Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom (VJEŽBE)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021

08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet muzike

Medicinska hemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Uvod u medicinu i prva pomoć(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Medicinska biologija sa humanom genetikom Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija Predavanja

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Biohemija Vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*(Predavanja + Vježbe)

Prof dr. Adi Rifatbegović

16.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

14.00

14.00

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite* Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* Vježbe

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Bolesti ovisnosti*(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.06.2021.

28.06.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

15.00

15.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Neuroanatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fiziologija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Rifet Terzić

29.06.2021.

12.07.2021.

UTORAK

PONEDJELJAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

16.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II ( VJEŽBE )

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.06.2021.

28.06.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00h

15.00h

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

14.06.2021.

28.06.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00h

15.00h

Kabinet muzike

Fiziologija  Predavanja

Prof.dr Rifet Terzić

29.06.2021.

12.07.2021.

UTORAK

PONEDJELJAK

12.00

12.00

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija Vježbe

Prof.dr Rifet Terzić

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiologija Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

15.06.2021

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

17.00

17.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija Vježbe

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Klinička propedeutika I Predavanja

Prof.dr Mithat Tabaković

11.06.2021.

25.06.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. X

Klinička propedeutika I  Vježbe

Dr Dženeta Azabagić Ganić

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

25.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

11.00

11.00

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine Vježbe

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Zdravstveno pravo* Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo* Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Metodologija naučnoistraživačkog rada*

(Predavanja + Vježbe)

Prof. dr. Mithat Tabaković

11.06.2021.

25.06.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

07.06.2021.

25.06.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Farmakologija s toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

21.06.2021.

06.07.2021.

PONEDJELJAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

11.06.2021.

25.06.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. X

Medicinska psihologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA      SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija  Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

07.06.2021.

25.06.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

15.06.2021.

29.06.2021.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

Kabinet muzike

Patofiziologija Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

11.00

11.00

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Patofiziologija Vježbe

 

 

 

 

 

Imunologija Predavanja

Doc.dr Munevera Osmić

 

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet muzike

Imunologija Vježbe

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom  Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

21.06.2021.

06.07.2021.

PONEDJELJAK

UTORAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom Vježbe

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Socijalna medicina Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Socijalna medicina Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke I*(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Predavanja

Doc.dr Semir Mešanović

 

15.06.2021.

05.07.2021.

 

UTORAK

PONEDJELJAK

 

12.00

12.00

 

 

 

Kabinet br. V

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Vježbe

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

 

Sala za mikroskopiju

Sala za mikroskopiju

Laboratorij II

Laboratorij II

 

Homeopatija*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet br. X

Dermatovenerologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

01.07.2021.

15.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

15.00

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

16.06.2021.usmeno

15.07.2021.usmeno

SRIJEDA

ČETVRTAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

26.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Infektologija (VJEŽBE)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Gerijatrija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

08.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina  (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet br. X

Interna medicina  (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Onkologija (Predavanja?

Doc.dr Hasan Osmić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Onkologija (Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

Neurologija (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

10.06.2021.

22.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

13.00

12.00

 

Neurologija (Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Psihijatrija (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

10.06.2021.

22.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

13.00

12.00

 

Psihijatrija (vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Radiologija (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet muzike

Radiologija (Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžmant*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Halid Mahmutbegović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet br. X

Pacijenti s posbenim potrebama* (Predavanja)

Doc.dr Halid Mahmutbegović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet br. III

Pacijenti s posbenim potrebama* (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Molekularna biologija ćelije*

Doc.dr Semir Mešanović

15.06.2021.

05.07.2021.

UTORAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet muzike

Molekularna biologija ćelije (VJEŽBE)

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

09.06.2021.

07.07.2021.        

SRIJEDA

SRIJEDA

15.30

14.00

 

Hirurgija (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Oftalmologija (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Allen Popović Beganović

07.07.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

 

Ortopedija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

14.06.2021.

23.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

10.00

10.00

 

Nuklearna medicina (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

13.00

13.00

 

X SEMESTAR

Hirurgija

predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

09.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.30

14.00

Kabinet br. V

Hirurgija

vježbe

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Ginekologija i akušerstvo (Predavanja)

Doc. dr. Enida Nevačinović

16.06.2021.

13.07.2021.

Srijeda

Utorak

15.30

10.00

Kabinet III

Ginekologija i akušerstvo (Vježbe)

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

 

 

 

Pedijatrija (Predavanja)

Prof.dr. Jelena Lazić

30.06.2021.

21.07.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

15.00

 

Pedijatrija (Vježbe)

Prof. dr. Jelena Lazić

 

 

 

 

Otorinolaringologija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Željko Vranješ

16.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

13.00

Kabinet br. II

Otorinolaringologija (Vježbe)

Prof.dr Željko Vranješ

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke II* (Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

16.06.2021.

30.06.2021.

 

SRIJEDA

SRIJEDA

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Umijeće liječničke struke II* (Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Sportska medicina* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

09.06.2021.            01.07.2021

 

UTORAK

UTORAK

 

12.00

12.00

 

 

 

Vakcinacija* (Predavanja )

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

15.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

18.00

18.00

Kabinet br. V

Vakcinacija* (Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina(Predavanja + Vježbe)

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina i anesteziologija(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Medicina rada(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Sudska medicina(Predavanja + Vježbe)

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

16.00

16.00

 

Palijativna zdravstvena zaštita(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Samir Husić

09.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. V

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Klinički staž – urgentni prijem

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

 

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

Klinički staž – pedijatrija

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove stomatologije* (Predavanja + Vježbe)

 

Doc.dr Edin Kaletović

 

18.06.2021.

13.07.2021.

 

PETAK

UTORAK

09.00

09.00

 

Terapija bola*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Samir Husić

09.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti