Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

19.10.2022.

Srijeda

11.00

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet br. III

Forenzička patologija

                    

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

Kabinet Muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

 

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

19.10.2022.

Srijeda

11.00

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

 

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof. dr Miloš Marković

Sudnica

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Forenzička psihologija*

Doc. dr Sandi Dizdarević

15.10.2022.

Subota

12.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

Kabinet I

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

26.10.2022.

Srijeda

11.00

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ponedjeljak

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Sudnica

VIII SEMESTAR

 

Biohemija

 

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Forenzička balistika

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

Sudnica

 

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

 

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti