Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Prof.dr Adis Rahmanović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Adis Rahamnović

 

 

 

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi mehatronike*

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi*

Prof.dr Adis Rahmanović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet informatike

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

17.01.2023.

01.02.2023.

Utorak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet informatike

Računarski alati

Prof.dr Adis Rahmanović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

13.00

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Doc. dr Ratko Ivković

 

 

 

 

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.30

10.30

Veliki amfitetar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti