Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

15.10.2022.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahamnović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

22.10.2022.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

Subota

16.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

22.10.2022.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Osnovi mehatronike*

 

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

22.10.2022.

Subota

17.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

Subota

16.00

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

Subota

16.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

Subota

16.00

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

22.10.2022.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

24.10.2022.

Ponedjeljak

10.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

Subota

16.00

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Doc. dr Ratko Ivković

 

 

 

 

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.10.2022.

Subota

16.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

22.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfitetar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti