Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Programski jezici

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Adis Rahamnović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

07.10.2023.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

07.10.2023.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Osnovi mehatronike*

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

07.10.2023.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

07.10.2023.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

13.10.2023.

Petak

10.00

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Računarski alati

Prof.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VII

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Prof dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Sudnica

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti