Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. III

Forenzička patologija

                

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet Muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

19.01.2023.

20.02.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof. dr Miloš Marković

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Sudnica

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička psihologija*

Doc. dr Sandi Dizdarević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

16.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

17.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc. dr Milanko Aladžić

25.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.30

10.30

Veliki amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc. dr Milanko Aladžić

25.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović.Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

11.30

11.30

Sudnica

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

 

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti