Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

         Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

17.06.2022.

05.07.2022.

Petak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

17.06.2022.

05.07.2022.

Petak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. III

 


                                                                                         Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                                                                                                                                                                             III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

10.06.2022.

05.07.2022.

 

 

Petak

Utorak

 

 

12.00

12.00

 

 

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2022.

12.07.2022.

Petak

Utorak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

05.07.2022.

Srijeda

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

08.06.2022.

01.07.2022.

Srijeda

Petak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. III

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

08.06.2022.

01.07.2022.

Srijeda

Petak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

08.06.2022.

01.07.2022.

Srijeda

Petak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

 

Stručna praksa I

 

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

08.06.2022.

01.07.2022.

Srijeda

Petak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

 

 

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

09.06.2022.

07.07.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

13.00

13.00

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2022.

08.07.2022

Petak

Petak

13.00

13.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2022.

08.07.2022

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

08.06.2022.

01.07.2022.

 

Srijeda

Petak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2022.

08.07.2022

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

14.07.2022.

28.07.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

10.00

10.00

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

17.06.2022.

05.07.2022.

Petak

Utorak

10.00

10.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Doc. dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2022.

08.07.2022

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

28.06.2022.

12.07.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti