Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br.II

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. III

Forenzička patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

21.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.06.2023.

19.07.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

10.00

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof. dr Miloš Marković

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Sudnica

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Kabinet br. II

Forenzička psihologija*

Doc. dr Sandi Dizdarević

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Kabinet br. II

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

19.06.2023.

17.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

21.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. III

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

10.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

08.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.45

10.45

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

19.06.2023.

17.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc. dr Milanko Aladžić

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc. dr Milanko Aladžić

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

26.06.2023.

14.07.2023.

Ponedjeljak

Petak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Doc. dr Milanko Aladžić

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.30

11.30

Sudnica

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

10.00

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc. dr Milanko Aladžić

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti