Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

 

 

 

 

 

 

Biomehanika  (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

15.06.2021.

01.07.2021

 

UTORAK

UTORAK

 

11.00

11.00

Kabinet br. VI

Kineziologija (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

15.06.2021.

01.07.2021

 

UTORAK

UTORAK

 

12.00

12.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 


Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

   16.06.2021.

02.07.2021.

 SRIJEDA                 PETAK

         10.00

10.00

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Protetika i ortotika (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

21.06.2021.

07.07.2021.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.06.2021.

14.07.2021.

UTORAK

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

21.06.2021.

07.07.2021.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

21.06.2021.

07.07.2021.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

21.06.2021.

07.07.2021.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2021.

08.07.2021

 

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

15.00

15.00

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.06.2021.

14.07.2021.

UTORAK

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

21.06.2021.

07.07.2021.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

15.06.2021.

14.07.2021.

UTORAK

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

17.06.2021.

22.07.2021.

 

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

12.00

12.00

 

Kabinet muzike

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija  (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

17.06.2021.

19.07.2021.

ČETVRTAK

PONEDJELJAK

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Sportski turizam i wellness (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti