Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VI

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

13.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

Petak

13.00

13.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr.Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

Petak

13.00

13.00

Kabinet geodezije

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

14.00

10.00

Kabinet br. VI

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof.dr Adis Rahmanović

03.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Saobraćaj i životna sredina*

Prof. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Prof.dr Adis Rahmanović

03.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. IV

Tehnička fizika

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

13.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

Petak

13.00

13.00

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

19.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.30

16.30

Kabinet saobraćaja

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Programiranje i dizajn web aplikacija*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

 

 

 

Kabinet geodezije

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

26.06.2024.

24.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VII

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Prof. dr Velimir Dedić

13.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

Petak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti