Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

22.04.2021.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

29.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. VI

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

15.04.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Otpornost materijala

 

 

 

 

 

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Prof.dr Almir Šabović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

16.04.2021.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

28.04.2021.god.

Srijeda

12:30 h

Kabinet saobraćaja

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

Menadžment građevinskih preduzeća*

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

II i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Budimir Tojagić

16.04.2021.god.

Petak

12:00 – 15:00 h

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

27.04.2021.god

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

16.04.2021.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Doc.dr Goran Pejičić

28.04.2021.god.

Srijeda

12:30 h

Kabinet saobraćaja

Održavanje objekata*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti