Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.06.2023.(praktični)

14.06.2023.(završni)

17.07.2023.(praktični)

19.07.2023.(završni)

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

07.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

19.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

27.06.2023.

13.07.2023.

Utorak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

07.06.2023.

03.07.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.06.2023.

04.07.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

10.00

Kabinet br. III

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

10.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

09.30

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

07.06.2023.

03.07.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u pedijatriji

Doc.dr Azra Delalić

19.06.2023.

07.07.2023.

Ponedjeljak

Petak

13.30

13.30

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

15.06.2023.

06.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2023.

10.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

15.06.2023.

05.07.2023.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

05.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes OSmanović

16.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

17.00

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti