Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021usmeni

10.07.2021usmeni

ČETVRTAK

SUBOTA

 

14.00-16.00

14.00-16.00

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika II  Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

17.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali   Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

Kabinet muzike

Gradnja objekata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

11.00

10.00

Kabinet br. II

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2021.

23.07.2021.

ČETVRTAK

PETAK

14.00

16.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla Predavanja

Prof.dr Almir Šabović

15.04.2021

10.07.2021.

PONEDJELJAK

SUBOTA

16.00

10.00

 

Mehanika tla

Vježbe

Prof. dr Almir Šabović

 

 

 

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Tehnologija betona Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

 

09.00

09.00

 

 

Tehnologija betona

Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

11.00

10.00

 

Instalacija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*(Predavanja + Vježbe)

Prof..dr Almir Šabović

15.04.2021

10.07.2021.

PONEDJELJAK

SUBOTA

16.00

10.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Zgradarstvo  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Zgradarstvo  Vježbe

 

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

09.00

09.00

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

09.00

09.00

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski* Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Teorija ploča i ljuski*  Vježbe

 

 

 

 

 

Organizacija građenja*  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet br. II

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

(VJEŽBE)

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br.II

Urbano uređenje prostora  Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja*

Vježbe

 

 

 

 

 

Metoda konačnih elemenata*(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Kabinet br. II

Održavanje objekata* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Kabinet br. II

Održavanje objekata*

Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti