Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

20.01.2023.

03.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

26.01.2023.

24.02.2023.

Četvrtak

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.15

16.15

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. III

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. IX

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

31.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabine I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2023. praktični

19.01.2023. usmeni

17.02.2023. praktični

20.02.2023. usmeni

Utorak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

26.01.2023.

24.02.2023.

Četvrtak

Petak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

27.01.2023.

22.02.2023.

Petak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Zdravstveno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. III

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

27.01.2023.

22.02.2023.

Petak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. III

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet VI

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti