Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u geografiju 

 

 

 

 

 

Geomorfologija 

 

 

 

 

 

Geomorfologija 

 

 

 

 

 

Strani jezik I 

 

 

 

 

 

Strani jezik I 

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija 

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Klimatologija sa meterologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Osnovi informatike 

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Geologija 

 

 

 

 

 

Grafičke metode* 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Strani jezik II 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija 

 

 

 

 

 

Hidrografija 

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Okeanografija 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Demografija* 

 

 

 

 

 

Ekologija*  

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* 

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Geoekologija 

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika 

Prof.dr Esed Karić

.

 

 

Mali amfiteatar

Regionalna geografija I 

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Metodika nastave gografije 

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Regionalna geografija II 

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

Geografija Bosne i Hercegovine 

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Topografija* 

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Socijalna geografija* 

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet muzike

Statističke metode* 

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope 

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

Kabinet muzike

Geografija naselja 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Regionalno i prostorno planiranje 

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

Kabinet muzike

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Agrarna geografija* 

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Prirodni resursi i njihova zaštita* 

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti