Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Kabinet muzike

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

11.06.2022.

12.07.2022.

Subota

Utorak

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2022.

12.07.2022.

Petak

Utorak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

05.07.2022.

Srijeda

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2022.

15.07.2022.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.06.2022.

01.07.2022.

Četvrtak

Petak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

10.00

10.00

Kabine I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

27.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

 

Kabinet br. III

Bromatologija

Prof.dr. Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

 

Kontrola lijekova

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

09.06.2022.

07.07.2022.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

 

 

15.00

15.00

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

20.06.2022.

18.07.2022.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

15.00

15.00

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2022.

15.07.2022.

Petak

Petak

13.00

13.00

 

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022.

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Doc. dr Bilajana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

10.06.2022.

08.07.2022.

 

Petak

Petak

 

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.06.2022.

15.07.2022.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

 

 

 

Kabinet VI

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

 

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti