Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

08.00

08.00

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof. dr Jugoslav Stahov

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2024.

01.07.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet fizioterapije

Engleski jezik I

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Okupaciona terapija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2024.

01.07.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet fizioterapije

Biomehanika

Akademik prof. dr Branimir Mikić

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

14.00

11.00

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof. dr Branimir Mikić

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

14.30

11.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

09.00

09.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

03.06.2024.

Ponedjeljak

13.00

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

15.30

Mali amfiteatar

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. VI

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

18.06.2024.

10.07.2024.

Utorak

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2024.

01.07.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet fizioterapije

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

Mali amfiteatar

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u pedijatriji

Doc. dr Azra Delalić

12.06.2024.

15.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet fizioterapije

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

18.06.2024.

10.07.2024.

Utorak

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. VII

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

18.06.2024.

10.07.2024.

Utorak

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2024.

01.07.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet fizioterapije

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. VII

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

18.06.2024.

10.07.2024.

Utorak

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. VII

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2024.

01.07.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet fizioterapije

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

14.00

11.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Doc. dr Denis Husić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

 

 

 

Kabinet br. VII

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti