Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

Mali amfteatar

Fizika sa biofizikom

Prof. dr Jugoslav Stahov

24.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

26.01.2024.

09.02.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc. dr Mirnes Avdić

29.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

17.01.2024.

02.02.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.01.2024.

05.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

18.01.2024.

01.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.01.2024.

08.02.2024.

Petak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet fizioterapije

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

29.01.2024.

12.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

17.01.2024.

02.02.2024.

Srijeda

Petak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br. VI

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

23.01.2024.

13.02.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

17.01.2024.

07.02.2024.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabine br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

09.30

09.30

Mali amfiteatar

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

15.01.2024.

05.02.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. IX

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Doc. dr Amela Jamaković

18.01.2024.-praktični

19.01.2024.-usmeni

08.02.2024.-praktični

09.02.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet mikroskopije

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. VII

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

26.01.2024.

09.02.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet fizioterapije

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinetr br. V

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. IX

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. VII

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. VII

Zdravstveno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

26.01.2024.

09.02.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VII

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.01.2024.

09.02.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. VI

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

27.01.2024.

10.02.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. V

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

25.01.2024.

08.02.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet fizioterapije

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti