Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semsestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Opšta psihologija 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br.V

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver 

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika* 

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Računari u nastavi fizike* 

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Didaktika 

Prof.dr Kojo Simić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Opšta fizika II 

Doc.dr Alija Muhibić

17.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

15.00

15.00

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Matematika II 

Prof.dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Osnovi informatike 

Prof.dr Halid Žigić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof. dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof. dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

Prof. dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

Računari u nastavi matematike*

Doc.dr Goran Popović

17.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

Doc.dr Alija Muhibić

17.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

15.00

15.00

Kabinet br. V

Matematika III

Prof. dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike 

Prof. dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Geometrija 

Prof. dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. III

Atomska fizika 

Doc.dr Alija Muhibić

17.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

15.00

15.00

Kabinet br.V

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. III

Pedagoška informatika* 

Prof.dr Esed Karić

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Nove IKT tehnologije* 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

24.06.2023.

15.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

Kabinet br. III

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Linearna algebra II 

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Veliki amfiteatar

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Kabinet br. X

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Internet*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

Algebarske strukture* 

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Metrologija*

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti