Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semsestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta psihologija 

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc. dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br.V

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver 

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet geodezije

Analitička geometrija* 

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IV

Računari u nastavi fizike* 

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Didaktika 

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Opšta fizika II 

Doc. dr Alija Muhibić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

16.30

16.30

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Matematika II 

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Osnovi informatike 

Prof. dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Vjerovatnoča i statistika

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Diskretna matematika*

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Računari u nastavi matematike*

Prof. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

14.00

10.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

Doc. dr Alija Muhibić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

16.30

16.30

Kabinet br. IV

Matematika III

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Metodika nastave matematike 

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Geometrija 

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. I

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Atomska fizika 

Doc. dr Alija Muhibić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

16.30

16.30

Kabinet br.IV

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. VIII

Pedagoška informatika* 

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Nove IKT tehnologije* 

Prof. dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. VIII

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Linearna algebra II 

Prof. dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Kabinet br. IX

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Internet*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Algebarske strukture* 

Prof. dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VI

Metrologija*

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti