Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

22.01.2022.

19.02.2022.

 

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof.dr Halid Žigić

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

22.01.2022.

19.02.2022.

 

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

18.01.2022.

01.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

Doc.dr Adis Rahamnović

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

Kabinet informatike

Osnovi mehatronike*

 

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

18.01.2022.

01.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

25.01.2022.

12.02.2022.

Utorak

Subota

17.00

13.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

29.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

22.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

 

 

 

Viši programski jezici

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

 

 

Objektno orjentisano programiranje

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

29.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

 

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

Kabinet informatike

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

22.01.2022.

04.02.2022.

Subota

Petak

10.00

10.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

29.01.2022.

19.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

18.01.2022.

01.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

 

Kompijuterska grafika i dizajn

 

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

Mali amfiteatar

 

 

Informacione tehnologije

 

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

 

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti