Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.30

11.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

31.10.2023.

Utorak

10.00

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

31.10.2023.

Utorak

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Sudnica

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

05.10.2023.

Četvrtak

15.30

Mali amfiteatar

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

13.30

12.30

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

02.10.2023.

Ponedjeljak

15.30

Mali amfiteatar

Patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

02.10.2023.

17.10.2023.

Ponedjeljak

Utorak

16.00

17.00

Kabinet br. VI

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

Utorak

17.30

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

Utorak

15.00

Mali amfiteatar

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u pedijatriji

Doc.dr Azra Delalić

18.10.2023.

Srijeda

13.30

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

14.10.2023.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

11.10.2023.

Srijeda

11.00

Kabinet br.VI

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

31.10.2023.

Utorak

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti