Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Opšta psihologija 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika* 

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Računari u nastavi fizike* 

Doc.dr Goran Popović

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Didaktika 

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta fizika II 

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

Matematika II 

Prof.dr Radoslav Galić

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver 

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof.dr Branko Sarić

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof.dr Branko Sarić

 

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

 

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Računari u nastavi matematike*

 

Doc.dr Goran Popović

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br. V

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike 

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Geometrija 

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Atomska fizika 

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Pedagoška informatika* 

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Nove IKT tehnologije* 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. III

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

 

Prof.dr Branko Sarić

26.01.2022.pismeni

02.02.2022.usmeni

09.02.2022.pismeni

16.02.2022.usmeni

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Linearna algebra II 

Prof.dr Radoslav Galić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

 

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

Kabinet br. X

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

.

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Internet*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

29.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet informatike

Algebarske strukture* 

Prof.dr Radoslav Galić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Metrologija*

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti