Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. III

 

 

 

 

Forenzička patologija

                    

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

24.06.2022.

 

Petak

 

09.00

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

14.06.2022.

07.07.2022.

Utorak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.06.2022.usmeni

06.07.2022.usmeni

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

13.06.2022.usmeni

06.07.2022.usmeni

 

Ponedjeljak

Srijeda

 

12.00

12.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

12.00

10.00

 

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof. dr Miloš Marković

Sudnica

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička psihologija*

Doc. dr Sandi Dizdarević

10.06.2022.

18.07.2022.

Petak

Ponedjeljak

14.00

12.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

 

21.06.2022

19.07.2022.

 

Utorak

Utorak

 

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

Kabinet I

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

14.00

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

 

Kabinet br. III

 

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

12.00

10.00

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

 

21.06.2022

19.07.2022.

 

Utorak

Utorak

 

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc.dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Ponedjeljak

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

VIII SEMESTAR

 

 

                  Biohemija

 

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

18.06.2022.

02.07.2022.

 

Subota

Subota

 

11.00

14.00

 

 

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Doc.dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

Sudnica

 

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

12.00

10.00

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti