Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

         Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Kabinet br. III

 


                                                                                         Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                                                                                                                                                                             III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

21.01.2022.

16.02.2022.

Petak

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

17.01.2022.

01.02.2022.

 

Ponedjeljak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

27.01.2022.

10.02.2022.

Četvrtak

Ćetvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

Kabinet za fizioterapiju

 

 

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2022.

04.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

19.01.2022.

02.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

26.01.2022.

16.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

10.00

10.00

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Kabinet br. VI

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti