Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

24.01.2024.

14.02.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Milanko Aladžić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

29.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

17.01.2024.

02.02.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. III

Forenzička patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

16.01.2024.

10.02.2024.

Utorak

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. IX

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

19.01.2024.

07.02.2024.

Petak

Srijeda

12.00

12.30

Kabinet mikroskopije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

24.01.2024.

14.02.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

19.01.2024.

07.02.2024.

Petak

Srijeda

12.00

12.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

29.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

17.01.2024.

02.02.2024.

Srijeda

Petak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Kabinet br. IX

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Dr. Svetlana Marković

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

14.30

14.30

Sudnica

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Forenzička psihologija*

Doc. dr Sandi Dizdarević

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

23.01.2024.

06.02.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Upravljanje kriminalističkim istragama

Dr. Svetlana Marković

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.45

13.45

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. VI

Toksikologija hrane*

Prof. dr Mustafa Burgić

23.01.2024.

06.02.2024.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. IX

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc. dr Milanko Aladžić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.30

09.30

Mali amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Forenzička analiza dokumenata

Doc. dr Milanko Aladžić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc. dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Forenzička balistika

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Dr. Svetlana Marković

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička antropologija*

Doc. dr Amela Begić

 

 

 

Kabinet br. IX

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti