Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

Doc.dr Adis Rahamnović

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

18.00

18.00

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet informatike

Osnovi mehatronike*

 

Doc.dr Nurdin Ćehajić

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.30

16.30

 

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

18.00

18.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

14.30

14.30

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

 

 

 

Viši programski jezici

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

 

 

Objektno orjentisano programiranje

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

13.00

13.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet informatike

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

24.06.2022

Petak

10.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

 

Kompijuterska grafika i dizajn

 

Doc. dr Ratko Ivković

 

 

23.06.2022.

 

 

Četvrtak

 

14.00

Kabinet informatike

 

 

Informacione tehnologije

 

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfitetar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti