Tehnički fakultet

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Geodezija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021usmeni

10.07.2021usmeni

ČETVRTAK

SUBOTA

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I 

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika II  Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021usmeni

10.07.2021usmeni

ČETVRTAK

SUBOTA

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Tehnike geodetskih mjerenja  Vježbe

 

 

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021.pismeni

17.06.2021. usmeni

10.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

SUBOTA

14.00-16.00

16.00-17.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Teorija grešaka geodetskih mjerenja  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

17.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

11.00

11.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

16.06.2021

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Predavanja

 

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2021.

23.07.2021.

ČETVRTAK

PETAK

14.00

16.00

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

10.00Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

 

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021 usmeni

10.07.2021 usmeni

ČETVRTAK

SUBOTA

16.00-17.30

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Geodetski premjer  Vježbe

 

 

 

 

 

Teorijska geodezija Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

17.06.2021 usmeni 10.07.2021 usmeni

 

ČETVRTAK

SUBOTA

 

17.00-19.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Fotogeometrija i daljinska detekcija I Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

11.06.2021.

07.07.2021.

PETAK

SRIJEDA

15.30

15.00

Mali amfiteatar

Fotogeometrija i daljinska detekcija I  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Geoekologija*  Predavanja

Doc.dr Almir Šabović

15.04.2021

10.07.2021.

PONEDJELJAK

SUBOTA

16.00

10.00

Kabinet muzike

Geoekologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Račun izravnavanja – osnovni kurs* Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

17.06.2021pismeni

10.07.2021pismeni

 

ČETVRTAK

SUBOTA

 

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Račun izravnavanja – osnovni kurs*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Satelitska geodezija Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

11.06.2021.

07.07.2021.

PETAK

SRIJEDA

15.30

15.00

Kabinet geodezije

Satelitska geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Predavanja

Akademik prof.dr Mile Petrović

11.06.2021.

07.07.2021.

PETAK

SRIJEDA

15.30

15.00

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Vježbe

 

 

 

 

 

Geodetska metrologija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021.pismeni

17.06.2021. usmeni

10.07.2021.pismeni

ČETVRTAK

ČETVRTAK

SUBOTA

14.00-16.00

16.00-17.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021usmeni

10.07.2021usmeni

ČETVRTAK

SUBOTA

16.00-17.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Katastar nepokretnosti  Vježbe

 

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije  Vježbe

 

 

 

 

 

Fizička geodezija  Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

17.06.2021usmeni

10.07.2021usmeni

ČETVRTAK

SUBOTA

17.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Fizička geodezija  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.06.2021.

07.07.2021.

Subota

Srijeda

13.00h

13.00h

Kabinet muzike

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS, Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike Predavanja

 

Akademik prof.dr Mile Petrović

11.06.2021.

07.07.2021.

PETAK

SRIJEDA

15.30

15.00

Kabinet informatike

Računarska obrada slike

Vježbe

 

 

 

 

 

Kartografija  Predavanja

 

Prof.dr Tešo Ristić

12.06.2021.

10.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. XII

Kartografija  Vježbe

 

 

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

 

17.06.2021 usmeni 10.07.2021 usmeni

 

ČETVRTAK

SUBOTA

17.00-19.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Lasersko skeniranje terena i objekata (VJEŽBE)

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

17.06.2021 usmeni 10.07.2021 usmeni

 

ČETVRTAK

SUBOTA

17.00-19.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Inženjerska geodezija

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa Predavanja

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

Stručna praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci* Predavanja

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*  Vježbe

 

 

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja* Predavanja

Prof.dr Gligorije Perović

 

17.06.2021 usmeni

10.07.2021 usmeni

 

ČETVRTAK

SUBOTA

17.00-19.00

14.00-16.00

Kabinet geodezije

Napredne tehnike geodetskog projektovanja*

Vježbe

 

 

 

 

 

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata* Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021             SUBOTA                    11.00

10.07.2021             SUBOTA                    11.00

Procjena vrijednosti gređevinskih objekata*

Vježbe

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti