Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

18.06.2021.

10.07.2021.

PETAK

SUBOTA

16.00

14.00

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021

08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

11.30

11.30

Kabinet br. III

Forenzička hemija i toksikologija

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. III

Forenzička patologija Predavanje

 

 

24.06.2021.

08.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

16.00

16.00

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Forenzička patologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

15.06.2021

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.

03.07.2021.

PETAK

SUBOTA

12.00

12.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.

03.07.2021.

PETAK

SUBOTA

12.00

12.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

07.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

12.00

12.00

 

Sudnica

Forenzička genetika

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

18.06.2021.

08.07.2021.

PETAK

ČETVRTAK

          11.00

          11.00

Sudnica

Kriminologija*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Forenzička psihologija*

Predavanje

 

 

 

 

 

Forenzička psihologija*

Vježbe

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Sudska toksikologija(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

17.06.2021

15.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

18.06.2021

08.07.2021

PETAK

ČETVRTAK

11.00

11.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Predavanje

Prof.dr Anka Bulatović

09.06.2021.

21.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

 

Kabinet br. III

Forenzičko računovodstvo

Vježbe

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

DNK analiza

Predavanje

Doc.dr Amela Begić

07.06.2021.

05.07.2021.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

12.00

12.00

 

Sudnica

DNK analiza

Vježbe

 

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Predavanje

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021

08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

11.30

11.30

Kabinet br. III

Forenzička fizička hemija*

Vježbe

 

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr. Musafa Burgić

17.06.2021

15.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

18.06.2021.

10.07.2021.

PETAK

SUBOTA

16.00

14.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Mali amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

18.06.2021.

10.07.2021.

PETAK

SUBOTA

16.00

14.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Predavanje

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

12.06.2021.

03.07.2021.

 

 

 

Subota

Subota

 

 

 

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

18.06.2021

08.07.2021

PETAK

ČETVRTAK

12.00

12.00

Sudnica

Forenzička balistika

Vježbe

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Miloš Marković

 

18.06.2021

08.07.2021

 

PETAK

ČETVRTAK

 

12.30

12.30

Sudnica

Forenzička antropologija* Predavanje

Doc.dr Amela Begić

 

 

07.06.2021.

05.07.2021.

 

 

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

 

 

12.00

12.00

Sudnica

Forenzička antropologija*

Vježbe

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Predavanje

Prof.dr Miloš Marković

 

18.06.2021

08.07.2021

 

PETAK

ČETVRTAK

 

12.30

12.30

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Vježbe

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti