Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

13.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet br. VI

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

27.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc. dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet geodezije

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof. dr Halid Žigić

24.04.2024.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VII

Statističke metode*

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

27.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Programski jezici

Prof.dr Adis Rahmanović

06.04.2024.

Subota

14.30

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Adis Rahamnović

 

 

 

Kabinet geodezije

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi mehatronike*

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Prof.dr Adis Rahmanović

06.04.2024.

Subota

14.30

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

06.04.2024.

Subota

11.00

Kabinet br. VI

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2024.

Subota

14.00

Kabinet geodezije

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

27.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet geodezije

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet geodezije

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2024.

Subota

14.00

Kabinet geodezije

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet geodezije

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

02.04.2024.

Utorak

09.30

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2024.

Subota

14.00

Kabinet geodezije

Računarski alati

Prof.dr Adis Rahmanović

06.04.2024.

Subota

14.30

Kabinet br. VI

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

24.04.2024.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VII

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Prof dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet geodezije

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet geodezije

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfitetar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti