Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

 

Uvod u geografiju

 

Prof.dr Salih Kulenović

 

Kabinet muzike

Uvod u geografiju 

 

 

 

 

 

Geomorfologija 

 

 

 

 

 

Geomorfologija 

 

 

 

 

 

Strani jezik I 

 

 

 

 

 

Strani jezik I 

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija 

Prof. dr Esed Karić

.

Mali amfiteatar

Klimatologija sa meterologijom

Prof.dr Tešo Ristić

.

Kabinet br. XII

Osnovi informatike 

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Geologija 

 

 

 

 

 

Grafičke metode* 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom 

Prof.dr Tešo Ristić

 

Kartografija 

Prof.dr Tešo Ristić

 

Strani jezik II 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija 

 

 

 

 

 

Hidrografija 

Prof.dr Almir Šabović

.

 

Okeanografija 

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Demografija* 

 

 

 

 

 

Ekologija*  

Doc.dr Almir Šabović

.

 

Osnovi ekonomije* 

Doc.dr Izet Banda

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Geoekologija 

Prof.dr Almir Šabović

Kabinet muzike

Didaktika 

Prof.dr Esed Karić

.

Mali amfiteatar

Regionalna geografija I 

Prof.dr Salih Kulenović

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Metodika nastave gografije 

Prof.dr Jusuf Omerović

 

Regionalna geografija II 

Prof.dr Salih Kulenović

 

Kabinet muzike

Geografija Bosne i Hercegovine 

Prof.dr Salih Kulenović

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Topografija* 

Prof.dr Almir Šabović

 

Socijalna geografija* 

Prof.dr Salih Kulenović

 

Kabinet muzike

Statističke metode* 

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope 

Prof.dr Jusuf Omerović

Kabinet muzike

Geografija naselja 

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Regionalno i prostorno planiranje 

Prof.dr Almir Šabović

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Jusuf Omerović

Kabinet muzike

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Almir Šabović

Kabinet muzike

Agrarna geografija* 

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Prirodni resursi i njihova zaštita* 

Prof.dr Almir Šabović

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti