Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali  

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Sead Rešić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. IX

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

12.10.2023.

Četvrtak

15.00

Kabinet za saobaćaj

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof.dr Almir Šabović

02.10.2023.

16.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.30

11.30

Kabinet br. IX

Otpornost materijala

Prof. dr Milorad Živković

06.10.2023.

20.10.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

08.30

08.30

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Prof.dr Almir Šabović

02.10.2023.

16.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.30

11.30

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Teorija betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Prof.dr Nusret Mujagić

02.10.2023.

Ponedjeljak

10.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I 

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

02.10.2023.

16.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.30

11.30

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

02.10.2023.

Ponedjeljak

10.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet br. V

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Održavanje objekata*

Prof. dr Milorad Živković

06.10.2023.

20.10.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti