Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

22.04.2021.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

15.04.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Fotogeometrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Geoekologija*

Prof.dr Almir Šabović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

Račun izravnavanja – osnovni kurs*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmet

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet informatike

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet informatike

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

22.04.2021.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

29.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. VI

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Kabinet informatike

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

22.04.2021.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet geodezije

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof.dr Dragan Stević

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Prof.dr Gligorije Perović

 

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti