Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali  

Doc. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

15.06.2023.

20.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet za saobaćaj

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof.dr Almir Šabović

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. II

Otpornost materijala

Prof. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.30

10.30

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet br. II

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2023.

24.06.2023.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Prof.dr Almir Šabović

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Teorija betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I 

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br.II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Održavanje objekata*

Prof.dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti