Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2022.

Utorak

12.30

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2022.

Utorak

12.30

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Kabinet br. III


Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.10.2022.

Utorak

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet muzike

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.10.2022.

Petak

12.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. III

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

27.10.2022.

 

Četvrtak

11.00

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2022.

Utorak

12.30

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti