Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc. dr Enes Mujić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali  

Prof. dr Almir Šabović

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet saobraćaja

Gradnja objekata*

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. V

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc. dr Enes Mujić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet za saobaćaj

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof. dr Almir Šabović

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. IX

Otpornost materijala

Prof. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. IV

Tehnologija betona

Prof. dr Almir Šabović

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

Subota

13.00

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Prof. dr Almir Šabović

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I 

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.15

12.00

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

13.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Prof. dr Almir Šabović

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet saobraćaja

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Lenart Đerđ

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Održavanje objekata*

Prof. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti