Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

26.06.2021.

08.07.2021.

Subota

Četvrtak

13.00h

13.00h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

26.06.2021.

08.07.2021.

Subota

Četvrtak

13.00h

13.00h

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

30.06.2021.

21.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Električna kola*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

16.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

26.06.2021.

08.07.2021.

Subota

Četvrtak

13.00h

13.00h

Kabinet informatike

Programski jezici

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

08.06.2021

22.06.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Predavanja

 

 

 

Doc.dr Adis Rahamnović

 

 

 

08.06.2021

22.06.2021.

 

 

 

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet informatike

Baze podataka

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika Predavanja

Prof.dr Goran Popović

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

13.00

13.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Predavanja

Prof.dr Goran Popović

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

Kabinet informatike

Osnovi mehatronike* Predavanja

Doc.dr Nurdin Ćehajić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.30

16.30

 

Upravljački informacioni sistemi*

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

 

08.06.2021

22.06.2021.

 

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

 

Upravljački informacioni sistemi*

Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi  Predavanja

Prof.dr Goran Popović

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

Kabinet geodezije

Internet tehnologije  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet informatike

Internet tehnologije  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarske mreže  Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

26.06.2021.

08.07.2021.

Subota

Četvrtak

13.00h

13.00h

Kabinet informatike

Računarske mreže  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

08.06.2021.

22.06.2021.

 

 

 

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Vježbe

 

 

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

08.06.2021

22.06.2021.

 

 

 

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

Vježbe

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.                SUBOTA                   12.00

17.07.2021.                SUBOTA                   12.00

Elektronsko poslovanje*

Vježbe

 

 

Mikroračunarski sistemi* Predavanja

Prof.dr Goran Popović

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

Kabinet informatike

Robotika*  Predavanja

Doc.dr Zijad Havić

        08.06.2021.              UTORAK                   10.00

        12.07.2021.          PONEDJELJAK           10.00

Robotika*  Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet  Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

12.00

12.00

Kabinet informatike

Internet  Vježbe

 

 

 

 

 

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

 

08.06.2021

22.06.2021.

UTORAK

UTORAK

 

16.00

16.00

Kabinet informatike

Računarski alati (VJEŽBE)

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

16.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

11.06.2021.

07.07.2021.

PETAK

SRIJEDA

15.30

15.00

Mali amfiteatar

Kompijuterska grafika i dizajn  Vježbe

 

 

 

 

 

Informacione tehnologije Predavanja

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.06.2021.

17.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

12.00

12.00

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema* Predavanja

Prof.dr Velimir Dedić

26.06.2021.

08.07.2021.

Subota

Četvrtak

14.00h

14.00h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Aplikativni softver* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti