Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta psihologija  Predavanje

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA      SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Opšta psihologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

15.00

15.00

Kabinet br.V

Opšta fizika I  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija Predavanje

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija  Vježbe

 

 

 

 

 

Linearna algebra I Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

 

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Linearna algebra I  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika*  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

 

SRIJEDA

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Vjerovatnoća i statistika*  Vježbe

 

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*  Predavanje

Doc.dr Goran Popović

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

Kabinet geodezije

Računari u nastavi fizike*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Didaktika  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Didaktika  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta fizika II  Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

15.00

15.00

Kabinet br. V

Opšta fizika II  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver  Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Aplikativni softver

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

SRIJEDA

PONEDJELJAK

16.00

16.00

 

Kabinet br. I

Analitička geometrija

Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike* Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

SRIJEDA

PONEDJELJAK

16.00

16.00

 

Kabinet br. I

Istorija matematike i fizike*

Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

 

Diskretna matematika*

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

 

SRIJEDA

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

Vježbe

 

 

 

 

 

Računari u nastavi matematike*

Predavanje

Doc.dr Goran Popović

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

Kabinet geodezije

Računari u nastavi matematike*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III  Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

15.00

15.00

Kabinet br. V

Opšta fizika III  Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

 

SRIJEDA

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodika nastave matematike  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

 

SRIJEDA

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

 

SRIJEDA

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Geometrija  Vježbe

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

 

Metodika nastave fizike Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

17.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Metodika nastave fizike  Vježbe

 

 

 

 

 

Atomska fizika  Predavanje

Doc.dr Alija Muhibić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

15.00

15.00

Kabinet br.V

Atomska fizika  Vježbe

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline*  Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

17.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Fizika okoline*  Vježbe

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika*  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

24.06.2021.

14.07.2021.

ČETVRTAK

SRIJEDA

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*  Vježbe

 

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije*  Predavanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet informatike

Nove IKT tehnologije*   Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizička elektronika  Predavanje

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

17.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Fizička elektronika  Vježbe

 

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

23.06.2021.

12.07.2021

 

SRIJEDA

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Vježbe

 

 

 

 

 

Linearna algebra II  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Linearna algebra II  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Predavanje

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

 

Kabinet br. X

Statistička fizika

Vježbe

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Kompleksna analiza Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Kompleksna analiza

Vježbe

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet*   Predavanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

12.00

12.00

Kabinet informatike

Internet*  Vježbe

 

 

 

 

 

Algebarske strukture*  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Algebarske strukture*  Vježbe

 

 

 

 

 

Metrologija*

Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

28.06.2021.

12.07.2021.

 

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

 

16.00

16.00

Kabinet br. I

Metrologija*  Vježbe

 

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti