Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

18.06.2021.

02.07.2021.

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2021

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta hemija Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021

08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet muzike

Opšta hemija Vježbe

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2021.

03.07.2021.

Subota

Subota

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Uvod u farmaciju (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

15.06.2021.

13.07.2021.

Utorak

Utorak

17.00h

17.00h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021.

03.07.2021.

 

SUBOTA

SUBOTA

 

10.00

10.00

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 29.06.2021.

13.07.2021.

UTORAK

UTORAK

13.00

14.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.07.2021.

15.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

10.06.2021.

10.07.2021.

ČETVRTAK

SUBOTA

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2021.

08.07.2021.

SRIJEDA

ČETVRTAK

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom Vježbe

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet muzike

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

10.06.2021.

24.06.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Interna medicina (vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Kabinet br. III

Organska hemija (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo* Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

Kabinet br. X

Imunologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

16.06.2021

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

11.06.2021.praktični dio

14.06.2021.završni

03.07.2021.praktični dio

05.07.2021.završni dio

Petak

Ponedjeljak

 

Subota

Ponedjeljak

12.00h

12.00h

 

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021                   PETAK                16.00

09.07.2021.                  PETAK                16.00

VI SEMESTAR

Farmakognozija (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

25.06.2021.

09.07.2021.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Kabinet br. III

Farmakognozija

vježbe

Mr. Sc. Alma Jusufović

 

 

 

 

 

Bromatologija   (Predavanja)

Prof.dr. Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Bromatologija   (vježbe)

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021

08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

10.00

10.00

Kabinet muzike

Analitička hemija (VJEŽBE)

Mr. Sc. Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

16.00

16.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2021

08.07.2021

ČETVRTAK

ČETVRTAK

11.30

11.30

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.07.2021.

15.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Kabinet muzike

Klinička farmacija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

12.06.2021.

03.07.2021.

 

 

 

Subota

Subota

 

 

 

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija I (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

11.06.2021.

09.07.2021.

 

 

PETAK

PETAK

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom  (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

18.06.2021.

16.07.2021.

PETAK

PETAK

15.00

15.00

 

Farmakoterapija u praksi (Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

vježbe

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

 

 

 

Kabinet br. III

Oblikovanje lijekova (Vježbe)

Mr. Sc Alma Jusufović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

16.06.2021.

14.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

PETAK

PETAK

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Osnovi informatike* (Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanja+Vježbe)

Prof. dr. Midhat Tabaković

11.06.2021.

25.06.2021

PETAK

PETAK

10.00

10.00

Kabinet br. V

Farmaceutska tehnologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.07.2021.

16.07.2021.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

12.06.2021.

03.07.2021.

 

 

 

Subota

Subota

 

 

 

09.30h

09.30h

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II (VJEŽBE)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Dizajniranje i sinteza lijekova(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.07.2021.

16.07.2021.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova* (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

18.06.2021.

12.07.2021.

PETAK

PONEDJELJAK

14.30

16.00

 

 

 

Kabinet VI

Organizacija farmaceutske djelatnosti* (Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

16.06.2021.

30.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda* (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

11.06.2021.

09.07.2021.

 

 

PETAK

PETAK

 

 

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti