Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr.Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budimčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

Kabinet informatike

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Osnovi mehatronike

Doc.dr Nurdin Ćehajić

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

.

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

Mobilne i bežične komunikacije*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

.

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

Mali amfiteatar

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti