

15.30

15.30

Kabinet muzike

Pedijatrija

Doc. dr Esad Brigić

Prof.dr Fahrija Skokić

18.10.2023.

30.10.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VII

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

31.10.2023.

Utorak

10.00

Kabinet br. VI

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Urgentna medicina i anesteziologija

Doc.dr Suad Keranović

02.10.2023.

Ponedjeljak

17.30

Mali amfiteatar

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. VI

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

20.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

08.30

08.30

Kabinet br. IV

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. VII

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Klinički staž – urgentni prijem

Doc.dr Suad Keranović

02.10.2023.

Ponedjeljak

17.30

Mali amfiteatar

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Klinički staž – pedijatrija

Prof.dr Fahrija Skokić

18.10.2023.

30.10.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

23.10.2023.

31.10.2023.

Ponedjeljak

Utorak

15.30

15.30

Kabinet muzike

Klinički staž- epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

27.10.2023.

Petak

12.00

Kabinet br. V

Klinički staž – Osnovi ustavnog sistema BiH i FBiH kao i organizacija zdravstvene zaštite u FBiH

Prof. dr Albina Fazlović

27.10.2023.

Petak

12.00

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija*

Prof. dr. Nerma Sijerčić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. IV

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini  

Prof. dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti